Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Bộ GD công bố mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Bộ GD công bố mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông có kích thước 19cm x 13,5cm. Mặt trước là Quốc huy trên nền màu nâu, các chữ màu vàng. Mặt sau có nền trắng, hoa văn viền vàng, chữ màu đen, ở giữa in hình trống đồng.

Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Thông tư này thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông lớp 10, 11 và 12.

Thông báo này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp học cao hơn; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông:

Hội đồng giáo dục muốn tham gia lễ kỷ niệm các kế hoạch GDPR

Các hội đồng giáo dục muốn tham gia lễ kỷ niệm các kế hoạch GDPR

Năm 2020, học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc không đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông của Hiệu trưởng nhà trường. cây thông.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông được sử dụng khi người học có nhu cầu đăng ký dự thi để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học nghề và trong các trường hợp cụ thể do nhà nước quy định. pháp luật.

Theo TTHN

Related Posts