Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Văn Hóa Hà Nội 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Văn Hóa Hà Nội 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Căn cứ vào kết quả kỳ thi thpt quốc gia năm 2019, các tổ hợp thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển vào trường chúng tôi 15,0 điểm trở lên Tổ hợp xét tuyển không có bài thi nào bị điểm từ 1,0 điểm trở xuống.

Mã ngành/nghề nghiệp và danh sách ngành


TT Công nghiệp/Chuyên nghiệp Mã ngành/nghề nghiệp mục tiêu (dự kiến) kết hợp chủ đề
khu phức hợp 1 khu phức hợp 2 khu phức hợp 3
Đại học bình thường
người đầu tiên Tiếng Anh(Đầu tiên) 7220201 80 D01 D78 D96
2 Quản lý dịch vụ lữ hành và du lịch 7810103 110 C00 D01 D78
3 pháp luật 7380101 80 C00 D01 D96
4 báo 7320101 70 C00 D01 D78
5 Nghiên cứu Gia đình – Quản lý Dịch vụ Gia đình 7229045 30 C00 D01 D78
6 xuất bản 7320402 80 C00 D01 D96
7 thông tin, thư viện 7320201 50 C00 D01 D96
số 8 quản lý thông tin 7320205 50 C00 D01 D96
9 bảo tàng trường học 7320305 50 C00 D01 D78
mười Văn Hóa Học – Văn Hóa Học 7229040A 40 C00 D01 D78
Nghiên cứu Văn hóa – Văn hóa Truyền thông 7229040B 70 C00 D01 D78
Văn hóa học – Văn hóa nước ngoài 7229040C 40 C00 D01 D78
11 Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số 7220112A 30 C00 D01 D78
Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số 7220112B 35 C00 D01 D78
thứ mười hai Quản lý Văn hóa – Chính sách Văn hóa và Quản lý Nghệ thuật 7229042A 160 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa – quản lý nhà nước về gia đình 7229042B 40 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa – Quản lý di sản văn hóa 7229042C 50 C00 D01 D78
Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật Biểu diễn(2) 7229042D 25 N00
Quản lý văn hóa – tổ chức sự kiện văn hóa 7229042E 30 N00 C00 D01
13 Du Lịch – Văn Hóa Du Lịch 7810101A 180 C00 D01 D78
Du Lịch – Lữ Hành, Hướng Dẫn DL 7810101B 100 C00 D01 D78
Du Lịch – Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế 7810101C 100 D01 D78 D96


>> Đại học Văn hóa Hà Nội điểm chuẩn năm ngoái đây

ghi chú:
* Các môn/môn thi tổ hợp xét tuyển:
C00: văn, sử, địa;
D01: toán, văn, tiếng Anh;
D78: văn, khoa học xã hội, tiếng Anh;
D96:
Toán, KHXH, Tiếng Anh;
– N00: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
(1): Khoa Tiếng Anh: Môn Tiếng Anh tổ hợp D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo hệ 40 điểm.
(2): Chuyên ngành quản lý văn hóa, chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn: Môn năng khiếu nhân 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 đã nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển tính theo hệ 40 điểm.

Related Posts