Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Bộ GD công bố quy chế thi THPT Quốc gia 2019 chính thức

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Bộ GD công bố quy chế thi THPT Quốc gia 2019 chính thức. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Nội dung chính của đề kiểm tra học kỳ 12

Về nội dung kiểm tra, quy chế mới ban hành được sửa đổi như sau: Nội dung kiểm tra là các môn học THPT, chủ yếu là các môn học lớp 12.

70% điểm cuối cùng trong kỳ thi

Khác với những năm gần đây, điểm bài thi thử và điểm học bạ lớp 12 đều được tính theo tỷ lệ 50 – 50. Bắt đầu từ năm 2019, tổng điểm bài thi chính thức sẽ chiếm 70% tổng điểm xét tốt nghiệp, còn bài thi cuối kỳ chiếm tỷ trọng 30%. Cả năm lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Xem chi tiết cách tính điểm tốt nghiệp THPT tại đây

Thí sinh được miễn phí ngồi chung phòng thi với học sinh lớp 12

Kỳ thi năm 2018 sai phạm nghiêm trọng, nhất là một số hội đồng thi nhắm vào thí sinh tự do. Vì vậy, một trong những điều chỉnh quy chế thi là bố trí cho thí sinh tự do, học sinh GDTX thi chung với học sinh lớp 12 THPT các năm và tổ chức thi tại một số điểm thi do giáo viên hướng dẫn quy định. Nó được xác định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại các điểm thi đó, bố trí phòng thi theo quy định đã niêm yết (không phân biệt thí sinh tự do, GDTX…).

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019 gồm những gì?

đánh giá độc lập trước khi phát hành

Chuẩn hóa công tác soạn thảo, rà soát, hoàn thiện đề kiểm tra: Theo yêu cầu của đề kiểm tra, mỗi nhóm câu hỏi chịu trách nhiệm soạn thảo, rà soát, chi tiết hóa đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm điểm (chính thức, sơ khảo) các bài thi/môn học .

Đặc biệt là các câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi kiểm tra chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để soạn thảo đề kiểm tra theo đúng quy trình… đề kiểm tra được tổ chức phản biện độc lập sau khi soạn thảo , xem xét và tinh chỉnh. Giám khảo có trách nhiệm đọc, trả lời và đánh giá đề thi theo yêu cầu, nếu cần thì đề xuất phương án rà soát, sửa chữa đề thi.

Đại diện Sở GD&ĐT trực tiếp kiểm tra xếp loại

Đối với việc chấm bài trắc nghiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường đại học chủ trì việc chấm bài trắc nghiệm tại Hội đồng thi. Các trường đại học, cao đẳng cử nhân sự phù hợp thành lập hội đồng thi trắc nghiệm.

Phòng giáo dục và đào tạo địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về vật chất, kinh tế, v.v. Hội đồng chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo trường đứng đầu chịu trách nhiệm chấm điểm, điều hành bài thi và báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo. Thời gian chấm thi, quy trình chấm thi, chất lượng chấm thi.

Tổ trưởng tổ chấm bài thi là Phó trưởng ban điều hành của Hội đồng chấm thi; các thành viên là cán bộ kỹ thuật của trường và không quá 02 cán bộ kỹ thuật do các sở giáo dục và đào tạo ngoài địa phương tổ chức chấm thi (nếu trường đại học, cao đẳng tổ chức thi tuyển chọn thì thí sinh phải làm bài kiểm tra).

Mã hóa tất cả dữ liệu thử nghiệm

Theo quy định, phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) phải được chấm bằng máy trên cùng một phần mềm nghiệp vụ do Bộ GD-ĐT cung cấp, từ khâu quét ảnh đến kết quả là biểu điểm. mỗi ứng cử viên.

Sau khi quét xong, phiếu trả lời trắc nghiệm của tất cả các hội đồng thi và toàn bộ dữ liệu ảnh quét (được phần mềm chấm thi tự động mã hóa) phải được sao lưu tối đa thành 3 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau.

Ngay sau khi Hội đồng thi chấm xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm, phải lưu bộ dữ liệu xử lý và kết quả chấm bài thi trắc nghiệm chính thức (xuất từ ​​phần mềm, đảm bảo cấu trúc, yêu cầu). Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia thành 3 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, niêm phong dưới sự giám sát của đoàn giám sát và cơ quan công an, lưu hồ sơ. 01 đĩa CD-ROM gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 đĩa CD-ROM gửi chủ tịch hội đồng thi, được ghép chung kết quả thi môn tự luận (thông qua phần mềm chuyên dụng) vào cơ sở dữ liệu kết quả thi và lưu; 1 đĩa tại trưởng ban chấm thi, được lưu trữ và sử dụng để truyền, xử lý các tệp dữ liệu và kết quả thi chính thức về Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.

Theo TTHN

Related Posts