Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.


Tỉnh/TP

Tên Tỉnh/TP


Quận/Huyện

Tên Quận/Huyện


Trường

Tên Trường

Địa Chỉ

Khu Vực


30

Hà Tĩnh

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

800

Học ở nước ngoài_30

Số 105, Phan Đình Phùng, THP Hà Tĩnh

Khu vực 3


30

Hà Tĩnh

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_30

Thành phố Hà Tĩnh

Khu vực 3


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

000

Sở GDĐT Hà Tĩnh

Số 105, đường Phan Đình Phùng, Phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

009

Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh
Hà Tĩnh

Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch
Linh, TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

010

THPT Phan Đình Phùng

Số 65, Đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

011

THPT ISCHOOL Hà Tĩnh

Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

040

THPT Chuyên Hà Tĩnh

Đường Hà Hoàng, Xã Thạch Trung, Thành phố
Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

052

Trung tâm DN-HN và GDTX TP Hà
Tĩnh

Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

058

THPT Thành Sen

Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

059

Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

KM 509 + 500 – QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã
Thạch Trung – TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

060

Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

061

Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà
Tĩnh

Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

066

Tiểu học, THCS và THPT Đại học
Hà Tĩnh

Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố
Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

01

Thành phố Hà Tĩnh

075

Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh

Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

02

Thị xã Hồng Lĩnh

035

Trung tâm GDNN – GDTX Hồng
Lĩnh

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

02

Thị xã Hồng Lĩnh

036

THPT Hồng Lĩnh

Số 04, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng,
Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

02

Thị xã Hồng Lĩnh

051

THPT Hồng Lam

Tổ Dân phố 8 – Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng
Lĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

02

Thị xã Hồng Lĩnh

057

Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

02

Thị xã Hồng Lĩnh

082

Trung tâm DN-HN và GDTX Hồng
Lĩnh

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

024

Trung tâm GDNN – GDTX Hương
Sơn

Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

025

THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện

Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

026

THPT Hương Sơn

Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 Sở GD Vĩnh Phúc

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

027

THPT Lê Hữu Trác

Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

028

THPT Lý Chính Thắng

Xã An Hòa Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

029

THPT Cao Thắng

Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

03

Huyện Hương Sơn

085

Trung tâm DN-HN và GDTX
Hương Sơn

Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

04

Huyện Đức Thọ

030

Trung tâm GDNN – GDTX Đức Thọ

Thôn Châu Lĩnh – Xã Tùng Ảnh – Huyện Đức
Thọ – Tỉnh Hà Tĩnh.

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

04

Huyện Đức Thọ

031

THPT Lê Hồng Phong

Xã Bùi La Nhân, Huyện Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

04

Huyện Đức Thọ

032

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

04

Huyện Đức Thọ

033

THPT Trần Phú

Xã Lâm Trung Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

04

Huyện Đức Thọ

034

THPT Đức Thọ

Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

04

Huyện Đức Thọ

084

Trung tâm DN-HN và GDTX Đức
Thọ

Thôn Châu Lĩnh – Xã Tùng Ảnh – Huyện Đức
Thọ – Tỉnh Hà Tĩnh.

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

037

Trung tâm GDNN – GDTX Nghi
Xuân

Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

038

THPT Nguyễn Du

Thị trấn Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

039

THPT Nguyễn Công Trứ

Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân,
Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

050

THPT Nghi Xuân (đến 24/5/2018)

Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

064

THPT Bán công Nghi Xuân

Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

067

THPT Nghi Xuân (Từ 25/5/2018)

Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

05

Huyện Nghi Xuân

083

Trung tâm DN-HN và GDTX Nghi
Xuân

Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

015

Trung tâm GDNN – GDTX Can Lộc

Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

016

THPT Can Lộc

Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

017

THPT Đồng Lộc

Thị trấn Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

018

THPT Nghèn

Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

042

THPT Dân lập Can Lộc

Khối 6A, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

080

Trung tâm DN-HN và GDTX Can
Lộc

Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

06

Huyện Can Lộc

091

Trung tâm GDNN – GDTX Can Lộc
(TCKN)
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: 2K7! Tuyensinh247 Khoá Bứt Phá 10! Chinh phục điểm 9,10 Lớp 10

Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

020

Trung tâm GDNN – GDTX Hương
Khê

Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

021

THPT Hương Khê

Số 344, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê,
Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

022

THPT Hàm Nghi

Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh
Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

023

THPT Phúc Trạch

Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

055

THPT Gia Phố

Xóm 8, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

063

THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà
Tĩnh

Số 348 đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

07

Huyện Hương Khê

086

Trung tâm DN-HN và GDTX
Hương Khê

Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

012

Trung tâm GDNN – GDTX Thạch Hà

Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

013

THPT Lý Tự Trọng

Tổ dân phố 9 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch
Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

014

THPT Nguyễn Trung Thiên

Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

041

THPT Lê Quý Đôn

Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

049

THPT Mai Kính

Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

079

Trung tâm DN-HN và GDTX Thạch

Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

08

Huyện Thạch Hà

090

Trung tâm GDNN – GDTX Thạch
Hà (CĐKTVĐ)

Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

005

Trung tâm GDNN – GDTX Cẩm
Xuyên

Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

006

THPT Cẩm Xuyên

Xã Nam Phúc Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh
Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

007

THPT Cẩm Bình

Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên,
Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

008

THPT Hà Huy Tập

Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

043

THPT Phan Đình Giót

Tổ dân phố 16, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

053

THPT Nguyễn Đình Liễn (Từ 2015
đến 2018)

Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

068

THPT Nguyễn Đình Liễn (Từ 2019)

Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

071

THPT Nguyễn Đình Liễn (Trước
2015)

Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

09

Huyện Cẩm Xuyên

078

Trung tâm DN-HN và GDTX Cẩm
Xuyên

Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

10

Huyện Kỳ Anh

003

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
THPT Nguyễn Huệ

Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

10

Huyện Kỳ Anh

004

THPT Kỳ Lâm

Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

10

Huyện Kỳ Anh

044

THPT Nguyễn Thị Bích Châu

Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

11

Huyện Vũ Quang

046

THPT Vũ Quang

Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ
Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

11

Huyện Vũ Quang

047

Trung tâm GDNN – GDTX Vũ
Quang

Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

11

Huyện Vũ Quang

056

THPT Cù Huy Cận

Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

11

Huyện Vũ Quang

087

Trung tâm DN-HN và GDTX Vũ
Quang

Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà
Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

12

Huyện Lộc Hà

019

THPT Nguyễn Văn Trỗi

Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh
Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

12

Huyện Lộc Hà

045

THPT Mai Thúc Loan

Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

12

Huyện Lộc Hà

048

THPT Nguyễn Đổng Chi

Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

12

Huyện Lộc Hà

062

Trung tâm GDNN – GDTX Lộc Hà

Thị trấn Lộc Hà, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

12

Huyện Lộc Hà

081

Trung tâm DN-HN và GDTX Lộc Hà

Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

001

Trung tâm GDNN – GDTX Kỳ Anh

Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

002

THPT Kỳ Anh

Phường Hưng Trí – Thị Xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

054

THPT Lê Quảng Chí

Số 62, đường Lê Văn Thiêm, phường Kỳ Long,
Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

065

Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở
2)

Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh – Hà Tĩnh .

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

072

THPT Lê Quảng Chí (Trước 2015)

Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

073

THPT Kỳ Anh (Trước 2015)

Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

074

Trung tâm DN-HN và GDTX Kỳ
Anh (Trước 2015)

Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2 NT


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

076

Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh
(cơ sở 2-đến 4/2017)

Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh – Hà Tĩnh .

Khu vực 1


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

077

Trung tâm  DN-HN và GDTX Kỳ
Anh

Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

088

Trung tâm  GDNN – GDTX Kỳ Anh
(CĐN-CS1)

KM 509 + 500 – QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã
Thạch Trung – TP Hà Tĩnh

Khu vực 2


30

Hà Tĩnh

13

Thị xã Kỳ Anh

089

Trung tâm  GDNN – GDTX Kỳ Anh
(CĐN-CS2)

Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh – Hà Tĩnh .

Khu vực 2


Related Posts