Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Khoa Quản trị và kinh doanh

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Khoa Quản trị và kinh doanh. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Khoa Quản lý và Kinh doanh công bố danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy chất lượng cao năm 2021, chi tiết như sau:

1.1.Quản trị kinh doanh và công nghệ (MET) (Mã ngành: 7900101)

– Loại hình dự án đào tạo: chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

– Tên bằng cấp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Công nghệ

– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Mã trường: QHD

– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, Tiếng Việt cho một số môn nhập môn trong năm đầu tiên

1.2.Tiếp thị và Truyền thông (MAC) (Mã ngành: 7900102)

– Loại hình dự án đào tạo: chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

– Tên bằng cấp: Cử nhân Marketing và Truyền thông

– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Mã trường: QHD

– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu, Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

1.3.Quản trị nguồn nhân lực và nhân tài (HAT) (Mã ngành: 7900103)

– Loại hình dự án đào tạo: chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

– Tên bằng cấp: Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực và tài năng

– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Mã trường: QHD

– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu, Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

1.4.Quản lý và An ninh (MAS) (Mã ngành: 7900189)

– Loại hình dự án đào tạo: chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

– Tên bằng cấp: Cử nhân Quản trị và An ninh

– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội

– Mã trường: QHD

– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

– Hình thức đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu, Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

Thời gian đăng ký: 16 tháng 9 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2021 trước 5:00 chiều

Trường Quản lý và Kinh doanh - UCAS xem xét Kế hoạch bổ sung năm 2021

Quy trình nộp hồ sơ

– Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPiTZkSlJ2KX9GUjZwd_X8PC7vwj_YOWaSxHWl7w4Svh2Y6A/viewform

Theo TTHN

Related Posts