Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách mã trường THPT tỉnh Điện Biên

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh sách mã trường THPT tỉnh Điện Biên. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

mật mã
Tỉnh/Thành phố

Tên tỉnh/thành phố

mật mã
huyện

Quận / Huyện

mật mã
Trường học

Tên trường

Địa chỉ

khu vực


62

điện biên

00

Giao dục va đao tạo

800

Du Học_62

Khu 3


62

điện biên

00

Giao dục va đao tạo

900

Tại ngũ, công an_62

Khu 3


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

000

Giao dục va đao tạo

Dean City Phường Mường Thanh Tổ 15
chính quyền biên giới

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

001

THCS Điện Biên
che phủ

Crazy City Mường Thanh Phường 8
Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

002

Trường THCS Năng khiếu Lê Quý Đôn

Tổ 10 Mường Thanh TP Điện Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

003

THPT Phan Đình Giót

Đường 16 Phường Him Lam – Điện Biên
che phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

004

Trường THCS Nội Trú
biết rõ

Tổ 4 Phường Tân Thanh – Điện Biên
che phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

005

Trung tâm GDTX tỉnh

Tổ 4 – Thanh Bình – TP.Điện Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

038

Cao Đẳng Nghề Điện Biên

Phường Thanh Bình, Điện Biên

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

048

Trường Kinh tế và Kỹ thuật Điện
Ghi

P. Him Lam, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

049

Cao Đẳng Y Tế Điện Biên

Thành phố Wodnongbua.Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

050

Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên

Phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ
Ghi

khu 1


62

điện biên

01

Điện Biên Phủ

051

Trường THCS Leung Sai Wing

Phường Him Lam, Điện Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

02

thị trấn menlai

Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học trực tuyến lớp 12 và luyện thi THPT Quốc Gia 2021
007

Trường THCS thị trấn Mông Lai

Huyện Nalai, thị trấn Manglai, tỉnh Mon
Ghi

khu 1


62

điện biên

02

thị trấn menlai

062

Trung tâm GDNN- Dạy nghề thị xã
Mông Lai

Tổ 6, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

009

Trường THCS Huyện Điện Biên

Xã Nong Hak, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

010

THPT Thanh Chân

Xã Thanh Chàng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

011

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên

Pú Tiêu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh
điện biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

022

Trường trung học Mengya

Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

024

trường trung học cơ sở đó

xã Nạp Đầu, huyện Điện Biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

027

Trung tâm GDTX huyện Điện Biên

Xã Nong He, huyện Điện Biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

039

Trường trung học cơ sở huyện Trường trung học cơ sở dân tộc thiểu số
điện biên

Huyện Nam Thành – TP.Điện Biên Phủ

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

046

Trường THCS Qing Nuya

Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên

khu 1


62

điện biên

03

Huyện Điện Biên

055

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp vùng
điện biên

Xã Nong He, huyện Điện Biên

khu 1


62

điện biên

04

giáo xứ truyền giáo

012

Trường THCS Tuần Giáo

Khối 2A, thị trấn Tuanjiao

khu 1


62

điện biên

04

giáo xứ truyền giáo

030

Trung Tâm Giáo Dục Giáo Xứ Mission

Quận Tuanjiao Thị trấn Tuanjiao

khu 1


62

điện biên

04

giáo xứ truyền giáo

033

Trường THCS Ôn Trọng

Thị trấn Menyong, quận Tuanjiao

khu 1


62

điện biên

04

giáo xứ truyền giáo

040

Trường trung học cơ sở huyện Trường trung học cơ sở dân tộc thiểu số
tuần nhà thờ
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2013

Quận Tuanjiao Thị trấn Tuanjiao

khu 1


62

điện biên

04

giáo xứ truyền giáo

053

Trường trung học cơ sở và trung học Quito

Giáo xứ Giáo xứ Quai Tở Thôn Pau

khu 1


62

điện biên

04

giáo xứ truyền giáo

058

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
tuần nhà thờ

Khối Dongtan, thị trấn Tuanjiao

khu 1


62

điện biên

05

quận Mông Sát

015

Trường trung học Mông Sát

Thị trấn Mengcha, huyện Mengcha

khu 1


62

điện biên

05

quận Mông Sát

028

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mengcha

Thị trấn Mengcha, huyện Mengcha

khu 1


62

điện biên

05

quận Mông Sát

045

Trường trung học cơ sở huyện Trường trung học cơ sở dân tộc thiểu số
Mãn trà

Thị trấn Mengcha, huyện Mengcha

khu 1


62

điện biên

05

quận Mông Sát

056

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mãn trà

Nhóm 14

khu 1


62

điện biên

06

Huyện Đại Tài

017

Trường THCS Đa Cái

Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
chùa

khu 1


62

điện biên

06

Huyện Đại Tài

029

Trung Tâm Giáo Dục Quận Đắcai

Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
chùa

khu 1


62

điện biên

06

Huyện Đại Tài

036

Trường cấp 2 và cấp 2 Daxin
mặt trăng

xã Daxintang, huyện Dacai

khu 1


62

điện biên

06

Huyện Đại Tài

041

Trường trung học cơ sở thanh thiếu niên dân tộc thiểu số khu vực
chùa

Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
chùa

khu 1


62

điện biên

06

Huyện Đại Tài

057

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
chùa lớn

Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
chùa

khu 1


62

điện biên

07

Huyện Đông Điện Biên

019

Trường THCS Trần Căn

TT Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

khu 1


62

điện biên

07

Huyện Đông Điện Biên

023

Trường THCS Mông Loan

Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông

khu 1


62

điện biên

07

Huyện Đông Điện Biên

026

Trung tâm GDTX huyện Điện Biên
mùa đông
Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Bắc Giang 2019

TT Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

khu 1


62

điện biên

07

Huyện Đông Điện Biên

044

Trường trung học cơ sở huyện Trường trung học cơ sở dân tộc thiểu số
Động Điện Biên

TT Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

khu 1


62

điện biên

07

Huyện Đông Điện Biên

054

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Động Điện Biên

tổ 10

khu 1


62

điện biên

08

huyện Mông Nghĩa

031

Trường THCS Mooney

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé

khu 1


62

điện biên

08

huyện Mông Nghĩa

037

Trung tâm GDTX huyện Mường Nhé

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé

khu 1


62

điện biên

08

huyện Mông Nghĩa

043

Trường trung học cơ sở huyện Trường trung học cơ sở dân tộc thiểu số
mặt trăng

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé

khu 1


62

điện biên

08

huyện Mông Nghĩa

060

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
mặt trăng

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé

khu 1


62

điện biên

09

Huyện Mạnh Áng

013

THCS Mông Áng

Thị trấn Manang, huyện Manang

khu 1


62

điện biên

09

Huyện Mạnh Áng

025

Trường THCS Banglao

Xã Búng Lao, Huyện Mường Báng

khu 1


62

điện biên

09

Huyện Mạnh Áng

034

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mạnh Áng

Thị trấn Manang, huyện Manang

khu 1


62

điện biên

09

Huyện Mạnh Áng

042

Trường trung học cơ sở huyện Trường trung học cơ sở dân tộc thiểu số
Mạnh Áng

Thị trấn Manang, huyện Manang

khu 1


62

điện biên

09

Huyện Mạnh Áng

059

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mạnh Áng

Làng Hồng, thị trấn Meng’ang

khu 1


62

điện biên

mười

Quận Nam Phố

035

Trường trung học Cơ Xương

Huyện Nanpu Xã Tea Cang

khu 1


62

điện biên

mười

Quận Nam Phố

052

Trường trung học cơ sở Nanpu

Làng Pinggu, thị trấn Nam Hải, quận Nanpu

khu 1


62

điện biên

mười

Quận Nam Phố

061

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Nam Phố

Thôn Nam Hải 1, xã Nam Hải, huyện Nam Phố

khu 1


Related Posts