Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

lớn lao

mật mã

Tổ hợp môn thi 1

điểm chuẩn


chuyên ngành đào tạo đại học


Tiếng Anh

7220201

A01;D01;D09;D10

30,75


kinh tế

7310101

A00;A01;D01;D07

22,75


kinh tế đầu tư

7310104

A00;A01;B00;D01

22,85


phát triển kinh tế

7310105

A00;A01;D01;D07

22h30


kinh tế quốc tế

7310106

A00;A01;D01;D07

24,35


thống kê kinh tế

7310107

A00;A01;D01;D07

21,65


toán kinh tế

7310108

A00;A01;D01;D07

21.45


môi quan hệ công khai

7320108

A01; C03; khí cacbonic; D01

24.00


quản trị kinh doanh

7340101

A00;A01;D01;D07

23:00


tiếp thị

7340115

A00;A01;D01;D07

23.60


địa ốc

7340116

A00;A01;D01;D07

21.50


Kinh doanh quốc tế

7340120

A00;A01;D01;D07

24,25


kinh doanh thương mại

7340121

A00;A01;D01;D07

23.15


thương mại điện tử

7340122

A00;A01;D01;D07

23,25


Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00;A01;D01;D07

22,85


Bảo hiểm

7340204

A00;A01;D01;D07

21.35


Kế toán

7340301

A00;A01;D01;D07

23.60


khoa học quản lý

7340401

A00;A01;D01;D07

21,25


quản lý

7340403

A00;A01;D01;D07

20,75


quản lý nguồn nhân lực

7340404

A00;A01;D01;D07

22,85


MIS

7340405

A00;A01;D01;D07

22.00


quản lý dự án

7340409

A00;A01;B00;D01

22.00


luật kinh tế

7380107

A00;A01;D01;D07

22.35


khoa học máy tính

7480101

A00;A01;D01;D07

21.50


công nghệ thông tin

7480201

A00;A01;D01;D07

21,75


Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00;A01;D01;D07

23,85


kinh tế nông nghiệp

7620115

A00;A01;B00;D01

20,75


Quản lý dịch vụ lữ hành và du lịch

7810103

A00;A01;D01;D07

22,75


quản lý khách sạn

7810201

A00;A01;D01;D07

23.15


Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00;A01;D01;D07

20.50


Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

A00;A01;B00;D01

20,75


quản lý đất đai

7850103

A00;A01;D01;D07

20.50


Tiếng Anh Quản trị Kinh doanh (EBBA)

EBBA

A00;A01;D01;D07

22.10


Nghiên cứu tiếng Anh về Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh (BBAE) (Yếu tố tiếng Anh 2)

EP01

A01;D01;D07;D09

28.00


Bảo hiểm và Quản lý rủi ro (Actuary) Học tiếng Anh

EP02

A00;A01;D01;D07

21.50


Tiếng Anh Quản lý Công và Nghiên cứu Chính sách (EPMP)

EPMP

A00;A01;D01;D07

21:00


Chương trình Định hướng Ứng dụng (POHE – English Factor 2)

cái túi

A01;D01;D07;D09

28,75


Related Posts