Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

hành chính

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam


Quản lý hành chính (dạy bằng tiếng Anh)

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam


Kinh doanh quốc tế

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won


Kinh doanh quốc tế (dạy bằng tiếng Anh)

40.000.000 won

40.000.000 won

40.000.000 won

40.000.000 won


tài chính

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam


Tài chính (dạy bằng tiếng Anh)

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam


ngân hàng

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam

32.000.000 Đồng Việt Nam


Ngân hàng (Dạy bằng tiếng Anh)

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam


Kế toán doanh nghiệp

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam


Kế toán doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Anh)

38.500.000 Đồng Việt Nam

38.500.000 Đồng Việt Nam

38.500.000 Đồng Việt Nam

38.500.000 Đồng Việt Nam


ngoại thương

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won


Ngoại thương (dạy bằng tiếng Anh)

40.000.000 won

40.000.000 won

40.000.000 won

40.000.000 won


kiểm toán

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam

35.000.000 Đồng Việt Nam


kinh doanh thương mại

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won


tiếp thị

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won

36.500.000 won


Related Posts