Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Hướng dẫn đăng ký thi TN THPT 2021 xét tuyển vào trường Quân đội

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Hướng dẫn đăng ký thi TN THPT 2021 xét tuyển vào trường Quân đội. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả thi trong các học viện, nhà trường quân đội

1. Thí sinh là thanh niên ngoài quân đội

Đăng ký dự thi tại địa điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.

2. Đối tượng tham gia phải là quân nhân tại ngũ

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi đóng quân mua chứng chỉ, làm thủ tục và đăng ký dự thi tại địa điểm thí sinh tự do (số thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước) được chỉ định đóng quân;

– Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương có trách nhiệm liên hệ, mua hồ sơ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện chương trình và đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với chiến sĩ đã sơ tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn mực, không bao giờ để sai sót cản trở thí sinh dự thi;

– Thời gian đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về đối tượng kiểm tra

– Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi các môn thi, môn thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký thêm các bài thi, môn thi phù hợp với môn thi, môn thi kết hợp với môn thi để xét công nhận. học viện quân sự;

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, đăng ký dự thi, môn thi phù hợp với bài thi tổ hợp, môn xét tuyển ngành, nhóm ngành căn cứ vào quy định của trường đại học, cao đẳng mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thông tin tổ hợp môn thi tuyển sinh Học viện Lục quân sẽ được công bố trên các trang thông tin điện tử (trang web của trường, trang web của Bộ Quốc phòng (và tệp “sinh viên”)). Hướng dẫn tuyển sinh đại học và đào tạo đại học quân đội năm 2021”.

hai.Đăng ký tuyển sinh của các học viện quân sự

1. Đăng ký xét tuyển

Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 (tự nguyện cao nhất) hệ đào tạo học viện quân sự tại học viện quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại đăng ký xét tuyển các trường khác ngoài Quân đội. Các học viện quân đội chỉ xét tuyển những thí sinh đầu tiên (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo của các học viện quân đội.

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2016

2. Điều chỉnh đăng ký xét tuyển

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng, đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT sau khi có kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Việc điều chỉnh tuyển sinh khối trường quân đội cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký theo đúng khu vực, đối tượng tuyển sinh và đăng ký xét tuyển theo đợt, cụ thể như sau:

– Nhóm 1: gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ chỉ huy, biên chế) và các trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa Hóa học, Thông tin, kỹ sư .

– Nhóm 2: Gồm các Khoa: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không-Không quân (Aeronautical Engineering Systems).

3. Một số lưu ý trong tổ chức tuyển dụng

1) Tiêu chuẩn tuyển sinh

– Đối với tổ hợp xét tuyển cả Toán, Lý, Hóa (tổ hợp A00) và Toán, Lý, Tiếng Anh (tổ hợp A01): một chuẩn chung cho các tổ hợp A00, A01;

– Trường Cao đẳng Quân y cũng xét tuyển tổ hợp: toán, lý, hóa (tổ hợp A00) và tổ hợp xét tuyển: toán, lý, hóa, sinh (tổ hợp B00): điểm chuẩn thống nhất giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển B00;

– Thí sinh được tính điểm theo tiêu chuẩn Hộ khẩu thường trú phía Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào;

+ Thời gian thường trú bắt đầu từ tỉnh Quảng Trị (tính đến tháng 9 của năm nộp hồ sơ) phải thường trú từ 3 năm liên tục trở lên;

+ Hoàn thành ít nhất lớp 12 và dự kỳ thi tốt nghiệp THPT các tỉnh phía Nam.

b) Tiêu chí phụ xét tuyển

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và số lượng trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu quy định thì lấy điểm của từng môn trong tổ hợp tự chọn làm điểm chuẩn xét tuyển. Văn bản Hướng dẫn tuyển sinh Cao đẳng Lục quân năm 2021 quy định các tiêu chí phụ xét tuyển Cao đẳng Lục quân.

3. Tuyển dụng trong quân đội

1. Tổ chức sơ tuyển

Đọc thêm:  Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Bao nhiêu điểm có cơ hội đỗ ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng?

a) Tiêu chí xét tuyển thực hiện theo Điều 68 Thông tư 22 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28 và Thông tư 64), chỉ tiêu thí sinh thực hiện theo Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy chế tuyển sinh học sinh dân tộc thiểu số hệ chính quy .

b) Việc tổ chức sơ tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 70 Văn bản số 22 (Văn bản số 28 và Văn bản số 64 đã được sửa đổi, bổ sung).

c) Hồ sơ tuyển sinh quy định tại Điều 71 Thông tư 22 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư 28 và Thông tư 64).

Thí sinh xét tuyển Cao đẳng chuyên nghiệp quân sự cơ sở hệ chính quy phải qua sơ tuyển, đăng ký và dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và có đủ các điều kiện do Bộ Quốc phòng quy định mới được đăng ký dự thi. Việc sơ tuyển, đăng ký nhập ngũ được thực hiện theo chỉ tiêu giao của từng quân khu.

Thí sinh đăng ký đào tạo văn bằng 2, cao đẳng lên đại học, trung cấp lên cao đẳng phải qua sơ tuyển, đạt tiêu chuẩn quy định và dự thi theo quy định của pháp luật.

2. Đăng ký xét tốt nghiệp THPT

– Việc đăng ký dự thi và đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do (số thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước) do sở giáo dục và đào tạo từng tỉnh, thành phố quy định;

– Hội đồng thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cho thí sinh đăng ký và dự thi theo quy định.

3. Tổ hợp môn thi, môn thi và thời gian thi

a) Tổ hợp bài thi và môn thi:

– Tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy: tổ hợp môn: văn, sử, địa;

– Xét tuyển hệ vừa làm vừa học từ trung cấp lên đại học và liên thông từ đại học lên đại học: thi 3 môn: văn, công tác đảng, công tác chính trị và chuyên ngành quân sự địa phương;

– Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2: Thi 2 môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Thời gian thi:

– Tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy: thời gian thi thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tuyển sinh hệ trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học vừa làm vừa học và đại học hệ chính quy văn bằng 2, thời gian thi 2 ngày: 14-15/7/2021.

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Khi nào công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 2018?

4. Phiếu nhận hồ sơ nhập học

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Văn bản số 22 (được sửa đổi, bổ sung tại Văn bản số 28 và Văn bản số 64).

Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (tự nguyện cao nhất) hệ đào tạo quân sự của các học viện quân đội nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển ngành quân sự cơ sở; các nguyện vọng khác nộp hồ sơ cho các trường ngoài Quân đội.

Học viện Lục quân 1 và Học viện Lục quân 2 chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học, học viện quân sự cơ sở áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). .

4. Tuyển sinh trung cấp chuyên ngành quân sự

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và hồ sơ xét tuyển

——Căn cứ Điều 39, Điều 55, Điều 6 Văn bản số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Văn bản số 28 và Văn bản 64);

– Về tiêu chí văn hóa (áp dụng cho đối tượng đào tạo dài hạn, ngắn hạn và trung cấp) như sau: Tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc đào tạo giáo viên). giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Những người sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa có bằng tốt nghiệp phải học tập theo quy định và được coi là đã hoàn thành các khóa học văn hóa trung học phổ thông.

– Về tiêu chuẩn vệ sinh:

+ Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, thí sinh đạt điểm 1 và điểm 2 được xét tuyển theo các tiêu chí: thể lực; mắt; tai mũi họng, răng hàm mặt; bệnh lý; Ngoại tâm thần kinh, Da liễu phụ nữ và Phụ sản (nếu có); Điểm sức khỏe mang đến răng 3

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại KV1, Hải đảo và Nam Bộ (bắt đầu từ tỉnh Quảng Trị) và thí sinh là người dân tộc thiểu số: sức khỏe được cộng 3 điểm.

2. Cơ quan tuyển dụng

Đơn vị chủ trì của Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ tuyển và xét tuyển, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, nộp về trường theo chỉ tiêu được phân bổ.

Theo TTHN

Related Posts