Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Bộ GD xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT khi dịch kéo dài

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Bộ GD xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT khi dịch kéo dài. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Trong phần Báo cáo của đại biểu Quốc hội về chương trình thi THPT quốc gia (nay là thi rời THPT) do kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đề ra trong bối cảnh dịch bệnh), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết. kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo khách quan, nghiêm túc, công bằng và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Covid-19 rất phức tạp và khó lường.

Số liệu cơ bản không có nhiều thay đổi so với năm 2020 cho thấy kỳ thi đã dần ổn định và ngày càng đi đúng với tính chất của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề thi bám sát chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng, phù hợp với tình hình dạy học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phân hóa đúng, phản ánh khách quan kết quả học tập của học sinh.

Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả thi phản ánh khách quan chất lượng dạy học ở các vùng miền, đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, đồng thời làm cơ sở tham khảo, điều chỉnh hoạt động dạy học và thi cử ở các vùng miền. và đánh giá.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tính khó khăn, phức tạp trong công tác tổ chức kỳ thi còn cao, kỳ thi cần được tổ chức thành 2 đợt, cách nhau 1 tháng nhằm mục tiêu kép đảm bảo an toàn. phải đồng thời đạt được mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, chỉ cần tổ chức nghiêm túc, khách quan kỳ thi. Điều này gây áp lực cho học sinh, đặc biệt là giáo viên và toàn xã hội.

Trong những năm tới, công tác tổ chức thi vẫn còn một số mặt cần điều chỉnh, đó là tăng cường hơn nữa tính chủ động của các địa phương trong công tác tổ chức thi; có biện pháp phù hợp để hạn chế, tránh một số sai sót kỹ thuật trong công tác tổ chức thi.

Bộ GD-ĐT đã công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2022 theo hướng ổn định phương thức tổ chức thi/tuyển sinh năm 2020, 2021; kiện toàn Bộ GD-ĐT và các địa phương, cơ sở giáo dục trong hướng dẫn, tổ chức Phân cấp quản lý hành chính quốc gia và trách nhiệm thực hiện về thi/tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã lấy ý kiến ​​rộng rãi của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, giáo viên và học sinh để xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình dịch Covid-19 có khả năng kéo dài nhiều năm, đảm bảo lộ trình cập nhật thi/tuyển sinh được thực hiện hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 29 và các Nghị quyết của Đảng, Đại hội. Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối với công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trên tinh thần cơ sở giáo dục đại học tự chủ, chịu trách nhiệm tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm công bằng cho thí sinh, tăng cường giám sát xã hội.

Các trường cao đẳng, đại học tăng cường ứng dụng tin học hóa trong tất cả các khâu, từng bước tiệm cận xu hướng tuyển sinh của các nước có nền giáo dục tiên tiến, đảm bảo ổn định lộ trình tuyển sinh liên tục.

Theo báo Internet Việt Nam

Related Posts