Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Học phí dự kiến ​​cho sinh viên chính quy, Lộ trình tăng học phí hàng năm tối đa (nếu có):TT

đào tạo bằng cấp

Học phí mỗi tín chỉ

tương đương học phí hàng tháng

người đầu tiên

Sau khi tốt nghiệp đại học

thạc sĩ

450.000 VND/tín chỉ

1.380.000 VNĐ/tháng

2

Trường đại học

Học phần lý thuyết (bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng)

230.000 won

VNĐ/Tín dụng

khối kỹ thuật 900.000 đồng/tháng;

Khối kinh tế 800.000đ/tháng (Cử nhân Quản trị kinh doanh và Kế toán doanh nghiệp)

Các khóa học thực hành, thực tập

300.000 won

VNĐ/Tín dụng

Sinh viên theo học hệ đào tạo kỹ thuật được miễn đóng học phí theo quy định.

Theo TTHN

Related Posts