Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học phí Đại học Công nghệ thông tin

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Học phí Đại học Công nghệ thông tin. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

– Mức học phí dự kiến ​​đối với sinh viên phổ thông các khóa đại học năm học 2018-2019 là: 16.000.000 đồng/năm học (với điều kiện đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghệ thông tin được phê duyệt).

– Lộ trình tăng học phí tối đa hàng năm:thời gian chuyển giao ngắn

hệ thống giáo dục

Học phí dự kiến ​​năm học 2018-2019 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến ​​năm học 2019-2020 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến ​​năm học 2020-2021 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến ​​năm học 2021-2022 (đồng/năm học)

người đầu tiên

chính thức

16.000.000 Đồng Việt Nam

18.000.000 VNĐ

20.000.000 won

22.000.000 Đồng Việt Nam

2

cấp độ 2

30.000.000 won

30.000.000 won

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

3

đào tạo từ xa

16.000.000 Đồng Việt Nam

18.000.000 VNĐ

20.000.000 won

22.000.000 Đồng Việt Nam

4

chương trình chất lượng cao

30.000.000 won

30.000.000 won

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

5

Kế hoạch nâng cao

35.000.000 Đồng Việt Nam

40.000.000 won

40.000.000 won

45.000.000 Đồng Việt Nam

Theo TTHN

Related Posts