Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An năm 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An năm 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

               

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          – Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tại thời điểm xét tuyển).

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định tại Thông tư Liên bộ ĐHTHCN và Dạy nghề – Bộ Y tế số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và Hướng dẫn số 2445/TS-QLHS của Bộ GD-ĐT ngày 20/8/1990.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                – Ngành Giáo dục Mầm non liên thông chính quy và ngành Giáo dục Mầm non liên thông vừa làm vừa học: Tuyển thí sinh trên cả nước.

– Các ngành còn lại: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:                1. Hệ cao đẳng chính quy:

– Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng từng ngành (ngành Giáo dục Mầm non kết hợp điểm thi môn Năng khiếu).

– Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT của các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển tương ứng từng ngành (ngành Giáo dục Mầm non kết hợp điểm thi môn Năng khiếu).

2. Hệ cao đẳng liên thông chính quy, cao đẳng liên thông vừa làm vừa học:

Trường tổ chức thi và lấy kết quả Kỳ thi tuyển sinh Liên thông 2019 để xét tuyển.

3. Hệ trung cấp chính quy (ngành Sư phạm Mầm non):

– Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (môn Toán, Ngữ văn) kết hợp kết quả môn thi Năng khiếu.

– Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT (môn Toán, Ngữ văn) kết hợp kết quả môn thi Năng khiếu.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 


TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng              

1.1

Giáo dục Mầm non 51140201 110 70 M00      

1.2

Giáo dục Tiểu học 51140202 40 20 A00 A01 C00 D01

1.3

Sư phạm Tiếng Anh 51140231 15 5 D01      

1.4

Giáo dục Mầm non LTCQ 51140201L1 0 40        
Liên thông chính quy

1.5

Giáo dục Mầm non LT VLVH 51140201L2 0 100        
Liên thông Vừa làm vừa học
2 Các ngành đào tạo trung cấp              

2.1

Sư phạm mầm non 42140201 20 10 M00      
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

            – Hình thức chính quy:

               + Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.     

               + Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT: Học lực lớp 12: Loại Khá trở lên.

            – Hình thức vừa làm vừa học: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp (thi/xét theo kết quả ghi trên học bạ) đạt từ 15.00 điểm trở lên.  

2. Điều kiện nhận ĐKXT (Áp dụng cho tất cả các hệ, các loại hình đào tạo):

            Hạnh kiểm lớp 12: Loại Khá trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

1. Các ngành tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển, thi tuyển:


Mã trường

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

Điểm lệch

C29

I. Cao đẳng chính quy

Giáo dục Mầm non

51140201

– Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm – Hát) (M00)

 

Giáo dục Tiểu học

51140202

– Toán, Vật lý, Hoá học (A00);

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

0

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

II. Cao đẳng liên thông chính quy

Giáo dục Mầm non

51140201L1

 Toán và PP hình thành biểu tượng toán học, Tâm lý học Mầm non, PP cho trẻ làm quen TPVH

 

III. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học

Giáo dục Mầm non

51140201L2

Toán và PP hình thành biểu tượng toán học, Tâm lý học Mầm non, PP cho trẻ làm quen TPVH

 

IV. Trung cấp chính quy

Sư phạm Mầm non

42140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm – Hát) (M00)

 

V. Trung cấp vừa làm vừa học

Sư phạm Mầm non

42140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm – Hát) (M00)

  Ghi chú: Đối với phương thức Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trên học bạ THPT,

điểm các môn trong tổ hợp môn được lấy ở bảng kết quả lớp 12.

2. Sử dụng kết quả môn thi Năng khiếu dùng cho xét tuyển (Áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non):

            – Hệ cao đẳng:

              + Đợt xét tuyển 1: Sử dụng kết quả môn thi Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức;

              + Các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có): Sử dụng kết quả môn thi Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức hoặc kết quả môn thi Năng khiếu (có cùng nội dung thi hoặc tương đương) từ các trường đại học, cao đẳng khác.

            – Hệ trung cấp: Sử dụng kết quả môn thi Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức.

3. Lịch xét tuyển:

            – Đợt 1: Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

        – Các đợt bổ sung: Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đợt 1, Trường sẽ quyết định và thông báo cụ thể trên website trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung).

4. Điểm lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: Không.

5. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

            TD (Tổng điểm chưa cộng ưu tiên): Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì sẽ ưu tiên thí sinh có tổng điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn.

6. Kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, bảo lưu:

              Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ và kết quả bảo lưu của những năm trước để xét tuyển.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

1. Địa chỉ, hình thức thu nhận hồ sơ và tra cứu thông tin:

            – Địa chỉ: Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường CĐSP Nghệ An. Địa chỉ: Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

              – Hình thức thu nhận: Nạp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

              – Thông tin chi tiết, mẫu hồ sơ: website: (mục Tuyển sinh)

2. Thời gian thu nhận hồ sơ:

   2.1. Hệ cao đẳng chính quy:

       – Thời gian thu nhận hồ Đăng ký dự thi (ĐKDT) môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đối với tất cả các phương thức tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy) (Đợt 1): Từ ngày 20/4/2019 đến ngày 20/6/2019.

        – Thời gian thu nhận hồ sơ Đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

                + Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Đợt 1): Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                + Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT (Đợt 1): Từ ngày 10/5/2019 đến ngày 10/7/2019.

    2.2. Hệ cao đẳng liên thông chính quy: Nhận hồ sơ ĐKDT từ ngày 10/5/2019 đến ngày 10/7/2019.

    2.3. Hệ trung cấp chính quy (Đợt 1):

            Thời gian thu nhận hồ sơ Đăng ký xét tuyển và hồ sơ Đăng ký dự thi Năng khiếu: Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 20/8/2019.

    2.4. Hệ cao đẳng liên thông vừa làm vừa học, trung cấp vừa làm vừa học:

            Các đợt tuyển sinh sẽ được tổ chức theo từng đợt trong năm tùy thuộc vào nhu cầu người học và chỉ tiêu được giao. Mọi thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website (thí sinh có nhu cầu liên hệ: 0916111867 -cô Mỹ; 0987064667 – thầy Sách).

3. Lịch thi năng khiếu:

        – Đợt 1:

               + Hệ cao đẳng chính quy: Ngày 01 và 02/7/2019

               + Hệ trung cấp chính quy: Ngày 24/8/2019

       – Các đợt bổ sung: Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đợt 1, Trường sẽ quyết định và thông báo cụ thể trên website trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung).

4. Điều kiện xét tuyển (Áp dụng đối với các hệ thuộc loại hình đào tạo chính quy):

     4.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:

        + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn thi thuộc ngành xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định.

          + Hạnh kiểm lớp 12: Khá trở lên.

          + Điểm các môn thi trong tổ hợp không nhân hệ số.

      4.2. Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:

          + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

          + Học lực lớp 12: Khá trở lên.

          + Hạnh kiểm lớp 12: Khá trở lên.

     Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

     Trong đó:

          + Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3: Là điểm tổng kết môn học của lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non Điểm môn 3 là điểm thi năng khiếu).

           + Điểm ưu tiên: Theo quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành.

5. Nguyên tắc xét tuyển:

         Lấy điểm tổng cộng (đã cộng ưu tiên) từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu của từng ngành theo từng phương thức tuyển sinh (trường hợp thí sinh có mức điểm tổng cộng bằng nhau, thí sinh có tổng điểm của các môn trong tổ hợp cao hơn sẽ được chọn).

2.8. Chính sách ưu tiên:

      – Xét tuyển thẳng: Không.

      – Ưu tiên xét tuyển: Không.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

     – Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

     – Lệ phí dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (cao đẳng chính quy): 250.000đ

     – Lệ phí dự thi năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non (trung cấp chính quy): 230.000đ

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

1. Mức thu học phí:

 

       – Mức học phí năm học 2019-2020:

            + Cao đẳng: 670.000đồng/người/tháng

            + Trung cấp: 580.000 đồng/người/tháng

       – Mức học phí từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022:

                                                                           Đơn vị tính: 1.000 đồng/người/tháng
TT

Hệ đào tạo

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

1

Cao đẳng

740

820

2

Trung cấp

650

700

2. Mức thu theo tín chỉ:

         Căn cứ vào chương trình đào tạo hiện nay của nhà trường, nhà trường sẽ quy đổi để thu học phí theo tín chỉ trên cơ sở tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

            – Địa chỉ website của Trường:

            – Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:


TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đàm Thị Ngọc Ngà

TP Đào tạo – NCKH

0912 297 773

ngacdspna@gmail.com

2

Dương Quang Hào

CV Phòng Đào tạo – NCKH

0962 643 242

duongquanghao@gmail.com

3

Phùng Nguyễn Quỳnh Nga

CV Phòng Đào tạo – NCKH

0986 750 270

quynhnga1611@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh Hiền

CV Phòng Đào tạo – NCKH

0989 878 141

thanhhiencdspna@gmail.com

Theo TTHN

Related Posts