Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Danh sách trường công bố điểm xét tuyển năm 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Danh sách trường công bố điểm xét tuyển năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

STT

Tên trường

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Link xem chi tiết


248

Đại học Tiền Giang

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tien-giang-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40215.html


247

Học viện thanh thiếu niên 

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-thanh-thieu-nien-thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40208.html


246

Học viện tài chính

17 điểm đến 21 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-hoc-vien-tai-chinh-2018-c24a40218.html


245

ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2018-c24a40205.html


244

ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-dh-thai-nguyen-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40203.html


243

ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội

15 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-2018-c24a40202.html


242

ĐH ngoại ngữ Tin học TPHCM

14,5 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-2018-c24a40201.html


241

Học viện chính sách và phát triển

16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-2018-tu-16-diem-c24a40170.html


240

ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

12 đến 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-cong-bo-diem-san-2018-c24a40199.html


239

Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

13 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-khoa-quoc-te-dh-thai-nguyen-2018-c24a40197.html


238

Khoa ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên

13 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-khoa-ngoai-ngu-dh-thai-nguyen-2018-c24a40196.html


237

Đại học Nha Trang (điểm THPTQG)

14 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-nha-trang-theo-ket-qua-thi-thptqg-c24a40195.html


236

Học viện Y dược học cổ truyền

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40189.html


235

Học viện quản lý giáo dục

16 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-quan-ly-giao-duc-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40188.html


234

ĐH Kinh tế công nghiệp Long An

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-2018-c24a40186.html


233

Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-cong-nghiep-det-may-hn-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40185.html


232

Đại học Việt Bắc

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-xet-tuyen-cua-dh-viet-bac-nam-2018-c24a40182.html


231

Đại học Quốc tế Sài Gòn

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-sai-gon-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2018-c24a40179.html


230

Đại học Quốc tế Bắc Hà

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-quoc-te-bac-ha-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2018-c24a40178.html


229

Đại học Phú Xuân

13 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-cua-dh-phu-xuan-2018-c24a40176.html


228

Khoa Y – ĐH Quốc gia TPHCM

18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-khoa-y-dh-quoc-gia-tphcm-2018-c24a40174.html


227

Đại học Sư phạm thể dục thể thao TPHCM

17 điểm (ĐH), 15 điểm (CCDD)

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dh-su-pham-the-duc-the-thao-tphcm-2018-c24a40173.html


226

Đại học Sư phạm TPHCM

16 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-su-pham-tphcm-2018-c24a40172.html


225

Đại học Công nghệ Đồng Nai

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2018-c24a40171.html


224

Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM

16 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2018-c24a40169.html


223

Đại học Y tế công cộng

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-te-cong-cong-2018-c24a40168.html


222

Đại học Trà Vinh

14 đến 17 điểm

http://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-tra-vinh-nam-2018-c24a40167.html


221

Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

13 đến 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-cua-2018-c24a40166.html


220

Đại học Văn hóa TPHCM

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-van-hoa-tphcm-2018-c24a40165.html


219

Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-2018-c24a40161.html


218

Đại học Kiến Trúc TPHCM

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-truc-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40160.html


217

Đại học Công nghệ Đông Á

12,5 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-nam-2018-c24a40159.html


216

Đại học Phan Thiết

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-phan-thiet-thong-bao-muc-diem-trung-tuyen-nam-2018-c24a40158.html


215

Đại học Y Hà Nội

18 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-y-ha-noi-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40157.html


214

Đại học Cửu Long

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cuu-long-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40156.html


213

Đại học Công nghiệp Vinh

13,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghiep-vinh-2018-c24a40153.html


212

Đại học Hòa Bình

15 đến 16,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-hoa-binh-2018-c24a40154.html


211

Đại học Đồng Tháp

14 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dh-dong-thap-nam-2018-c24a40155.html


210

Đại học Buôn Ma Thuột

15 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-buon-ma-thuot-nam-2018-c24a40152.html


209

Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-ba-ria-vung-tau-nam-2018-tu-13-diem-c24a40151.html


208

Đại học Gia Định

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-gia-dinh-nam-2018-c24a40150.html


207

Đại học Tây Đô

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-tay-do-2018-c24a40148.html


206

Đại học Bách khoa – ĐHQGTPHCM

17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-bach-khoa-dhqg-tphcm-2018-c24a40147.html


205

Đại học Quy Nhơn

14 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-quy-nhon-thong-bao-muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-2018-c24a40146.html


204

Đại học Quảng Nam

17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-quang-nam-2018-c24a40144.html


203

Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội

17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-dh-khoa-hoc-va-cong-nghe-hn-nam-2018-c24a40145.html


202

Đại học Xây dựng

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-xay-dung-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40143.html


201

Đại học Thủy Lợi

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thuy-loi-thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40142.html


200

Đại học Tài chính quản trị kinh doanh

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dh-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-2018-c24a40141.html


199

Đại học Ngân hàng TPHCM

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-ngan-hang-hcm-cong-bo-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40140.html


198

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

16 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-2018-c24a40139.html


197

Đại học Thủ Đô

15 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-thu-do-nam-2018-c24a40138.html


196

Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-nong-lam-dh-thai-nguyen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40137.html


195

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

16 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqg-hcm-cong-bo-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40136.html


187 – 194

Các trường công an

 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-cac-truong-cong-an-nam-2018-c24a40134.html


171 – 186

18 trường quân đội

 

https://thi.tuyensinh247.com/cac-truong-khoi-quan-doi-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40133.html


170

Đại học Lạc Hồng

14,25

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-lac-hong-cong-bo-nguong-diem-xet-tuyen-2018-c24a40132.html


169

Học viện hậu cần

14 điểm (Dân sự) 18 – 19 điểm (quân sự)

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-hoc-vien-hau-can-2018-c24a40131.html


168

Học viện khoa học quân sự

17 đến 21 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40130.html


167

Đại học Tây Nguyên

13 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-tay-nguyen-nam-2018-c24a40129.html


166

Đại học Sao Đỏ

14 – 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dh-sao-do-nam-2018-c24a40135.html


165

Đại học Sư phạm Hà Nội

17 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ha-noi-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40128.html


164

Đại học Duy Tân

13 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-duy-tan-cong-bo-muc-xet-tuyen-2018-c24a40127.html


163

Đại học Bạc Liêu

12 điểm (ĐH), 9 điểm (CCDD)

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-bac-lieu-cong-bo-diem-san-2018-c24a40125.html


162

Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên

12 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cntttt-dai-hoc-thai-nguyen-nam-2018-c24a40124.html


161

Đại học Yersin Đà Lạt

13 đến 13,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-yersin-da-lat-nam-2018-c24a40123.html


160

Đại học Văn Lang

14 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-van-lang-2018-c24a40122.html


159

Đại học Thăng Long

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-thang-long-2018-c24a40121.html


158

Đại học Tân Trào

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-tan-trao-nam-2018-c24a40120.html


157

Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

13,5 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho-thong-bao-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40119.html


156

Đại học An Giang

13 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-an-giang-thong-bao-muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-2018-c24a40118.html


155

Đại học Phú Yên

15 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-vao-truong-dai-hoc-phu-yen-2018-c24a40117.html


154

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa

13 – 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thanh-hoa-2018-c24a40116.html


153

Đại học Hồng Đức

13 – 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-hong-duc-2018-c24a40115.html


152

Đại học Mỏ địa chất

14 đến 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-dia-chat-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40114.html


151

Đại học Tôn Đức Thắng

16 đến 20,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-ton-duc-thang-2018-c24a40113.html


150

Đại học Công nghệ Sài Gòn

13,5 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-2018-c24a40112.html


149

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-quang-ninh-2018-c24a40111.html


148

Đại học Y Dược TP.HCM

18 đến 21 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-duoc-tphcm-2018-c24a40110.html


147

Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TPHCM

17 điểm (tại TPHCM), 15 điểm (tại Bến Tre)

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-luat-dh-qg-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40109.html


146

Đại học Kiểm sát Hà Nội

14,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-vao-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-2018-c24a40105.html


145

Đại học Hoa Lư

13,5 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hoa-lu-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40104.html


144

Đại học Hàng Hải

14 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-hang-hai-nam-2018-c24a40103.html


143

Đại học Đông Á

13 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-dong-a-thong-bao-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-nam-2018-c24a40102.html


142

Đại học Đông Đô

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-dong-do-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40101.html


141

Đại học Giao thông vận tải

14 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-giao-thong-van-tai-cong-bo-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40100.html


140

Học viện Kỹ thuật Mật mã

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-he-dao-tao-dong-hoc-phi-2018-c24a40099.html


139

Đại học Tây Bắc

13 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tay-bac-thong-bao-muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-nam-2018-c24a40098.html


138

Đại học Công nghiệp Việt Trì

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2018-c24a40097.html


137

Đại học Thủ Dầu Một

14 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-thu-dau-mot-nam-2018-c24a40096.html


136

Đại học Sài Gòn

15 – 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-sai-gon-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40095.html


135

Đại học Thành Đô

14,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-thanh-do-cong-bo-muc-diem-xet-tuyen-ho-so-la-145-diem-c24a40094.html


134

Đại học Y Khoa Vinh

15 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-y-khoa-vinh-nam-2018-c24a40093.html


133

Đại học Mở

14 đến 22 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-mo-ha-noi-nam-2018-c24a40091.html


132

Đại học Việt Đức

20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-viet-duc-nam-2018-c24a40092.html


131

Đại học Nam Cần Thơ

13 – 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-nam-can-tho-nam-2018-c24a40090.html


130

Đại học Kiên Giang

14,25 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kien-giang-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40089.html


129

Đại học Khánh Hòa

15 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-khanh-hoa-2018-c24a40088.html


128

Đại học Quảng Bình

hệ đại học: 14 đến 17 điểm/  hệ cao đẳng: 12 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quang-binh-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-nam-2018-c24a40087.html


127

Đại học Hải Phòng

13 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-hai-phong-nam-2018-c24a40086.html


126

Đại học dầu khí Việt Nam

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-dau-khi-viet-nam-thong-bao-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40085.html


125

Học viện tòa án

16,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-truong-hoc-vien-toan-an-nam-2018-c24a40084.html


124

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

17 điểm (đào tạo giáo viên)

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40082.html


123

Phân hiệu Lào Cai – ĐH Thái Nguyên

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-phan-hieu-lao-cai-dh-thai-nguyen-2018-c24a40083.html


122

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Đà Nẵng 

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-vao-khoa-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-dh-da-nang-2018-c24a40081.html


121

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-vao-vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dh-da-nang-2018-c24a40080.html


120

Phân hiệu Kon Tum – ĐH Đà Nẵng

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-phan-hieu-kon-tum-dh-da-nang-2018-c24a40079.html


119

Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dh-hue-thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-2018-c24a40078.html


118

Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng

15 – 17 điểm

http://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-su-pham-dh-da-nang-2018-c24a40077.html


117

Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang-thong-bao-diem-xet-tuyen-2018-c24a40076.html


116

Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng

16 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-khoa-y-duoc-dh-da-nang-2018-c24a40075.html


115

Đại học Văn Hiến

13 đến 15,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-van-hien-nam-2018-c24a40073.html


114

Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng

15 – 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-ngoai-ngu-dh-da-nang-nam-2018-c24a40074.html


113

Đại học Thương Mại

16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thuong-mai-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40072.html


112

Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM

15 – 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-2018-c24a40069.html


111

Đại học Thái Bình

12 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40070.html


110

Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40070.html


109

Đại học Kiến trúc Hà Nội

16 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-thong-bao-nguong-diem-san-nam-2018-c24a40068.html


108

Đại học Nguyễn Tất Thành

15 đến 22,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-nam-2018-cua-dh-nguyen-tat-thanh-c24a40030.html


107

Đại học Điều dưỡng Nam Định

12 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh-2018-c24a40065.html


106

Học viện ngoại giao

18 điểm

https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ngoai-giao-HQT.html


105

Đại học Sư Phạm – Đại học Huế 

17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-thong-bao-diem-san-nam-2018-c24a40066.html


104

Đại học Y Dược – Đại học Huế

16 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a40064.html


103

Đại học Khoa học – Đại học Huế

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue-thong-bao-diem-san-nam-2018-c24a40063.html


102

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri-2018-c24a40062.html


101

Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế

 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-nghe-thuat-dh-hue-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-nam-2018-c24a40061.html


100

Khoa giáo dục thể chất – ĐH Huế

17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-khoa-giao-duc-the-chat-dh-hue-2018-c24a40060.html


99

Khoa Luật – Đại học Huế

14 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/khoa-du-lich-dh-hue-thong-bao-muc-diem-nop-ho-so-xet-tuyen-2018-c24a40059.html


98

Đại học Luật – ĐH Huế

15,25 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-luat-dh-hue-2018-c24a40058.html


97

Đại học Hùng Vương

17 điểm trở lên

https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hung-vuong-THV.html


96

Đại học Đà Nẵng

14 đến 19 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40049.html


95

Đại học Nông Lâm – ĐH Huế

13 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-nong-lam-dh-hue-nam-2018-c24a40053.html


94

Đại học Quang Trung

10,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-quang-trung-nam-2018-c24a40052.html


93

Đại học dân lập Phương Đông

từ 13 đến 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-phuong-dong-2018-c24a40051.html


92

Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị

từ 12 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghe-va-quan-ly-huu-nghi-nam-2018-c24a40050.html


91

Đại học Công nghệ TP.HCM

từ 15 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghe-tphcm-nam-2018-c24a40048.html


90

Đại học Công nghiệp TP.HCM

từ 16,5 đến 20,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-cong-nghiep-tphcm-thong-bao-diem-san-nam-2018-c24a40047.html


89

Trường Đại học Tài chính kế toán

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-nam-2018-c24a40046.html


88

Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

từ 15 đến 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-san-cua-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-2018-c24a40045.html


87

Đại học Vinh

từ 14 – 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-vinh-nam-2018-c24a40044.html


86

Đại học SP Kỹ Thuật Vinh

14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-2018-c24a40043.html


85

Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-ngoai-ngu-dh-hue-2018-c24a40042.html


84

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

15 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong-2018-c24a40041.html


83

Đại học Điện Lực

14 đến 16 điểm 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-dien-luc-thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40040.html


82

Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

12 đến 14 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-khoa-hoc-dh-thai-nguyen-thong-bao-diem-san-nam-2018-c24a40039.html


81

Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-2018-c24a40038.html


80

Đại học Dược Hà Nội

20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-nam-2018-c24a40037.html


79

Đại học Hà Tĩnh

13,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-ha-tinh-2018-c24a40036.html


78

Đại học Kinh tế – Đại học Huế

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue-thong-bao-diem-san-nam-2018-c24a40034.html


77

Đại học Võ Trường Toản

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-vo-truong-toan-2018-c24a40033.html


76

Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng

15,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dh-ky-thuat-y-duoc-da-nang-nam-2018-c24a40032.html


75

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

16 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40031.html


74

ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dh-cong-nghe-thong-tin-dhqg-tphcm-2018-c24a40029.html


73

Đại học Lao động xã hội

13 đến 14,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40028.html


72

Đại học Cần Thơ

14 đến 16 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/dh-can-tho-cong-bo-diem-san-nam-2018-c24a40026.html


71

Đại học Kinh tế TPHCM

16 đến 18 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/dh-kinh-te-hcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-ho-so-nam-2018-c24a40024.html


70

Học viện Phụ nữ Việt Nam

13 đến 16 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-hoc-vien-phu-nu-nam-2018-c24a40022.html


69

Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-kinh-te-va-quan-tri-kinh-doanh-thong-bao-muc-diem-san-nam-2018-c24a40021.html


68

Đại học Y dược Thái Bình

15 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-y-duoc-thai-binh-2018-c24a40020.html


67

Học viện Báo chí và tuyên truyền

15,5 đến 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40019.html


66

Đại học Luật TP.HCM

 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-luat-tphcm-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40018.html


65

Đại học Hoa Sen

từ 14 đến 15,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-hoa-sen-nam-2018-c24a40017.html


64

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

từ 15 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-2018-c24a40016.html


63

Đại học Thái Bình Dương

từ 13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-thai-binh-duong-2018-c24a40015.html


62

Đại học Kiên Giang

 15 điểm

 


61

Đại học Công nghệ Miền Đông

từ 15 – 15,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-cong-nghe-mien-dong-nam-2018-c24a40013.html


60

Đại học Quốc tế Miền Đông

14,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-truong-dh-quoc-te-mien-dong-2018-c24a40012.html


59

Đại học Lương Thế Vinh

Dự kiến 15,5 điểm

 


58

Đại học Đại Nam

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-dai-nam-nam-2018-c24a40011.html


57

Đại học Hạ Long (hệ đại học)

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-ha-long-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-theo-ket-qua-thi-thpt-qg-2018-c24a40010.html


56

Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

dự kiến từ 15,5 điểm đến 17,5 điểm

 


55

Học viện ngân hàng

từ 15 điểm

http://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-ngan-hang-2018-c24a39972.html


54

Đại học Y Dược TP.HCM

giảm so với năm trước

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dh-y-duoc-tphcm-2018-c24a40006.html


53

Đại học Xây Dựng miền Tây

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-tay-2018-c24a40000.html


52

Đại học Lâm Nghiệp

từ 13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-lam-nghiep-thong-bao-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40002.html


51

Đại học Y dược Cần Thơ

từ 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-truong-dai-hoc-y-duoc-can-tho-nam-2018-c24a40003.html


50

Đại học Huế

Dự kiến 14 đến 15 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/dh-hue-du-kien-diem-san-nam-2018-dao-dong-14-15-diem-c24a39993.html


49

Đại học Nha Trang (điểm xét học bạ)

18 đến 24 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-nha-trang-cong-bo-diem-xet-tuyen-hoc-ba-c24a39986.html


48

Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-khoa-quoc-te-dhqghn-nam-2018-c24a39987.html


47

Khoa Luật – ĐHQGHN

từ 16,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-khoa-luat-dhqghn-nam-2018-c24a39985.html


46

ĐH Giáo dục – ĐHQGHN

15,25 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-giao-duc-dhqghn-nam-2018-c24a39984.html


45

Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

từ 16 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-cong-nghe-dhqghn-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-2018-c24a39983.html


44

Đại học Hạ Long (hệ cao đẳng)

13 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-he-cao-dang-cua-dai-hoc-ha-long-nam-2018-c24a39982.html


43

Học viện Hàng không Việt Nam

15 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-2018-c24a39981.html


42

Đại học Đà Lạt

13,5 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-cua-dh-da-lat-nam-2018-c24a39980.html


41

Khoa Y dược – ĐHQGHN

15 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-khoa-y-duoc-dhqghn-2018-c24a39978.html


40

Đại học Mở TPHCM

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-mo-tphcm-cong-bo-diem-san-2018-c24a39977.html


39

Đại học Hà Nội

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2018-dai-hoc-ha-noi-c24a39976.html


38

Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

16 đến 20 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dai-hoc-kinh-te-dhqghn-2018-c24a39974.html


37

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

15 đến 17 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cua-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqghn-2018-c24a39973.html


36

ĐH Nông lâm Bắc Giang

12,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-nong-lam-bac-giang-nam-2018-c24a39971.html


35

Học viện ngân hàng

15,5 đến 17 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-ngan-hang-2018-c24a39972.html


34

 ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM 

Cao nhất là 20, các ngành khác 15-19

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-c24a39970.html


33

 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Từ 18 đến 21,5 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-2018-c24a39969.html


32

Đại học Nội vụ

13 đến 17 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cua-truong-dai-hoc-noi-vu-nam-2018-c24a39963.html


31

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội

15 đến 17 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-vao-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqg-ha-noi-2018-c24a39962.html


30

Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-dh-ngoai-ngu-dhqg-ha-noi-nam-2018-c24a39961.html


29

Đại học Giao thông vận tải TPHCM

14 đến 16 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm-nam-2018-c24a39960.html


28

ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

12 và 13 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dh-ky-thuat-cong-nghiep-dh-thai-nguyen-2018-c24a39955.html


27

Đại học Tài chính marketing

15,5 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-chinh-marketing-cong-bo-diem-xet-tuyen-va-diem-chuan-hoc-ba-c24a39953.html


26

Đại học Phan Châu Trinh

Y đa khoa là 17 điểm, các ngành còn lại là 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-phan-chau-trinh-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a39952.html


25

Đại học Công nghệ Vạn Xuân

15 điểm

 


24

Học viện Báo chí và tuyên truyền

15,5 đến 16 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40019.html


23

Đại học Thủy Lợi

14 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thuy-loi-thong-bao-nguong-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40142.html


22

Đại học Luật Hà Nội

Dự kiến 18 điểm

 


21

Đại học Dân lập Hải Phòng

12 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-vao-dai-hoc-dan-lap-hai-phong-nam-2018-c24a39939.html


20

Đại học Xây dựng miền Trung

11 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-nam-2018-c24a39951.html


19

Đại học Kinh tế Quốc dân

18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-nam-2018-c24a39930.html


18

ĐH Mỹ thuật Việt Nam

25,75 đến 31,75 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/dh-my-thuat-viet-nam-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a40207.html


17

ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM

15 đến 17 điểm tùy ngành

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-dau-tien-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a39861.html


16

Đại học Y dược Hải Phòng

16 đến 18 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-y-dau-tien-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a39862.html


15

Học viện Nông nghiệp

13 đến 15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cua-hoc-vien-nong-nghiep-nam-2018-c24a39911.html


14

Đại học Ngoại Thương

20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM; 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh

https://thi.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2018-c24a39906.html


13

Đại học Kinh Bắc

15 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kinh-bac-thong-bao-diem-san-xet-tuyen-nam-2018-c24a40200.html


12

Đại học Công Đoàn

15 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-cong-doan-thong-bao-nguong-diem-nhan-ho-so-2018-c24a39958.html


11

Đại học Hà Nội

15 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2018-dai-hoc-ha-noi-c24a39976.html


10

Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh

15 điểm

 


9

Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

12 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-2018-c24a39931.html


8

Đại học Thương Mại

16 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thuong-mai-thong-bao-muc-diem-xet-tuyen-nam-2018-c24a40072.html


7

Đại học Văn hóa Hà Nội

15 điểm

 


6

Đại học xây dựng miền Tây

13 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/thong-bao-diem-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-tay-2018-c24a40000.html


5

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

15 điểm

 


4

Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội

15,5 điểm

 


3

ĐH Nông Lâm TPHCM

15 đến 19 điểm theo mỗi chuyên ngành

 https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-lam-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2018-c24a39937.html


2

ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM

15 – 18 điểm

 https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-c24a39979.html


1

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

từ 12 điểm

https://thi.tuyensinh247.com/diem-chuan-xet-tuyen-truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang-2018-c24a40004.html


Related Posts