Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.


Tỉnh/TP

Tên Tỉnh/TP


Quận/Huyện

Tên Quận/Huyện


Trường

Tên Trường

Địa Chỉ

Khu Vực


28

Thanh Hoá

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

800

Học ở nước ngoài_28

 

Khu vực 3


28

Thanh Hoá

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

900

Quân nhân, CA tại ngũ_28

 

Khu vực 3


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

001

THPT Đào Duy Từ

P. Ba Đình, TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

002

THPT Hàm Rồng

P. Trường Thi,TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

003

THPT Nguyễn Trãi

P. Điện Biên, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

004

THPT Tô Hiến Thành

P.Đông Sơn, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

005

THPT Trường Thi

P. Trường Thi, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

006

THPT Lý Thường Kiệt

P. Đông sơn, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

007

THPT Đào Duy Anh

P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

008

TTGDNN-GDTX TP Thanh Hoá

P.Trường Thi, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

009

THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

P. Đông Sơn, TP T.Hoá

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

010

THPT Chuyên Lam Sơn

P. Ba Đình, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

011

TTGDTX tỉnh T.Hoá

Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

012

THPT Đông Sơn

Đông Tân, TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

013

THPT Nguyễn Huệ

Quảng Đông, TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

014

Trường CĐ TDTT T.Hóa

Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

015

ĐH VHTT và DL TH

Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

016

CĐN NN – PTNT T.Hóa

Quảng Hưng -TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

017

Trường CĐ KT- KTCT

Ph. Đông Vệ – TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

018

CĐ nghề CN T.Hóa

64 Đình Hương, TP T.Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

019

Trường CĐN An Nhất Vinh

Hoằng Long, T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

020

TC nghề số 1 TP T.Hoá

Quảng Thắng, TP T.Hoá

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

149

ĐHCN TP Hồ Chí Minh (cơ sở
Thanh Hóa)

Xã Quảng Tâm TP Thanh Hóa

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

021

THPT Bỉm Sơn

P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

022

THPT Lê Hồng Phong

P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

023

TTGDTX TX Bỉm Sơn

P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

024

TC nghề Bỉm Sơn

P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

025

THPT Sầm Sơn

P. Trường Sơn, Sầm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

026

THPT Nguyễn Thị Lợi

P. Trung Sơn, Sầm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

027

TTGDNN-GDTX Sầm Sơn

P. Trường Sơn, Sầm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

028

THPT Chu Văn An

Quảng Minh, Sầm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

04

Huyện Quan Hóa

029

THPT Quan Hoá

TT Quan Hoá

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

04

Huyện Quan Hóa

030

TTGDNN-GDTX Quan Hoá

TT Quan Hóa

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

04

Huyện Quan Hóa

031

THCS-THPT Quan Hóa

Thiên Phủ, Quan Hóa

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

05

Huyện Quan Sơn

032

THPT Quan Sơn

TT Quan Sơn

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

05

Huyện Quan Sơn
Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Cần chuẩn bị những gì cho kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2

033

TTGDNN-GDTX Quan Sơn

TT Quan Sơn

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

05

Huyện Quan Sơn

034

THCS & THPT Quan Sơn

Mường Mìn – Quan Sơn

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

06

Huyện Mường Lát

035

THPT Mường Lát

TT Mườg Lát

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

06

Huyện Mường Lát

036

TTGDNN-GDTX Mường Lát

TT Mường Lát

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

037

THPT Bá Thước

TT Cành Nàng, Bá Thước

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

038

THPT Hà Văn Mao

Điền Trung, Bá Thước

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

039

TTGDNN-GDTX Bá Thước

TT Cành nàng, Bá Thước

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

040

THCS & THPT Bá Thước

Lũng Niên, Bá Thước

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

041

THPT Cầm Bá Thước

TT Thường Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

042

THPT Thường Xuân 2

Luận Thành, Thường Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

043

TTGDNN-GDTX Thường Xuân

TT Thường xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

044

THPT Thường Xuân 3

Vạn Xuân, Thường Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

045

THPT Như Xuân

TT Yên Cát, Như Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

046

TTGDNN-GDTX Như Xuân

TT Yên Cái, Như Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

047

THPT Như Xuân 2

Bãi Thành, Như Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

150

THCS-THPT Như Xuân

Xã Thanh Quân huyện Như Xuân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

048

THPT Như Thanh

TT Bến Sung, Như Thanh

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

049

THPT Như Thanh 2

Xã Thanh Tân huyện Như Thanh

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

050

TTGDNN-GDTX Như Thanh

TT Bến Sung, Như Thanh

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

051

THCS-THPT Như Thanh

Phượng Nghi, Như Thanh

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

11

Huyện Lang Chánh

052

THPT Lang Chánh

TT Lang Chánh

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

11

Huyện Lang Chánh

053

TTGDNN-GDTX Lang Chánh

TT Lang Chánh

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

054

THPT Ngọc Lặc

TT Ngọc Lặc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

055

THPT Lê Lai

Kiên Thọ, Ngọc Lặc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

056

TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc

TT Ngọc Lặc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

057

THPT Bắc Sơn

Ngọc Liên, Ngọc Lặc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

058

TC nghề MN T.Hoá

Xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

151

THPT DTNT Ngọc Lặc

Xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

059

THPT Thạch Thành 1

Thành Thọ, Thạch Thành

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

060

THPT Thạch Thành 2

Thạch Tân, Thạch Thành

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

061

THPT Thạch Thành 3

Thành Vân, Thạch Thành

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

062

TC nghề Thạch Thành

TT Kim Tân

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

063

THPT Thạch Thành 4

Thạch Quảng, Thạch Thành

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

064

THPT Cẩm Thuỷ 1

TT Cẩm Thuỷ

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

065

THPT Cẩm Thuỷ 2

Phúc Do, Cẩm Thuỷ

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

066

THPT Cẩm Thuỷ 3

Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

067

TTGDNN-GDTX Cẩm Thuỷ

TT Cẩm Thuỷ

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

068

THPT Lê Lợi

TT Thọ Xuân

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

069

THPT Lê Hoàn

Xuân Lai, Thọ Xuân

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

070

THPT Lam Kinh

TT Lam Sơn, Thọ Xuân

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Điểm chuẩn học bạ ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2021
15

Huyện Thọ Xuân

071

THPT Thọ Xuân 4

Thọ Lập, Thọ Xuân

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

072

THPT Lê Văn Linh

TT Thọ Xuân

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

073

THPT Thọ Xuân 5

Thôn 385 Thọ Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

074

TTGDNN-GDTX Thọ Xuân

TT Thọ Xuân

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

075

THPT Vĩnh Lộc

TT Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

076

THPT Tống Duy Tân

Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

077

THPT Trần Khát Chân

TT Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

078

TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc

TT Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

079

THPT Thiệu Hoá

TT Vạn Hà, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

080

THPT Nguyễn Quán Nho

Thiệu Quang, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

081

THPT Lê Văn Hưu

Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

082

THPT Dương Đình Nghệ

Thiệu Đô, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

083

TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá

TT Vạn Hà, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

084

THPT Triệu Sơn 1

TT, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

085

THPT Triệu Sơn 2

Nông Trường, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

086

THPT Triệu Sơn 3

Hợp Lý, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

087

THPT Triệu Sơn 4

Thọ Dân, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

088

THPT Triệu Sơn 5

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

089

THPT Triệu Sơn 6

Dân Lực, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

090

THPT Triệu Sơn

TT Triệu sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

091

TTGDNN-GDTX Triệu Sơn

TT Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

092

Trường CĐ NL T.Hóa

Dân Quyền – H. Triệu Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

093

THPT Nông Cống 1

TT Nông Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

094

THPT Nông Cống 2

Trung Thành, Nông Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

095

THPT Nông Cống 3

Công Liêm, Nông Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

096

THPT Nông Cống 4

Trường Sơn, N. Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

097

THPT Triệu Thị Trinh

Vạn Hòa, Nông Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

098

TTGDNN-GDTX Nông Cống

TT Nông Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

099

THPT Nông Cống

Trung Chính, Nông Cống

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

100

THPT Đông Sơn 1

Đông Xuân, Đông Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

101

THPT Đông Sơn 2

Đông Văn, Đông Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

102

PT Nguyễn Mộng Tuân

TT Rừng Thông, Đông Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

103

TTGDNN-GDTX Đông Sơn

TT Rừng Thông, Đông Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

104

THPT Hà Trung

Hà Bình, Hà Trung

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

105

THPT Hoàng Lệ Kha

TT Hà Trung

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

106

THPT Nguyễn Hoàng

TT Hà Trung

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

107

TTGDNN-GDTX Hà Trung

TT Hà Trung

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

108

THPT Lương Đắc Bằng

TT Bút Sơn, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

109

THPT Hoằng Hoá 2

Hoằng Kim, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT
Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Đã có điểm chuẩn năm 2022 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

110

THPT Hoằng Hoá 3

Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

111

THPT Hoằng Hoá 4

Hoằng Thành, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

112

THPT Lưu Đình Chất

Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

113

THPT Lê Viết Tạo

Hoằng Đạo, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

114

TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá

TT Bút Sơn, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

115

THPT Hoằng Hoá

Hoằng Ngọc – Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

116

THPT Ba Đình

TT Nga Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

117

THPT Mai Anh Tuấn

Nga Thành, Nga Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

118

THPT Trần Phú

TT Nga sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

119

TTGDTX Nga Sơn

TT Nga Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

120

THPT Nga Sơn

Nga Trung, Nga Sơn

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

121

TC nghề Nga Sơn

H Nga Sơn, T.Hoá

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

122

THPT Hậu Lộc 1

Phú Lộc, Hậu lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

123

THPT Hậu Lộc 2

Thuần Lộc, Hậu Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

124

THPT Đinh Chương Dương

TT Hậu Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

125

TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

TT Hậu Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

126

THPT Hậu Lộc 3

Đại Lộc, Hậu Lộc

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

127

THPT Hậu Lộc 4

Hưng Lộc, Hậu Lộc

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

128

THPT Quảng Xương 1

TT Quảng Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

129

THPT Quảng Xương 2

Quảng Ngọc, Quảng Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

130

THPT Quảng Xương 4

Quảng Lợi, Quảng Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

131

THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Quảng Giao, Quảng Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

132

THPT Đặng Thai Mai

Quảng Bình, Quảng Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

133

TTGDNN-GDTX Quảng Xương

TT Quảng Xương

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

134

TC PTTH Thanh Hóa

Quảng Thọ, Sầm Sơn

Khu vực 2


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

135

THPT Tĩnh Gia 1

TT Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

136

THPT Tĩnh Gia 2

Triêu Dương, Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

137

THPT Tĩnh Gia 3

Tĩnh Hải, Tĩnh Gia

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

138

THPT Tĩnh Gia 5

TT Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

139

TTGDNN-GDTX Tĩnh Gia

TT Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

140

THPT Tĩnh Gia 4

Hải An, Tĩnh Gia

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

141

CĐ nghề Nghi Sơn

TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

142

THCS-THPT Nghi Sơn

Hải Thượng, Tĩnh Gia

Khu vực 1


28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

143

THPT Yên Định 1

TT Quán Lào, Yên Định

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

144

THPT Yên Định 2

Yên Trường, Yên Định

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

145

THPT Yên Định 3

Yên Tâm, Yên Định

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

146

THCS-THPT Thống Nhất

TT Thống Nhất

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

147

THPT Trần Ân Chiêm

TT Quán Lào, Yên Định

Khu vực 2 NT


28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

148

TTGDNN-GDTX Yên Định

TT Yên Định

Khu vực 2 NT


Related Posts