Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Cấu trúc đề thi đánh giá tuyển sinh Công an năm 2022

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi đánh giá tuyển sinh Công an năm 2022. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đây là cơ sở để thiết kế, xây dựng đề thi chuẩn hóa, đánh giá toàn diện thí sinh dựa trên kiến ​​thức THPT kết hợp với kiến ​​thức xã hội; là cơ sở để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học CAND.

Xét về cấu trúc, đề thi xét tuyển đại học, cao đẳng ngành Công an nhân dân năm 2022 của Bộ Công an gồm 2 phần: câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi thành phần. Thời gian làm bài của thí sinh là 180 phút (1 phần), gồm 90 phút cho phần trắc nghiệm và 90 phút cho phần tự luận.

Kỳ thi dự kiến ​​được Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày (thời gian cụ thể sẽ được thông báo riêng).

Thí sinh được chọn 1 trong 4 mã bài thi theo nguyện vọng sơ tuyển:

– CA1 (phần trắc nghiệm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Anh; phần tự luận: toán).

– CA2 (phần thi trắc nghiệm: KHTN, KHXH, tiếng Anh; phần tự luận: văn học).

– CA3 (trắc nghiệm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Trung; phần tổ hợp: toán).

– CA4 (trắc nghiệm; môn khoa học tự nhiên, môn khoa học xã hội, tiếng Trung; phần nghị luận: ngữ văn).

Thí sinh rất quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh cao đẳng CAND năm 2022 của Bộ Công an.

Điểm kiểm tra: Tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó điểm toàn phần của câu trắc nghiệm là 60 điểm, điểm của phần tự luận là 40 điểm.

hình thức thi: Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu của Bộ Công an, làm bài phần bố cục trên giấy thi.

Đề thi sẽ bao quát kiến ​​thức cụ thể như sau:

Cuộc thi Kiểm tra, đánh giá kiến ​​thức của thí sinh ở cả ba lĩnh vực:

(1) Các lĩnh vực khoa học tự nhiên bao gồm 25 câu hỏi (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm; Kiến thức trọng tâm gồm vật lý, hóa học, sinh học. 80% kiến ​​thức lớp 12, 20% kiến ​​thức lớp 10 và 11 được đánh giá theo 4 mức độ: Mức độ nhận biết, mức độ hiểu, mức độ vận dụng thấp, mức độ vận dụng cao.

(2) Các lĩnh vực khoa học xã hội bao gồm 25 câu hỏi (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm;Kiến thức trọng tâm gồm lịch sử, địa lý, văn hóa kinh tế xã hội. 80% kiến ​​thức lớp 12, 20% kiến ​​thức lớp 10 và 11 được đánh giá theo 4 mức độ: Mức độ nhận biết, mức độ hiểu, mức độ vận dụng thấp, mức độ vận dụng cao.

(3) Ngôn ngữ (thí sinh được lựa chọn một trong hai ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung tùy theo nguyện vọng khi đăng ký sơ tuyển) gồm 20 câu (mỗi câu được 0,5 điểm) tương ứng với 10 điểm. Được chia thành 4 mức độ đánh giá: mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu, mức độ vận dụng thấp, mức độ vận dụng cao.

Kỳ thi tuyển sinh sẽ được Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày.

Phần tự luận, thí sinh có thể chọn một trong hai ngành toán hoặc văn theo nguyện vọng khi đăng ký sơ tuyển:

+ Môn Toán: 40 điểm từ 3 đến 5 câu, trong đó 80% kiến ​​thức lớp 12, 20% kiến ​​thức lớp 10, 11 đánh giá theo 4 mức độ: mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu, mức độ vận dụng thấp, mức độ cao ứng dụng.

+ Môn Ngữ văn: gồm 02 câu, 40 điểm Kiến thức lớp 12: Câu 1: Đọc hiểu văn 10 điểm. Câu thứ hai: 30 điểm phần viết bố cục.

Về phòng thi

Thí sinh vào các trường cao đẳng, đại học CAND dự thi theo nguyện vọng của thí sinh sơ tuyển. Trong đó, thí sinh phía Nam (xuất phát từ Đà Nẵng) xét tuyển vào các trường Cao đẳng, Đại học CAND phía Bắc sẽ thi tại các trường Đại học CAND phía Nam.

Về phương pháp làm việc

Thí sinh lần lượt làm bài phần trắc nghiệm (tối đa 90 phút) Thí sinh nộp bài tại chỗ cho giám khảo và tiếp tục làm bài phần tự luận (tối đa 90 phút).

Về việc sử dụng điểm thi trong tuyển sinh

Kết quả xét tuyển của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

theo báo cáo của cảnh sát

Related Posts