WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_596a_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_596a_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách mã trường THPT tỉnh Đắc Nông | TT GDTX Quận 11

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách mã trường THPT tỉnh Đắc Nông

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh sách mã trường THPT tỉnh Đắc Nông. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

mật mã
Tỉnh/Thành phố

Tên tỉnh/thành phố

mật mã
huyện

Quận / Huyện

mật mã
Trường học

Tên trường

Địa chỉ

khu vực


63

Danon

00

Giao dục va đao tạo

800

Du Học_63

Khu 3


63

Danon

00

Giao dục va đao tạo

900

Bộ đội và cán bộ công an nhân dân_63

Khu 3


63

Danon

01

thành phố chiayi

000

Sở GDĐT Đắk Nông

thành phố chiayi

khu 1


63

Danon

01

thành phố chiayi

001

Trường THCS Chu Ôn Ôn

thành phố chiayi

khu 1


63

Danon

01

thành phố chiayi

002

THPT dân tộc nội trú
N’ Trang Long, tỉnh Đắk Nông

thành phố chiayi

khu 1


63

Danon

01

thành phố chiayi

022

Trường trung học Gia Nghĩa

Gia Nghĩa, Đắk Nông

khu 1


63

Danon

01

thành phố chiayi

024

Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
Danon

Gia Nghĩa, Đắk Nông

khu 1


63

Danon

01

thành phố chiayi

033

Trường dạy nghề Danon

khu 1


63

Danon

01

thành phố chiayi

037

Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Gia Nghĩa, Đắk Nông

khu 1


63

Danon

02

Huyện Đăk R’Lấp

003

Trường THCS Phàn Văn Thông

Tổng thống Cộng hòa Đức Duck RL
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên đợt 2 năm 2022

khu 1


63

Danon

02

Huyện Đăk R’Lấp

004

Trường THCS Nguyễn Tá Thành

Xã Nghĩa Thắng Huyện Đak Rlấp

khu 1


63

Danon

02

Huyện Đăk R’Lấp

010

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Đại Học Đắk Rlấp

Tổng thống Cộng hòa Đức Duck RL

khu 1


63

Danon

02

Huyện Đăk R’Lấp

017

Trường trung học Trường Chinh

Xã Đăk Wer, huyện Đăk Rlấp

khu 1


63

Danon

02

Huyện Đăk R’Lấp

030

Trường THCS – THPT
khu vực Đăk Rlấp

TT. Khu vực Kiến Đức, Huyện Đak Rlấp

khu 1


63

Danon

02

Huyện Đăk R’Lấp

035

Trường THCS Nguyễn Đình Chiu

Xã Đăk Ru, Huyện Đăk R’Lấp

khu 1


63

Danon

03

vùng đồng bằng

006

Trường trung học Domi

TT Đăk Mil, Huyện Đăk Mil

khu 1


63

Danon

03

vùng đồng bằng

007

Trường THCS Chen Xingdao

TT Đăk Mil, Huyện Đăk Mil

khu 1


63

Danon

03

vùng đồng bằng

011

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – THCS Đắk Mil

TT Đăk Mil, Huyện Đăk Mil

khu 1


63

Danon

03

vùng đồng bằng

015

Trường trung học cơ sở Quảng Trung

Xã Đăk RLa, Huyện Đăk Mil

khu 1


63

Danon

03

vùng đồng bằng

027

Trường THCS Nguyễn Du

Xã Đăk Sắc, Huyện Đăk Mil

khu 1


63

Danon

03

vùng đồng bằng

028

Trường THCS – THPT
Quận Damie
Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Bộ GD công bố mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT

xã Đăk Mil, huyện Đăk Mil

khu 1


63

Danon

04

vùng tích tụ đồng

008

Trường THCS Phan Chu Trinh

TT Ăn Linh, H. Cư Jút

khu 1


63

Danon

04

vùng tích tụ đồng

013

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – THCS Cư Jút

TT Ăn Linh, H. Cư Jút

khu 1


63

Danon

04

vùng tích tụ đồng

014

Trường THCS Phan Bội Châu

Huyện Tongzhen Xã Nandong

khu 1


63

Danon

04

vùng tích tụ đồng

019

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Hiêm

X Đăk Drông, H. Cư Jút

khu 1


63

Danon

04

vùng tích tụ đồng

026

Trường THCS Daveto

khu 1


63

Danon

04

vùng tích tụ đồng

032

Trường THCS – THPT
vùng tích tụ đồng

Thị trấn ăn uống, huyện Cư Jút

khu 1


63

Danon

05

Quận Đại Sơn

005

Trường THCS Đại Tùng

Đức An, Chủ tịch huyện Đắk Song

khu 1


63

Danon

05

Quận Đại Sơn

020

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Higher Education Dasong

Đức An, Chủ tịch huyện Đắk Song

khu 1


63

Danon

05

Quận Đại Sơn

025

THPT Phan Đình Phùng

Xã Đăk Đrung, Huyện Đăk Song

khu 1


63

Danon

05

Quận Đại Sơn

029

Trường THCS – THPT
Quận Đại Sơn

TT. Đức An, H. Đăk Song

khu 1


63

Danon

05

Quận Đại Sơn
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn năm 2015 Xuân Trường

039

Trường THCS Leung Sai Wing

Thị trấn Shunxing, huyện Dosong

khu 1


63

Danon

06

Quận Konno

009

Trường THCS Konno

TT Vịt Mẹ. H. Krông Nô

khu 1


63

Danon

06

Quận Konno

012

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Krông Nô

TT Vịt Mẹ. H. Krông Nô

khu 1


63

Danon

06

Quận Konno

016

Trường THCS Hùng Vương

Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô

khu 1


63

Danon

06

Quận Konno

021

THCS Trần Phúc

Xã Đăk Nên, Huyện Krông Nô

khu 1


63

Danon

06

Quận Konno

034

Trường THCS – THPT
Quận Konno

Thị trấn Phật Pháp Huyện Krông Nô

khu 1


63

Danon

07

Quận Đại Hùng

023

Trường trung học Dallon

Xã Quảng Tây-H.dacron

khu 1


63

Danon

07

Quận Đại Hùng

031

Trường THCS – THPT
Quận Đại Hùng

Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong

khu 1


63

Danon

07

Quận Đại Hùng

036

Trường THCS Lê Duẩn

Xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong

khu 1


63

Danon

08

Quận Suide

018

Trường THCS Lê Quế Tùng

H. Suide

khu 1


63

Danon

08

Quận Suide

038

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Suide Secondary Education Center

H. Suide

khu 1


63

Danon

08

Quận Suide

040

Trường THCS – THPT
Quận Suide

Xã Đăk Búk So

khu 1


Related Posts