Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh mục mã trường THPT tỉnh Hà Nam

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh mục mã trường THPT tỉnh Hà Nam. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

mật mã
Tỉnh/Thành phố

Tên tỉnh/thành phố

mật mã
huyện

Quận / Huyện

mật mã
Trường học

Tên trường

Địa chỉ

khu vực


hai mươi bốn

hà nam

00

Giao dục va đao tạo

800

Du Học_24

Khu 3


hai mươi bốn

hà nam

00

Giao dục va đao tạo

900

Bộ đội, Công an tại ngũ_24

Khu 3


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

011

Trường THCS Tài năng Biển Hồ

TP Phủ Lý Phường Minh Khai

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

012

Trường THPT A Phủ Lý

P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

013

THPT B Phủ Lý

Xã Thanh Châu, Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

014

Trường THCS Tư thục Leung Sai Wing

P. Lương Khánh Thiện PLý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

015

Trung tâm GDTX – Hà Nội Hà Nội

Xã Liêm Chung, TP Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

016

cao đẳng nghề hà nam

Phường Quang Trung – Quận Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

017

Trường THPT C Phủ Lý

Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

018

Cao đẳng Thủy lợi Miền Bắc

TP Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

021

Trường THCS Vinh Sơn

TT. Hòa Mạc, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

022

Trường THCS B Vị Điền

TT. Đồng Văn, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

023

Trường THCS C Duy Tiên

Xã Xianxie, huyện Weixian

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

024

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

Xã Trác Văn, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

025

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – THCS Duy Tiên

TT. Hòa Mạc, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

031

Trường THPT A Kim Bảng

TT.Quế, Danh sách vàng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

032

B Trường THCS Vàng Pông

Xã Tân Sơn, Kim Bảng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

033

Trường THCS C Vàng Pông

Nhà vàng xã Đông Hà

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

034

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – GDTX Kim
Cái bảng

TT.Danh sách vàng quế

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

035

THCS Lý Thường Kiệt

Xã Thi Sơn – Kim Bảng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

041

Trường THCS Lý Yên

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

042

Trường trung học Beili

Xã Bắc Lý, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

043

Trường THCS Nam Lý

Xã Tiến Thắng, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

044

Trường trung học dân lập Chen Xingdao

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

045

Trường THCS Nam Tào

Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

046

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Trường THCS Lý Nhân

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

051

Trường THCS A Thanh Liêm

Phường Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

052

Trường THCS B Thanh Liêm

Thanh Nguyên, Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

053

Trường trung học nhân dân Qinglian

Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

054

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Thanh
thẳng đứng

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

055

Trường THPT C Thanh Liêm

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

056

Trường THCS Lệ Hoan

Xã sạch sẽ trung thực

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

057

Cao đẳng Thủy lợi Miền Bắc

thẳng đứng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

061

Trường THPT A Bình Lục

TT.Ping Mei Ping Lu

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

062

Trường THPT Bình Lục B

Xã Vụ Bản, Huyện Bình Lục

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

063

Trường THPT C Bình Lục

Xã Tràng An, Huyện Bình Lục

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

064

Trường THCS Dân Lập Bình Lục

TT.Ping Mei Ping Lu

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

065

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – THCS Bình Lục

TT.Ping Mei Ping Lu

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

066

THPT Nguyễn Khuyến

Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

071

Trường THCS Vinh Sơn

Quận Hoa Mai

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

072

Trường THCS B Vị Điền

Đông Văn Hướng

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

074

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

xã Diên Nam

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

075

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – THCS Duy Tiên

Quận Hoa Mai

Khu 2


Related Posts