Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh mục mã trường THPT tỉnh Hà Nam

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh mục mã trường THPT tỉnh Hà Nam. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

mật mã
Tỉnh/Thành phố

Tên tỉnh/thành phố

mật mã
huyện

Quận / Huyện

mật mã
Trường học

Tên trường

Địa chỉ

khu vực


hai mươi bốn

hà nam

00

Giao dục va đao tạo

800

Du Học_24

Khu 3


hai mươi bốn

hà nam

00

Giao dục va đao tạo

900

Bộ đội, Công an tại ngũ_24

Khu 3


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

011

Trường THCS Tài năng Biển Hồ

TP Phủ Lý Phường Minh Khai

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

012

Trường THPT A Phủ Lý

P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

013

THPT B Phủ Lý

Xã Thanh Châu, Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

014

Trường THCS Tư thục Leung Sai Wing

P. Lương Khánh Thiện PLý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

015

Trung tâm GDTX – Hà Nội Hà Nội

Xã Liêm Chung, TP Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

016

cao đẳng nghề hà nam

Phường Quang Trung – Quận Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

017

Trường THPT C Phủ Lý

Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

01

thành phố Phúc Lý

018

Cao đẳng Thủy lợi Miền Bắc

TP Phủ Lý

Khu 2


hai mươi bốn

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2014
hà nam

02

Quận Uyqian

021

Trường THCS Vinh Sơn

TT. Hòa Mạc, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

022

Trường THCS B Vị Điền

TT. Đồng Văn, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

023

Trường THCS C Duy Tiên

Xã Xianxie, huyện Weixian

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

024

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

Xã Trác Văn, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

02

Quận Uyqian

025

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – THCS Duy Tiên

TT. Hòa Mạc, Duy Tiên

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

031

Trường THPT A Kim Bảng

TT.Quế, Danh sách vàng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

032

B Trường THCS Vàng Pông

Xã Tân Sơn, Kim Bảng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

033

Trường THCS C Vàng Pông

Nhà vàng xã Đông Hà

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

034

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – GDTX Kim
Cái bảng

TT.Danh sách vàng quế

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

03

Quận Kim Bang

035

THCS Lý Thường Kiệt

Xã Thi Sơn – Kim Bảng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

041

Trường THCS Lý Yên

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Bắc Giang năm 2023
hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

042

Trường trung học Beili

Xã Bắc Lý, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

043

Trường THCS Nam Lý

Xã Tiến Thắng, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

044

Trường trung học dân lập Chen Xingdao

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

045

Trường THCS Nam Tào

Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

04

Quận Lệ Nhân

046

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Trường THCS Lý Nhân

TT. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

051

Trường THCS A Thanh Liêm

Phường Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

052

Trường THCS B Thanh Liêm

Thanh Nguyên, Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

053

Trường trung học nhân dân Qinglian

Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

054

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Thanh
thẳng đứng

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

055

Trường THPT C Thanh Liêm

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Trường THPT chuyên Thái Nguyên tuyển sinh lớp 10 năm 2016

056

Trường THCS Lệ Hoan

Xã sạch sẽ trung thực

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

05

khu vực sạch sẽ

057

Cao đẳng Thủy lợi Miền Bắc

thẳng đứng

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

061

Trường THPT A Bình Lục

TT.Ping Mei Ping Lu

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

062

Trường THPT Bình Lục B

Xã Vụ Bản, Huyện Bình Lục

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

063

Trường THPT C Bình Lục

Xã Tràng An, Huyện Bình Lục

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

064

Trường THCS Dân Lập Bình Lục

TT.Ping Mei Ping Lu

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

065

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – THCS Bình Lục

TT.Ping Mei Ping Lu

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

06

huyện Bình Lộ

066

THPT Nguyễn Khuyến

Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục

Vùng lãnh thổ mới Quận 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

071

Trường THCS Vinh Sơn

Quận Hoa Mai

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

072

Trường THCS B Vị Điền

Đông Văn Hướng

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

074

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

xã Diên Nam

Khu 2


hai mươi bốn

hà nam

07

Vincennes

075

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – THCS Duy Tiên

Quận Hoa Mai

Khu 2


Related Posts