Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học phí Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Học phí Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Theo quy định hiện hành của Chính phủ (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015), mức học phí dự kiến ​​bình quân như sau:
năm học

2018-2019

2019-2020

2021-2022

quản trị kinh doanh

8.100.000 won

8.900.000 won

9.800.000 won

ngành công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

9.600.000 won

10,6 triệu won

11.700.000 won

ghi chú:

– Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (học kỳ 1, học kỳ 2) và mỗi học kỳ có 5 tháng.

– Học kỳ hè không bắt buộc đối với học sinh. Sinh viên học học kỳ hè đóng học phí học kỳ hè theo quy định.

– Mức học phí sinh viên đóng mỗi học kỳ phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

Theo TTHN

Related Posts