Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học phí Đại học Kinh tế

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Học phí Đại học Kinh tế. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Chương trình phổ biến:năm học

đơn vị

2017-2018

2018-2019

2019-2020

học phí

1000đ/1 tín chỉ

240

265

295

– Lập trình chất lượng cao: Học phí tương đương 2 lần khóa học phổ thông.

– Bằng Tài chính Ngân hàng liên kết với Đại học Rennes 1 tại Pháp: Học phí năm học đầu tiên là 15 triệu đồng/học kỳ. Học phí các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí quy định hiện hành.

– Liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght – Ireland Đào tạo Quản trị Kinh doanh: Học phí năm học đầu tiên là 15 triệu đồng/học kỳ. Học phí các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí quy định hiện hành.

Kinh tế và tài chínhnhốt

năm đầu tiên
(2018-2019)

năm thứ hai
(2019-2020)

năm thứ ba
(2020-2021)

năm thứ tư
(2021-2022)

khóa 9
(2018-2022)

10 triệu đồng/học kỳ

10,5 triệu đồng/học kỳ

11 triệu đồng/học kỳ

11,5 triệu đồng/học kỳ

Theo TTHN

Related Posts