Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH kinh tế & Quản trị kinh doanh

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH kinh tế & Quản trị kinh doanh. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

                               

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          – Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

– Không bị vi phạm pháp luật, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển;

Ghi chú:                Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh theo 2 phương thức (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo):

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

2. Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 
















TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học              

1.1

Kinh tế 7310101 60 40 A00 B00 C04 D01

1.2

Kinh tế đầu tư 7310104 60 40 A00 A01 D01 D10

1.3

Kinh tế phát triển 7310105 35 25 A00 C00 C04 D01

1.4

Quản trị kinh doanh 7340101 150 100 A00 A01 C01 D01

1.5

Marketing 7340115 60 40 A00 A01 C04 D01

1.6

Tài chính – Ngân hàng 7340201 105 75 A00 A01 C01 D01

1.7

Kế toán 7340301 230 150 A00 A01 D01 D07

1.8

Quản lý công 7340403 60 40 A00 A01 C01 D01

1.9

Luật kinh tế 7380107 80 50 A00 C00 D01 D14

1.1

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 36 24 A00 A01 D01 D10

1.11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 60 40 A00 A01 C04 D01
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

a) Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công khai sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc gia. (chi tiết tại website http://tuyensinh.tueba.edu.vn).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo của Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

b)  Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển không thấp hơn 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công thức tính:  Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12  của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

– Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

             c) Điều kiện chung

– Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời gian quy định bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường theo hình thức nộp trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

 – Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển, Trường sẽ từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

– Các thông tin về mã số ngành, tổ hợp xét tuyển căn cứ vào mục 2.4 của Đề án tuyển sinh.

– Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

– Không áp dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Thời gian nhận đăng ký xét tuyển

            – Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT và tốt nghiệp trước năm 2019: Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/4/2019.

            – Đối với thí sinh ĐKXT theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            – Thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể trên website – http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

            * Theo học bạ THPT:

                – Phiếu đăng ký xét  (thí sinh tải mẫu tại: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/phieu-dang-ky);

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2019) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019).

– Bản sao học bạ Trung học phổ thông.

            * Theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia:

            – Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1 cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh đăng ký qua hệ thống cổng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT.

– Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học tại Trường.

c) Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

            * Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

            – Đợt 1: Thí sinh nộp trực tiếp kết quả thi THPT Quốc gia tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh hoặc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            – Các đợt bổ sung: Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường và số lượng thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học. Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và QTKD sẽ thông báo cụ thể chỉ tiêu xét tuyển, thời gian xét tuyển tại website: hoặc http://tuyensinh.tueba.edu.vn

            * Đối với thí sinh ĐKXT theo học bạ THPT

            – Đăng ký online: Theo địa chỉ website: và làm theo hướng dẫn, đồng thời thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ về Trường trong thời gian quy định.

            – Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

            – Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội, Phòng 110, Tầng 1, Khu hiệu bộ,Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

2.8. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Lệ phí xét tuyển là: 30.000 đồng/01 hồ sơ

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

– Học phí năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học chính quy: 251.100/tín chỉ

– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015:

               Đơn vị tính: 1000đồng/1 sinh viên/1 tháng



Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản

890

980

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

a) Học bổng khuyến khích, ưu đãi dành cho sinh viên

            Nhà trường áp dụng mức học bổng KKHT áp dụng trong năm học 2018-2019 cho tất cả sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn tập trung còn trong thời gian 8 học kỳ chính của khoá học (trừ sinh viên nước ngoài, sinh viên đào tạo theo địa chỉ, sinh viên liên thông).

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội và chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, nếu đạt kết quả học tập và rèn luyện theo tiêu chuẩn thì được xét, cấp học bổng KKHT như những sinh viên khác.

            Mức học bổng loại khá:                   810.000đ/tháng

            Mức học bổng loại giỏi:                  870.000đ/tháng

            Mức học bổng loại xuất sắc:           930.000đ/tháng

Ngoài việc thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với HSSV, Nhà trường còn có các giải pháp hỗ trợ sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế vượt khó tiếp tục học tập như chủ động tìm kiếm và khai thác nguồn học bổng từ phía các doanh nghiệp và các nhà tài trợ. Nhiều năm liền, Nhà trường đã vinh dự nhận được tài trợ của các ngân hàng như: ngân hàng Sacombank,  Ngân hàng Viettin bank, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng BIDV…và các đơn vị bảo hiểm trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2017-2018, Nhà trường đã trao 6 bộ máy tính xách tay cho 6 tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất vào các Khoa chuyên môn và trao tài trợ với tổng số tiền gần 70 triệu đồng cho sinh viên . Năm học 2018-2019, Nhà trường tiếp tục trao 6 bộ máy tính xách tay cho tân 6 sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất vào các Khoa chuyên môn và trao tài trợ với tổng số tiền gần 50 triệu đồng cho sinh viên.

b) Tuyển sinh chương trình chất lượng cao

Chương trình đào tạo chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên là chương trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ. Thông tin tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 cụ thể như sau:

– Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:








Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1. Quản trị Kinh doanh/Business Administration

7340101

30

2. Kế toán tổng hợp/Accounting

7340301

30

3. Quản trị Du lịch và Khách sạn/Hotel and Tourism Management

7810103

30

4. Thương mại quốc tế/International Trade

7310101

30

5. Tài chính/Finance

7340201

30

 

 

150

– Đối tượng đăng ký dự tuyển: Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tất cả các chuyên ngành trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 có thể đăng ký tham gia xét tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường. Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xét tuyển sinh viên vào chương trình theo chỉ tiêu đã công bố, điểm xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp.

– Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được hợp tác xây dựng và phát triển cùng với các Trường đại học uy tín trên thế giới như: Đại học Queensland – Úc; Đại học California State, San Bernardino – Hoa Kỳ,…

– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

– Cấu trúc chương trình:

+ Khóa học tiếng Anh dự bị 01 năm: Áp dụng đối với sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh IELTS 4.5. Những sinh viên đã đạt trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 trở lên được miễn năm học Tiếng Anh dự bị.

+ Khóa học chính thức: 3,5 – 4 năm (Sinh viên có cơ hội được trao đổi học tập tại nước ngoài 1 – 2 kỳ học)

– Học phí đào tạo:

+ Khóa đào tạo tiếng Anh dự bị: 15.000.000đ/sinh viên/năm

+ Khóa đào tạo chính thức: 18.500.000đ/sinh viên/năm. Học phí đào tạo chính thức có thể tăng hàng năm nhưng không quá 10%.

– Bằng cấp: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cấp bằng Đại học chính quy.

– Thời gian đăng ký: Sau khi thí sinh có thông báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường sẽ nộp đơn đăng ký xét tuyển.

– Địa chỉ liên hệ tư vấn thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ đăng ký CLC:

+ Phòng 501, Tầng 5, Nhà Hiệu bộ, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

+ Website:

+ Facebook: https://www.facebook.com/TuyensinhCLC/

+ Điện thoại: (0208)3-647680

 Theo TTHN

Related Posts