Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Học phí Khoa Y – ĐH Quốc gia TPHCM 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Học phí Khoa Y – ĐH Quốc gia TPHCM 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Phòng Y tế CLC:

+ Học phí Y học CLC Đợt 1 (2017-2021) (học phí trung bình cho 1 sinh viên/năm) dự kiến ​​sẽ được triển khai dần dần theo lộ trình sau:Lộ trình tăng học phí

Các khóa đầu vào năm 2017

các khóa đầu vào 2018

Các khóa học đầu vào 2019

Khóa học đầu vào năm 2020

Các khóa học đầu vào năm 2021

Khoa YCLC

49.000.000 won

49.000.000 won

69.000.000 won

69.000.000 won

79.000.000 won

+ Mức học phí của từng khóa học định hướng được giữ cố định trong thời gian đào tạo 6 năm và có thể điều chỉnh sau khi có các văn bản liên quan.

+ Mức học phí từng học kỳ năm 2018 của ngành Y CLC như sau:


năm học

lượng tiền

năm đầu tiên

HK1

8.532.000 won

HK2

16.612.000 won

năm thứ hai

HK1

27.146.000 won

HK2

26,26 triệu won

năm thứ ba

HK1

20.200.000 won

HK2

24.240.000 won

năm thứ tư

HK1

25.380.000 won

HK2

28.200.000 won

năm thứ 5

HK1

27.400.000 won

HK2

27.400.000 won

năm thứ 6

HK1

21,76 triệu won

HK2

40.890.000 đồng Việt Nam

  • Ngành Dược: Mức học phí dự kiến ​​năm 2018 là 11,8 triệu đồng/năm (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP).

Theo TTHN

Related Posts