Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Những trường hợp bị đình chỉ thi trong bài thi tổ hợp

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Những trường hợp bị đình chỉ thi trong bài thi tổ hợp. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Những lưu ý quan trọng khi làm bài thi tổ hợp

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Đối với thí sinh thi 2 môn liên tiếp: (kể cả học sinh phổ thông thi KHXH): Cán bộ coi thi (CBCT) và Thí sinh phải đến phòng thi trước giờ thi ít nhất 10 phút chuẩn bị cho.

2. Sau khi kết thúc phần thi thứ nhất, thí sinh dừng viết ngay, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi và giấy nháp phần tiếp theo. nháp theo thời khóa biểu thi.

3. CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh vào cuối phần 2 của bài thi (trừ bài thi Sinh học và Công dân).

4. Đặc biệt đối với thí sinh chỉ làm bài thi phần thứ nhất và phần thứ hai, CBCT yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, tuân theo hướng dẫn của giám thị, vào phòng chờ, ngồi trong phòng chờ và chú ý đảm bảo an toàn. . Theo trật tự, chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài cuối cùng.

5. Thí sinh thi 2 bài thi thành phần không liên tiếp: Thí sinh phải dừng làm bài và nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT ngay sau khi hết thời gian làm bài của phần thi thứ nhất. Thí sinh ngồi yên lặng, giữ trật tự, úp phiếu TLTN xuống bàn và giữ lại phiếu TLTN trong thời gian chờ đến phần thi thành phần tiếp theo.

6. Thí sinh chỉ dự thi 1 bài thi thành phần: Thí sinh phải đến phòng thi trước giờ thi ít nhất 10 phút để chuẩn bị. CBCT thu phiếu TLTN, đề kiểm tra, giấy nháp của thí sinh ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài (trừ bài thi Sinh học và Công dân).

7. Riêng đối với thí sinh chỉ làm phần thi thứ nhất hoặc thứ hai, CBCT yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của giám thị, vào phòng chờ, vào chỗ ngồi trong phòng chờ, chú ý lắng nghe. Để an toàn. Theo trật tự, chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài cuối cùng.

Nhưng trong các cuộc thi nhảy, có sự cạnh tranh

Thí sinh ra khỏi phòng thi phải chịu sự giám sát của giám thị

Bộ GD-ĐT quy định trong quá trình chấm thi tổ hợp, cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ, không được để thí sinh ghi chép, để lại dấu vết liên quan đến bài thi, viết ra đề thi, giấy tờ, tài liệu, vật dụng không phải là thi, giấy nháp ( có chữ ký của giám định); phải thu giữ ngay các giấy tờ, tài liệu, đồ vật này… nếu phát hiện vi phạm.

Trong thời gian chờ làm thủ tục giữa hai phần của bài thi tổ hợp, những thí sinh đã làm phần thi trước đó có nhu cầu đặc biệt và chính đáng sẽ được xem xét, cho phép ra khỏi phòng thi để vượt qua phần thi CBCT; thí sinh phải nộp phiếu TLTN cho cán bộ quản lý có trách nhiệm và phải làm theo hướng dẫn của giám thị bên ngoài phòng thi.

Cán bộ, giám thị cần phối hợp chặt chẽ, thí sinh cần lần lượt ra khỏi phòng thi, không để ảnh hưởng đến trật tự phòng thi, khu vực thi.

Thí sinh đã hoàn thành tất cả các phần thi toàn diện nhưng khi vào và trong phòng chờ không được ra khỏi phòng thi phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhân viên quản lý phòng chờ và không được sử dụng điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị liên lạc nào khác .

Việc sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị liên lạc trong thời gian này được coi là vi phạm kỷ luật của trường thi và sẽ bị lập biên bản, xử lý theo quy chế thi.

Nếu thí sinh có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì cán bộ quản lý phòng chờ xem xét cho phép ra ngoài, khi ra ngoài thí sinh phải chấp hành hiệu lệnh của cán bộ quản lý bên ngoài phòng chờ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu cán bộ quản lý, giám sát phòng chờ phối hợp chặt chẽ để thí sinh lần lượt ra về trật tự, không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn của nhà trường, các phòng thi và phòng thi khác.

Thí sinh chỉ làm bài thi toàn diện sau phần thi thứ nhất và những thí sinh đến phòng thi trước thời gian phát đề ít nhất 10 phút phải giữ trật tự trong khi chờ gọi vào phòng thi.

Thí sinh đến trước 15 phút phải ngồi trong phòng chờ và phải chấp hành nội quy phòng chờ nêu trên.

Theo TTHN

Related Posts