Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Đã có điểm chuẩn 2019 Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đã có điểm chuẩn 2019 Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Kết quả điểm Nhạc viện Quốc gia Việt Nam năm 2019

Khoa Piano:

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 15

  • Tổng số người tham gia: 15
  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: thứ mười hai

Tiêu chuẩn nhập học:Tổng điểm

điểm chuyên nghiệp

22.8 trở lên

8.2 trở lên

Khoa thanh nhạc:

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 45

  • Tổng số người tham gia: 41
  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: hai mươi mốt

Tiêu chuẩn nhập học:Tổng điểm

điểm chuyên nghiệp

23.6 trở lên

8.5 trở lên

Khoa học – Pure Light, AGO, Đàn dây, Jazz, Nhạc cụ truyền thống, Bộ gõ,:

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 61

  • Tổng số người tham gia: 59
  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 46

Tiêu chuẩn nhập học:Tổng điểm

điểm chuyên nghiệp

21.6 trở lên

8.0 trở lên

Theo TTHN

Related Posts