Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Đại học Mở TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đại học Mở TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đại học Mở TP.HCM công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Mã trường: chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên) hoặc tốt nghiệp THPT; những người sau khi tốt nghiệp THPT chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học tập theo quy định và được coi là đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT.

2.Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong nước.

3. Chi phí tuyển sinh: 4.100 (dự kiến)

4. Phương thức xét tuyển: Trường ĐH Mở TP.HCM thực hiện 3 phương thức xét tuyển:

* phương pháp một: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

* Phương pháp hai: Xét tuyển dựa vào điểm thi các môn THPT của 5 học sinh (trừ lớp 2 và lớp 12) (hồ sơ trường học).

– Điểm tối thiểu 18,0 đối với các ngành công nghệ sinh học, xã hội học, công tác xã hội, Đông Nam Á học và các ngành khác.

– Các ngành còn lại điểm xét tuyển từ 20,0 điểm.

* phương pháp ba: Nhập học dựa trên kỳ thi Tú tài Quốc tế (IB): điểm nộp đơn tối thiểu là 26 điểm.

>> Xem thêm Tiêu chí hàng năm của Đại học Mở TP.HCM

5.Ngành tuyển dụng: hệ rất lớn

lớn lao

Mã đăng ký xét tuyển

kết hợp chủ đề

1. Kinh tế

Các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Hành chính công.

7310101

Toán địa hóa

toán, vật lý, tiếng anh

toán, văn, anh

Toán, Hóa, Anh

2. Quản trị kinh doanh

Các chuyên ngành đào tạo: Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Quản lý Lữ hành và Dịch vụ Du lịch.

7340101

3. Tiếp thị

7340115

4. Kinh doanh quốc tế

7340120

5. Tài chính ngân hàng

nghiệp vụ tài chính; ngân hàng; đầu tư tài chính.

7340201

6. Kế toán

7340301

7. Kiểm toán

7340302

8. Hệ thống thông tin quản lý

7340405

9. Khoa học máy tính (Đầu tiên)

Chuyên ngành: mạng máy tính; cơ sở dữ liệu, đồ họa máy tính.

7480101

10. Công nghệ thông tin (Đầu tiên)

+ chương trình phổ biến

+ Khóa học tiếng Nhật cấp tốc

7480201

11. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng(Đầu tiên)

7510102

12. Quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng (dự kiến)

7510605

13. Quản lý xây dựng (Đầu tiên)

7580302

14. Quản lý nguồn nhân lực

7340404

Toán địa hóa
toán, vật lý, tiếng anh
toán, văn, anh

toán học, lịch sử, văn học

15. Du lịch (dự kiến)

7810101

16. Luật (2)

7380101

Toán địa hóa
toán, vật lý, tiếng anh
văn, sử, địa
Toán, Văn, Ngoại ngữ(3)

17. Luật kinh tế (2)

7380107

18. Nghiên cứu Đông Nam Á

7310620

toán, vật lý, tiếng anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

văn, sử, địa

Văn học, KHXH, Ngoại ngữ(4)

19. Xã hội học

7310301

20. Công tác xã hội

7760101

21. Tiếng Anh (5)

Chuyên môn: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Biên-Phiên dịch; Tiếng Anh thương mại.

7220201

toán, vật lý, tiếng anh

toán, văn, anh

văn học, lịch sử, tiếng anh

Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

22. Ngôn ngữ Trung Quốc (5)

Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch.

7220204

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn học, KHXH, Ngoại ngữ(4)

23. Tiếng Nhật (5)

Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch.

7220209

24. Công nghệ sinh học

Học lý thuyết tại TP.HCM và thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí

Các chuyên ngành: Công nghệ Y sinh; Công nghệ Sinh học Nông nghiệp-Môi trường; Công nghệ Sinh học Thực phẩm.

7420201

toán học, sinh học, vật lý
Toán, Hóa, Anh
Toán địa hóa
toán học, hóa học, sinh học

ghi chú:

(Đầu tiên): Hệ số toán học 2.

(2): Điểm xét tuyển của tổ hợp văn, sử, địa cao hơn 1,5 điểm so với các tổ hợp khác.

(3): Ngoại ngữ gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật.

(4): Ngoại ngữ gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.

(5): Môn Ngoại ngữ hệ số 2.

6.Ngành tuyển dụng chất lượng cao:


lớn lao

Mã đăng ký xét tuyển

tổ hợp môn học
nhận vào

1. Luật kinh tế

7380107C

Toán, Hóa, Anh
toán, vật lý, tiếng anh
văn học, lịch sử, tiếng anh
toán, văn, anh

2. Tiếng Anh

Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

7220201C

toán, vật lý, tiếng anh
toán, văn, anh
văn học, lịch sử, tiếng anh
Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

3. Khoa học máy tính(1)

7480101C

toán, vật lý, tiếng anh
Toán, Hóa, Anh
toán, văn, anh

Toán địa hóa

4. Kỹ thuật Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (1)

7510102C

5. Kinh tế

7310101C

Toán, Hóa, Anh

toán, vật lý, tiếng anh

toán, văn, anh

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

6. Quản trị kinh doanh (6)

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Marketing

7340101C

7. Tài chính ngân hàng(6)

7340201C

8. Kế toán (6)

Chuyên ngành kế toán kiểm toán

7340301C

9. Công nghệ sinh học (7)

Học lý thuyết tại TP.HCM và thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí

7420201C

toán, sinh học, tiếng anh
Toán, Hóa, Anh
toán, vật lý, tiếng anh
toán học, hóa học, sinh học

ghi chú: Các ngành tuyển sinh chất lượng cao, môn tiếng Anh chia 2: tin học, kỹ thuật xây dựng và công nghệ sinh học.

(1) Toán nhân hệ số 2.

(6) Tuyển sinh Đề án 02:

+ lập trình chất lượng cao;

+ Các khóa học chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh.

(7) Chọn môn trong tổ hợp không nhân hệ số

Theo TTHN


Related Posts