Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Đại học Tài chính Marketing công bố phương án tuyển sinh 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đại học Tài chính Marketing công bố phương án tuyển sinh 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               Nhà trường xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT), kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Nội dung chi tiết của phương thức tuyển sinh được quy định tại mục 2.6.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:


Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học                      
Quản trị kinh doanh 7340101 371 159 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Marketing 7340115 210 90 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Bất động sản 7340116 140 60 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Kinh doanh quốc tế 7340120 210 90 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Tài chính – Ngân hàng 7340201 385 165 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Kế toán 7340301 140 60 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Ngôn ngữ Anh 7220201 140 60 D01 N1            
Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) 7340405D 140 60 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) 7810103D 98 42 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) 7810201D 126 54 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) 7810202D 126 54 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) 7340101C 55 165 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Marketing (Chương trình chất lượng cao) 7340115C 88 262 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Kế toán (Chương trình chất lượng cao) 7340301C 28 82 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) 7340201C 68 202 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) 7340120C 75 225 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) 7810201C 38 112 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) 7340101Q 8 22 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Marketing (Chương trình quốc tế) 7340115Q 8 22 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Kế toán (Chương trình quốc tế) 7340301Q 8 22 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) 7340120Q 8 22 A00 TO A01 TO D01 TO D96 TO
                 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

      Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vào các ngành đào tạo của Nhà trường phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

       Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường tại và trên các phương tiện thông tin ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, dự kiến trước ngày 22/07/2019.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

2.6.1. Mã Trường: DMS

2.6.2. Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học.

Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh.

Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh.

Tổ hợp D96: Toán – Tiếng Anh – Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Trường không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển vào ngành đào tạo là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành đào tạo theo từng mã đăng ký xét tuyển.

2.6.3. Mã đăng ký xét tuyển, tổ hợp xét tuyển vào các ngành đào tạo được quy định tại mục 2.4.

2.6.4. Tổ chức xét tuyển:

2.6.4.1. Đối với chương trình đại trà:

    a. Xét tuyển thẳng:

Các đối tượng ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường.

Không hạn chế chỉ tiêu tuyển đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển này.

    b. Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

 –   Đối tượng tham gia: thí sinh thuộc 1 trong 2 diện sau:

Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.

Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT của thí sinh vào chương trình. Các nguyện vọng ĐKXT được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.

–  Xét trúng tuyển:

Xét trúng tuyển căn cứ theo Điểm xét tuyển (ĐXT, là điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (ĐƯT) đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Công thức: ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB bài thi KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

–  Chỉ tiêu tuyển: Tối đa 30% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo.

    c. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

–  Điều kiện xét tuyển: thí sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019) và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

–  Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên

(Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Trong đó:

Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học Xã hội là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm bài thi tiếng Anh thuộc tổ hợp D01 được nhân hệ số 2, sau đó quy Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển về thang điểm 30 trước khi xét trúng tuyển.

Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi bảo lưu để tuyển sinh.

–  Xét trúng tuyển:

Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Tiêu chí xét tuyển phụ: trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh:   điểm bài thi tiếng Anh.

+ Các ngành còn lại:         điểm bài thi Toán.

Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký cao hơn.

–  Chỉ tiêu tuyển: Số chỉ tiêu thực tế còn lại của chương trình sau khi hoàn tất xét các đối tượng tại mục (a) và (b).

2.6.4.2 Đối với chương trình đào tạo đặc thù:

    a. Xét tuyển thẳng:

Các đối tượng ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường.

Không hạn chế chỉ tiêu tuyển đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển này.

    b. Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

–  Đối tượng tham gia: thí sinh thuộc 1 trong 2 diện sau:

Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.

Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT của thí sinh vào chương trình. Các nguyện vọng ĐKXT được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.

–  Xét trúng tuyển: cách thức xét tương tự như đối với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT thuộc chương trình đại trà.

–  Chỉ tiêu tuyển: Tối đa 30% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo

    c. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

Cách thức xét tương tự như đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thuộc chương trình đại trà.

Chỉ tiêu tuyển: Số chỉ tiêu thực tế còn lại của chương trình sau khi hoàn tất xét các đối tượng tại mục (a) và (b).

2.6.4.3. Đối với chương trình chất lượng cao:

    a. Xét tuyển thẳng:

Các đối tượng ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường.

Không hạn chế chỉ tiêu tuyển đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển này.

    b. Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

–  Đối tượng tham gia: thí sinh thuộc 1 trong 3 diện sau:

Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.

Diện thứ 3: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 6,0.

Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT của thí sinh vào chương trình. Các nguyện vọng ĐKXT được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.

–  Xét trúng tuyển: cách thức xét tương tự như đối với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT thuộc chương trình đại trà.

–  Chỉ tiêu tuyển: Tối đa 75% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo

    c. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

Cách thức xét tương tự như đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thuộc chương trình đại trà.

Chỉ tiêu tuyển: Số chỉ tiêu thực tế còn lại của chương trình sau khi hoàn tất xét các đối tượng tại mục (a) và (b).

2.6.4.4. Đối với chương trình quốc tế:

    a. Xét tuyển thẳng:

Các đối tượng ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường.

Không hạn chế chỉ tiêu tuyển đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển này.

    b. Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

–  Đối tượng tham gia: thí sinh thuộc 1 trong 5 diện sau:

Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.

Diện thứ 3: thỏa mãn các điều kiện:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên.

+ Đạt giải thưởng từ khuyến khích trở lên môn Tiếng Anh các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, hoặc tốt nghiệp THPT từ các trường quốc tế, hoặc tốt nghiệp THPT từ các nước nói tiếng Anh, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên.

+ Hạnh kiểm Tốt năm lớp 12.

Diện thứ 4: thỏa mãn các điều kiện:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên.

+ Có học lực Giỏi ít nhất 1 năm trong các năm học THPT, các năm còn lại có học lực Khá.

+ Hạnh kiểm Tốt năm lớp 12.

Diện thứ 5: thỏa mãn các điều kiện:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 20,0 điểm trở lên và không có môn học trong tổ hợp xét tuyển có điểm trung bình năm lớp 12 dưới 5,0.

+ Hạnh kiểm Tốt năm lớp 12.

Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT của thí sinh vào chương trình. Các nguyện vọng ĐKXT được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.

–  Xét trúng tuyển: cách thức xét tương tự như đối với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT thuộc chương trình đại trà.

–  Chỉ tiêu tuyển: Tối đa 75% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo

    c. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

Cách thức xét tương tự như đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thuộc chương trình đại trà.

Chỉ tiêu tuyển: Số chỉ tiêu thực tế còn lại của chương trình sau khi hoàn tất xét các đối tượng tại mục (a) và (b).

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1. Đối với diện xét tuyển thẳng:

    a. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thì nộp thủ tục hồ sơ (theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

    b. Thời gian xét tuyển:

Thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký: trước ngày 20/05/2019.

Công bố kết quả xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 18/07/2019 tại .

Thí sinh trúng tuyển gửi hồ sơ và xác nhận nhập học: trước ngày 23/07/2019.

2.7.2. Đối với diện ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

    a. Hồ sơ đăng ký:

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường (tải về tại );

Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

Bản photocopy các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

Một phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4×6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).

    b. Thời gian xét tuyển:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: ngay khi thí sinh có đủ kết quả học tập 3 năm THPT đến hạn chót ngày 08/07/2019.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đảm bảo đến địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing; số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.

Trường tổ chức xét tuyển: từ ngày 12/07/2019 đến ngày 16/07/2019.

Công bố kết quả xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 18/07/2019 tại .

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: trước ngày 23/07/2019.

     Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 cho Trường để xác nhận nhập học thì không được tham gia các đợt xét tuyển khác.

2.7.3. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

     Thực hiện theo quy định và lịch tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Trường thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tại và trên các phương tiện truyền thông: trước ngày 22/07/2019.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+ Theo phương thức trực tuyến: từ ngày 22/07/2019 đến 17 giờ 00 ngày 29/07/2019.

+ Bằng phiếu ĐKXT: từ ngày 22/07/2019 đến 17 giờ 00 ngày 31/07/2019.

Trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1: từ ngày 06/08/2019 đến ngày 08/08/2019.

Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 09/08/2019.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 15/08/2019.

           Nhà trường sẽ thông báo đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu tuyển sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1 tại .

Theo TTHN

Related Posts