Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Điểm chuẩn của Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Điểm chuẩn của Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2018

thời gian chuyển giao ngắn mã ngành tên ngành mã kết hợp Điểm xét tuyển KV3 ghi chú
người đầu tiên 7480201 công nghệ thông tin
(Chuyên môn: hệ thống thông tin; mạng máy tính; an ninh mạng; công nghệ phần mềm)
Toán Địa Hóa; 18,25
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
2 7220201 Tiếng Anh
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Tin học văn phòng; Giáo dục học; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung)
Văn, Toán, Tiếng Anh; 28,75 (Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Anh;
văn, địa, anh
3 7220204 người Trung Quốc
(Chuyên ngành: Biên phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng)
Văn, Toán, Tiếng Anh; 21.50
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Anh;
4 7340101 quản trị kinh doanh
(Chuyên môn: Marketing; Quản trị nhân sự)
Văn, Toán, Tiếng Anh; 26,25 (Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
văn học, vật lý, tiếng anh
5 7340120 Kinh doanh quốc tế Văn, Toán, Tiếng Anh; 27,75 (Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
văn học, vật lý, tiếng anh
6 7310206 quan hệ quốc tế
(Chuyên môn: Quan hệ công chúng; Chính trị ngoại giao)
Văn, Toán, Tiếng Anh; 27,75 (Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
văn học, lịch sử, tiếng anh
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng Văn, Toán, Tiếng Anh; 16,25
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
văn học, vật lý, tiếng anh
số 8 7340301 Kế toán Văn, Toán, Tiếng Anh; 16,25
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
văn học, vật lý, tiếng anh
9 7810103 Quản lý dịch vụ lữ hành và du lịch Văn, Toán, Tiếng Anh; 19,75
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Anh;
văn học, lịch sử, tiếng anh
mười 7810201 quản lý khách sạn Văn, Toán, Tiếng Anh; 20,25
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Anh;
văn học, lịch sử, tiếng anh
11 7380107 luật kinh tế Văn, Toán, Tiếng Anh; 15h50
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
văn học, lịch sử, tiếng anh
thứ mười hai 7310608 chủ nghĩa đông phương
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học)
Văn, Toán, Tiếng Anh; 21,25
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Địa, Anh;
văn học, lịch sử, tiếng anh

ghi chú:
* Mỗi đối tượng ưu tiên được cộng 1,0 điểm; mỗi lĩnh vực được tính 0,25 điểm. Căn cứ vào cách tính điểm ưu tiên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hiện hành.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển trên website của trường Sau 17h00 ngày 06/08/2018.
* Thí sinh làm thủ tục nhập học Từ Thứ sáu, 10/08/2018 07:30 đến Thứ bảy, 11/08/2018 12:00 (Xem thêm chi tiết khi xem danh sách thành công).

Theo TTHN


Related Posts