Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.


Tỉnh/TP

Tên Tỉnh/TP


Quận/Huyện

Tên Quận/Huyện


Trường

Tên Trường

Địa Chỉ

Khu Vực


64

Hậu Giang

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

800

Học ở nước ngoài_64

 

Khu vực 3


64

Hậu Giang

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_64

 

Khu vực 3


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

001

Sở GD và ĐT Hậu Giang

Sở GD và ĐT Hậu Giang

Khu vực 2


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

002

THPT Vị Thanh

Phường III thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

018

Phòng Giáo dục thành phố Vị Thanh

Phường III Thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

028

THPT Chiêm Thành Tấn

Phường VII thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

029

TT GDTX thành phố Vị Thanh

Phường III thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

039

THPT chuyên Vị Thanh

Phường I thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

042

TC nghề tỉnh Hậu Giang

Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu
Giang

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

229

TT GDTX tỉnh Hậu Giang

Phường I thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

349

Trường Trung cấp Kỹ thuật-Công
nghệ tỉnh Hậu Giang

Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

01

Thành phố Vị Thanh

350

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang

Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh

Khu vực 1


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

004

THPT Vị Thủy

TT Nàng Mau H. Vị Thủy

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

019

Phòng Giáo dục H. Vị Thủy

TT Nàng Mau H. Vị Thủy

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

027

THPT Lê Hồng Phong

Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

030

TT GDTX H. Vị Thuỷ

TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

046

THPT Vĩnh Tường

Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

230

TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ

TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

248

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang

Khu vực 1


64

Hậu Giang

02

Huyện Vị Thủy

351

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật
tỉnh Hậu Giang

QL61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

005

THPT Long Mỹ (huyện LM)

TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

006

THPT Tây Đô

Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ

Khu vực 1


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

020

Phòng Giáo dục H. Long Mỹ

xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

025

Phổ thông Dân tộc nội trú (huyện
LM)

xã Long Bình, huyện Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

026

THPT Tân Phú (huyện LM)

Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

031

TT GDTX Long Mỹ

TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

037

THPT Lương Tâm

Xã Lương Tâm H. Long Mỹ

Khu vực 1


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

406

THPT Tây Đô (Từ 01/05/2019)

Thị trấn Vĩnh Viễn, H. Long Mỹ

Khu vực 1


64

Hậu Giang

03

Huyện Long Mỹ

247

TT GDNN-GDTX H. Long Mỹ

ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

009

THPT Lương Thế Vinh

TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

010

THPT Cây Dương

TT Cây Dương H. Phụng Hiệp

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

017

THPT Tân Long

Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

021

Phòng Giáo dục H. Phụng Hiệp

TT Cây Dương H. Phụng Hiệp

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

032

TT GDTX H. Phụng Hiệp

TT Cây Dương H. Phụng Hiệp

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

036

THPT Hòa An

Xã Hòa An H. Phụng Hiệp

Khu vực 1


64

Hậu Giang

04

Huyện Phụng Hiệp

232

TT GDNN-GDTX H. Phụng Hiệp

TT Cây Dương H. Phụng Hiệp

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

05

Huyện Châu Thành

012

THPT Ngã Sáu

TT Ngã Sáu H. Châu Thành

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

05

Huyện Châu Thành

022

Phòng Giáo dục H. Châu Thành

TT Ngã Sáu H. Châu Thành

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

05

Huyện Châu Thành

033

TT GDTX H. Châu Thành

TT Ngã Sáu H. Châu Thành

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

05

Huyện Châu Thành

038

THPT Phú Hữu

Xã Phú Hữu H. Châu Thành

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

05

Huyện Châu Thành

045

CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa

Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

05

Huyện Châu Thành

233

TT GDNN-GDTX H. Châu Thành

TT Ngã Sáu H. Châu Thành

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

013

THPT Tầm Vu

Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

014

THPT Cái Tắc

Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A

Khu vực 1


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

015

THPT Châu Thành A

TT Một Ngàn H. Châu Thành A

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

023

Phòng Giáo dục H. Châu Thành A

TT Một ngàn H. Châu Thành A

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

034

TT GDTX H. Châu Thành A

TT Một ngàn H. Châu Thành A

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

041

THPT Trường Long Tây

Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

06

Huyện Châu Thành A

234

TT GDNN-GDTX H. Châu Thành A

TT Một ngàn H. Châu Thành A

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

011

THPT Nguyễn Minh Quang

Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy

Khu vực 2


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

024

Phòng Giáo dục Thị xã Ngã Bảy

Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

035

TT GDTX thị xã Ngã Bảy

Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy

Khu vực 2


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

040

THPT Lê Quý Đôn

Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy

Khu vực 2


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

043

TC nghề Ngã Bảy

Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành

Khu vực 2


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

311

THPT Nguyễn Minh Quang

Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

335

TT GDNN-GDTX thị xã Ngã Bảy

Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

07

Thị xã Ngã Bảy

340

THPT Lê Qúy Đôn

Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

047

Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ
(huyện LM)

Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

Khu vực 2 NT


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

105

THPT Long Mỹ

Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

Khu vực 2


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

125

Phổ thông Dân tộc nội trú

Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ

Khu vực 2


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

126

THPT Tân Phú

Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ

Khu vực 2


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

131

TT GDTX Long Mỹ

Phường Thuận An thị xã Long Mỹ

Khu vực 2


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

147

Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ

Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

Khu vực 2


64

Hậu Giang

08

Thị xã Long Mỹ

231

TT GDNN-GDTX TX Long Mỹ

Phường Thuận An thị xã Long Mỹ

Khu vực 2


64

Hậu Giang

09

Thành phố Ngã Bảy

411

THPT Nguyễn Minh Quang (Từ
01/02/2020)

Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

09

Thành phố Ngã Bảy

435

TT GDNN-GDTX thành phố Ngã
Bảy (Từ 01/02/2020)

Phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy

Khu vực 1


64

Hậu Giang

09

Thành phố Ngã Bảy

440

THPT Lê Qúy Đôn (Từ 01/02/2020)

Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy

Khu vực 1


Related Posts