Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Khoa Quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Khoa Quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019        

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          – Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, của ĐHQGHN và theo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Khoa Quốc tế;

– Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

– Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ văn. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

– Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) của tổ hợp kết quả 2 môn Toán, Đọc-Viết kết hợp đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi, thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT.

– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương được quy đổi sang thang điểm 10 để xét tuyển, lọc ảo theo các tổ hợp.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước và quốc tế

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển;

Ghi chú:                Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia (97%); (2) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level) và kết quả kỳ thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trên giấy của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT) (1%), xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN (2%).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Trình độ đào tạo/ Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác

Các ngành đào tạo đại học      

Kinh doanh quốc tế QHQ01 253 7

1.1.1

Toán, Vật lí, Hóa học A00    

1.1.2

Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01    

1.1.3

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01    

1.1.4

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03    

1.1.5

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06    

1.1.6

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96    

1.1.7

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D97    

1.1.8

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật DD0    

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán QHQ02 165 5

1.2.1

Toán, Vật lí, Hóa học A00    

1.2.2

Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01    

1.2.3

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01    

1.2.4

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03    

1.2.5

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06    

1.2.6

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96    

1.2.7

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D97    

1.2.8

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật DD0    

Hệ thống thông tin quản lý QHQ03 68 2

1.3.1

Toán, Vật lí, Hóa học A00    

1.3.2

Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01    

1.3.3

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01    

1.3.4

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03    

1.3.5

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06    

1.3.6

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96    

1.3.7

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D97    

1.3.8

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật DD0    

Tin học và Kỹ thuật máy tính QHQ04 48 2

1.4.1

Toán, Vật lí, Hóa học A00    

1.4.2

Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01    

1.4.3

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01    

1.4.4

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03    

1.4.5

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06    

1.4.6

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90    

1.4.7

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp D91    

1.4.8

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật D94    
    Tổng

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

Theo Quy định của ĐHQGHN

a) Đối với các thí sinh có kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2019: có điểm thi đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN theo các tổ hợp như sau:

– Tổ hợp xét tuyển đối với 03 ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý:

+ Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hoá học (A00);

+ Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

+ Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01, D03, D06);

+ Tổ hợp 4: Toán, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ (D96, D97, DD0).

– Tổ hợp xét tuyển đối với ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính:

+ Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hoá học (A00);

+ Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

+ Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01, D03, D06);

+ Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ (D90, D91, D94)

b)  Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01, D03, D06, D90, D91, D94, D96, D97, DD0) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

c) Đối với thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT) còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ SAT của tổ hợp kết quả 2 môn Toán, Đọc-Viết kết hợp đạt từ 1100/1600 điểm trở lên hoặc 1450/2400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi).

Điều kiện đầu vào về trình độ tiếng Anh:

+ Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng kí học các học phần thuộc khối kiến thức ngành, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu được xét vào học chương trình đào tạo dự bị tiếng Anh tại Khoa (cùng với một số học phần thuộc khối kiến thức chung) trong năm học thứ nhất.

 

+ Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ A-Level, hoặc có kết quả SAT đạt điểm trúng tuyển trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

– Mã số trường: QHQ

– Mã xét tuyển:

+  Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)**: QHQ01

+ Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)**: QHQ02

+ Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh)**: QHQ03

+ Tin học và kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh)**: QHQ04 (thí điểm)

Ghi chú: ký hiệu ** là Chương trình đào tạo chất lượng cao thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GDĐT hoặc công văn số 1405/HD-ĐHQGHN về chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị đào tạo.

Tổ hợp xét tuyển đối với 03 ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý: A00 (Toán, Vật lí, Hoá học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01, D03, D06 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp; Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật); D96, D97, DD0 (Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh; Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp; Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)

Tổ hợp xét tuyển đối với ngành Tin học và kỹ thuật máy tính: A00 (Toán, Vật lí, Hoá học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01, D03, D06 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp; Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật); D90, D91, D94 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh; Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp; Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật)

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không

– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian:

 – Đợt 1: Xét tuyển kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo tổ hợp các môn/bài thi đã công bố của Khoa. Điểm trúng tuyển xác định theo từng tổ hợp các bài thi/môn thi xét tuyển.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) không giới hạn số nguyện vọng, số trường/khoa và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Tuy nhiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh; kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN.

Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 10/07/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi SAT, chứng chỉ A-Level thời gian xét tuyển dự kiến là từ ngày 05/08/2019 đến hết ngày 24/08/2019.

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Đợt 1: thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ theo mẫu của Bộ GD&ĐT (trường hợp xét tuyển bằng điểm thi THPT) theo trường và quy định của Sở giáo dục tại địa phương thí sinh theo hoặc hoặc theo hướng thoặc mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội (trường hợp xét tuyển bằng điểm IELTS, chứng chỉ A-Level và SAT) tại Phụ lục 4, 5, 6 của Đề án này tới các văn phòng tuyển sinh của Khoa Quốc tế:

Địa chỉ 1: Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng 306, tầng 3, Nhà C, Làng Sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Địa chỉ 2: Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế – Nhà G8, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3555 3555

Đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

2.8. Chính sách ưu tiên:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

Xét tuyển thẳng:

Đối với thí sinh là người nước ngoài xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Học sinh tốt nghiệp THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo đại học tại Khoa Quốc tế nếu có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng được một (01) trong các điều kiện sau:

Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic/thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

Đạt giải chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

Đạt giải chính thức kỳ thi thường niên Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

Là thành viên chính thức đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;

Đạt học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT, tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28 điểm (không có điểm bài thi/môn thi xét tốt nghiệp nào dưới 5,0 điểm.)

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d, e Mục (2.8) trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.

Học sinh một số trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục (2.8) và phải đáp ứng tiêu chí sau: Là học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách 82 trường THPT chuyên được Khoa Quốc tế dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển (Phụ lục 1 kèm Đề án).

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (theo quy định cụ thể của ĐHQGHN) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong đó bắt buộc có môn Toán.

Thí sinh đạt các điều kiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Xét ưu tiên: Ưu tiên xét tuyển các học sinh tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp ĐHQGHN với môn thi phù hợp với ngành/chương trình đào tạo và đồng thời đáp ứng điều kiện: đạt lực học loại giỏi liên tục trong 3 năm học bậc THPT; đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo và các điều kiện khác được quy định trong đề án tuyển sinh.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 30.000 VNĐ/ hồ sơ (không thu thêm bất kì lệ phí khác).

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

Thu bằng tiền Việt Nam cụ thể như sau:

– Kinh doanh quốc tế: 186 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

– Kế toán, Phân tích và Kiểm toán: 186 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

– Hệ thống thông tin quản lý: 168 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học.

– Tin học và kỹ thuật máy tính: 168 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học.

Học phí đóng theo học kì, tùy thuộc vào số tín chỉ đăng kí trong mỗi học kì của sinh viên. Học phí thông báo trên không bao gồm học phí học tiếng Anh dự bị đại học.

Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

Mức học phí nêu trên là không thay đổi trong toàn bộ khoá học của sinh viên.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy

Địa chỉ website của trường: www.khoaquocte.vn

                                            

Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Vũ Lưu Ly

Chuyên viên tuyển sinh

0983 372 988

lyvl@isvnu.vn

2

Cao Thị Hương Giang

Chuyên viên tuyển sinh

0379 884 488

giangcth@isvnu.vn

3

Lê Thị Thu Huyền

Chuyên viên tuyển sinh

0989 106 633

huyenltt@isvnu.vn

Các nội dung khác:

A. Thông tin khác về các chương trình đào tạo đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng tại Khoa Quốc tế

– Thí sinh trúng tuyển được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do Khoa tổ chức. Những thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương Bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được bố trí học tiếng Anh của chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị (cùng với một số học phần thuộc khối kiến thức chung) trong năm thứ nhất để đạt trình độ tiếng Anh B2 trước khi vào học các khối kiến thức ngành và nhóm ngành.

– Thí sinh trúng tuyển vào Khối ngành III (Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý) của Khoa Quốc tế, trong quá trình đào tạo tại Khoa có cơ hội được học chương trình đào tạo thứ hai ngành Luật Kinh doanh của Khoa Luật – ĐHQGHN và các ngành: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Hàn Quốc của Trường đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Sinh viên hoàn thành CTĐT của cả hai ngành sẽ được nhận hai bằng cử nhân chính quy.

– Các chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng là các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh chất lượng cao theo đặc thù đơn vị. Sinh viên theo học các chương trình này được các trường đại học: ĐH Canberra (Úc), ĐH Heriot-Watt, ĐH Huddersfield (Anh), ĐH Missouri State (Mỹ), ĐH Chienkuo (Đài Loan) công nhận tín chỉ để chuyển tiếp.

– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IETLS, TOEFL PBT, TOEFL iBT… được sử dụng kết quả của chứng chỉ để quy đổi theo thang điểm 10 để tham gia xét tuyển, lọc ảo cùng kết quả thi THPTQG

Bảng quy điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10

 (kèm theo Hướng dẫn số        /HD-ĐHQGHN ngày           của Giám đốc ĐHQGHN)

STT

Trình độ Tiếng Anh

Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10

IELTS

TOEFL PBT

TOEFL iBT

1

5,5

513-549

65-78

8,50

2

6,0

550-568

79-87

9,00

3

6.5

571-587

88-95

9,25

4

7,0

590-607

96-101

9,50

5

7,5

610-633

102-109

9,75

6

8,0-9,0

637-677

110-120

10,00

 

Dự kiến trong năm 2019 Khoa Quốc tế cũng sẽ tuyển sinh, tổ chức đào tạo 02 chương trình đào tạo mới:

1. Cử nhân Dữ liệu và Phân tích kinh doanh do ĐHQGHN cấp bằng;

2. Cử nhân Marketing do ĐHQGHN và ĐH HELP – Malaysia đồng cấp bằng.

Chi tiết các thí sinh vui lòng thường xuyên cập nhật các thông báo tuyển sinh của Khoa Quốc tế tại website: ;

B. Thông tin tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) cử nhân do trường đại học nước ngoài cấp bằng

Năm học 2019 – 2020, Khoa Quốc tế tuyển sinh 03 chương trình liên kết đào tạo quốc tế do trường đại học nước ngoài cấp bằng. Cụ thể:

CTĐT Cử nhân khoa học Quản lý do trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ cấp bằng (mã ngành dự kiến: QHQ80);

CTĐT Cử nhân Kế toán và Tài chính do trường ĐH East London, Vương quốc Anh cấp bằng (mã ngành dự kiến: QHQ81);

CTĐT Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng (mã ngành dự kiến: QHQ82)

Các CTĐT trên tuyển sinh theo các hình thức: (1) xét tuyển học bạ THPT hoặc (2) kết quả thi THPT quốc gia hoặc (3) chứng chỉ A-Level hoặc (4) chứng chỉ SAT.

Chi tiết xem tại website: hoặc

B.1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019:

TT

Ngành đào tạo

Đơn vị cấp bằng

Chỉ tiêu tuyển sinh

Học phí/Học kì

Lệ phí xét tuyển

1

Quản lý

Trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ

 

80

32.550.000 VNĐ (tương đương 1.400 USD)

Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 30.000 VNĐ/hồ sơ (nộp khi đăng ký xét tuyển và không thu thêm bất kỳ lệ phí khác). Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Khoa Quốc tế

2

Kế toán và Tài chính

Trường ĐH East London, Vương quốc Anh

 

80

69.168.750 VNĐ (tương đương 2.975 USD)

3

Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

Trường ĐH Troy, Hoa Kỳ

 

80

26.040.000 VNĐ (tương đương 1.120 USD)

   Sinh viên nộp học phí theo kỳ bằng tiền Việt Nam đồng, mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

Ghi chú: Trong giai đoạn học tại Khoa Quốc tế, nếu số lượng sinh viên theo học mỗi chương trình dưới 20 người/lớp, Khoa có quyền trì hoãn khóa học hoặc bố trí sinh viên chuyển sang chương trình khác.

B.2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN[1]

TT

Ngành ngành đào tạo

Điều kiện xét tuyển

1

Quản lý

 1. Thí sinh tốt nghiệp THPT hệ 12 năm ở Việt Nam hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài, đáp ứng MỘT trong các điều kiện sau:
 • Tổng điểm của một trong các tổ hợp 03 môn Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán học, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán học, Vật lí, Hóa học; và Toán học, Địa lý, Ngoại ngữ lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, không có điểm liệt đối với các môn này; hạnh kiểm khá trở lên;
 • Kết quả thi THPT Quốc gia các tổ hợp nêu trên đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và/hoặc ĐHQGHN năm 2019;
 • Có chứng chỉ ALevel do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge cấp;
 1. Có chứng chỉ tiếng Anh B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) hoặc tương đương (còn trong thời hạn có giá trị); hoặc có bằng tốt nghiệp THPT ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập bằng tiếng Anh. Các thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được xét vào học chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị tại Khoa Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu.

3. Đạt yêu cầu phỏng vấn do Trường Đại học đối tác và Khoa Quốc tế tổ chức.

2

Kế toán và Tài chính

Thí sinh phải thỏa mãn các điều kiện sau :

 1. Thí sinh tốt nghiệp THPT hệ 12 năm ở Việt Nam hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài, đáp ứng MỘT trong các điều kiện sau:
 • Tổng điểm của một trong các tổ hợp 03 môn: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán học, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán học, Vật lí, Hóa học và Toán học, Địa lý, Ngoại ngữ lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, không có điểm liệt đối với các môn này; hạnh kiểm khá trở lên;
 • Kết quả thi THPT Quốc gia các tổ hợp nêu trên đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và/hoặc ĐHQGHN năm 2019;
 • Có chứng chỉ ALevel do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge cấp;
 1. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc tương đương (còn trong thời hạn có giá trị). Các thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được xét vào học chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị tại Khoa Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu.
 2. Đạt yêu cầu phỏng vấn do Trường Đại học đối tác và Khoa Quốc tế tổ chức.

3

Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

Thí sinh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. Thí sinh tốt nghiệp THPT hệ 12 năm ở Việt Nam hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài, đáp ứng MỘT trong các điều kiện sau:
 • Điểm trung bình chung học tập của 3 năm THPT đạt từ 6.0 trở lên (theo học bạ); hạnh kiểm loại khá trở lên.
 • Kết quả thi THPT Quốc gia  đạt trung bình từ 5 điểm trở lên đối với  04 bài thi Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội); không có điểm liệt đối với các môn này; hạnh kiểm loại khá trở lên
 1. Có chứng chỉ tiếng Anh B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) hoặc tương đương (còn trong thời hạn có giá trị). Khi kết thúc học kì III năm thứ nhất của chương trình, sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tối thiểu TOEFL (từ 61 điểm trở lên) hoặc IELTS (từ 5.5 trở lên). Các thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu được xét vào học chương trình tiếng Anh dự bị tại Khoa Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh.
 2. Đạt yêu cầu phỏng vấn do Trường Đại học đối tác và Khoa Quốc tế tổ chức

Thí sinh đăng kí xét tuyển trực tiếp tại Khoa Quốc tế

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển khi đăng kí xét tuyển.

Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Khoa Quốc tế. Thí sinh có thể nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh Khoa Quốc tế hoặc tải bộ hồ sơ từ website www.khoaquocte.vn;

B.3. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Đối với chương trình cử nhân khoa học Quản lý do Trường ĐH Keuka (Hoa Kỳ) cấp bằng:

Được trở thành sinh viên của đại học Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam với mức chi phí thấp hơn khoảng 15 lần so với đi du học tại Hoa Kỳ;

Với Quỹ học bổng trên 4 tỷ đồng/năm, sinh viên có cơ hội được nhận trong số hơn 10 loại học bổng (lên tới 300 triệu/khóa học) dài hạn, ngắn hạn, và hỗ trợ học tập cho các sinh viên dựa điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, các sinh viên có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc, và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Trường ĐH Keuka giá trị tương đương 100% học phí của học kì đầu tiên khoảng 13.630 USD/ suất) và 50% học phí của học kì tiếp theo (khoảng 6.815 USD)

Gần 30% các môn học (10 môn học cốt lõi) do giảng viên Hoa Kỳ uy tín trực tiếp giảng dạy;

Sinh viên tốt nghiệp tự tin với kiến thức, kĩ năng cơ bản và chuyên sâu về quản lý trong môi trường toàn cầu;

Phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua môn học trải nghiệm và dự án thực tế; đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Hoa Kỳ;

Văn bằng được Bộ GD và ĐT Việt Nam công nhận;

Đối với chương trình cử nhân Kế toán – Tài chính do Trường ĐH East London (Vương quốc Anh) cấp bằng

Sinh viên tốt nghiệp tự tin với kiến thức, kĩ năng cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, tài chính, để trở thành các chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kế toán trưởng hay kế toán, kiểm toán viên cao cấp của các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước;

Sinh viên tốt nghiệp được công nhận miễn thi 9 trên 14 môn thi chứng chỉ Kiểm toán quốc tế của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

Với Quỹ học bổng trên 4 tỷ đồng/năm, sinh viên có cơ hội được nhận trong số hơn 10 loại học bổng (lên tới 300 triệu/khóa học) dài hạn, ngắn hạn, và hỗ trợ học tập cho các sinh viên dựa điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, các sinh viên có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc, và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa. Ngoài ra, hàng năm trường đối tác cấp học bổng dưới dạng miễn giảm học phí cho các sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt chuyển tiếp sang học tại trường đối tác.

Trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, tài chính, để trở thành các chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kế toán trưởng hay kế toán, kiểm toán viên cao cấp của các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước;

Học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ;

Tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng Anh phong phú tại Khoa Quốc tế; nguồn học liệu điện tử của các trường đối tác nước ngoài;

Tham gia hoạt động ngoại khóa, kĩ năng mềm; có cơ hội thực tập, trải nghiệp thực tế ở các công ty, tập đoàn; tham gia các dự án khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ văn hóa và chuyên ngành, hệ thống dịch vụ tư vấn học tập và hướng nghiệp, mạng lưới Alumni, các hoạt động của Đoàn thanh niên của Khoa Quốc tế;

Được làm việc, giao lưu, học hỏi cùng các sinh viên quốc tế đến từ mạng lưới các trường đại học đối tác của Khoa Quốc tế.

Đối với chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Trường ĐH Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng

Với Quỹ học bổng trên 4 tỷ đồng/năm, sinh viên của Khoa có cơ hội được nhận trong số hơn 10 loại học bổng (lên tới 300 triệu/khóa học) dài hạn, ngắn hạn và hỗ trợ học tập cho các sinh viên dựa điểm xét tuyển đầu vào đại học, các trường hợp tuyển thẳng, các sinh viên có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa.

Trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về quản trị khách sạn, thể thao và du lịch và kiến thức chuyên sâu về quản trị khách sạn, quản trị du lịch, có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài, các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng; các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ…;

Có 14/41 học phần của chương trình do giảng viên trường Đại học Troy trực tiếp giảng dạy; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua các học phần, đặc biệt là học phần thực tập thực tế tại doanh nghiệp ngành khách sạn và du lịch; Chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Hoa Kỳ;

Được hưởng các điều kiện như sinh viên của trường Đại học Troy tại Hoa Kỳ.

Theo TTHN 

Related Posts