Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Phân hiệu Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phân hiệu Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

hệ thống mạng thần kinh

Khu Đại Học Lâm Nghiệp Đồng Nai

Các khóa học đại học:

540

324

216

Đa dạng

7620105

A00, B00, C15, D07

30

18

thứ mười hai

Lương Y

7640101

A00, B00, C15, D07

30

18

thứ mười hai

khoa học cây trồng

7620110

A00, B00, C15, D07

30

18

thứ mười hai

bảo vệ thực vật

7620112

A00, B00, C15, D07

30

18

thứ mười hai

Lâm Thịnh

7620205

A00, B00, C15, D07

30

18

thứ mười hai

quản lý tài nguyên rừng

7620211

A00, B00, C15, D07

30

18

thứ mười hai

Công nghệ chế biến lâm sản

7540301

A00, A01, A16, C15

30

18

thứ mười hai

Thiết kế nội thất

7210405

A00, A01, A16, C15

30

18

thứ mười hai

quản lý đất đai

7850103

A00, A01, A16, C15

30

18

thứ mười hai

khoa học môi trường

7440301

A00, A16, B00, D07

30

18

thứ mười hai

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00, A16, B00, D07

30

18

thứ mười hai

Công nghệ sinh học

7420201

A00, A16, B00, D07

30

18

thứ mười hai

Kế toán

7340301

A00, A01, C15, D01

30

18

thứ mười hai

quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C15, D01

30

18

thứ mười hai

kinh tế

7310101

A00, A01, C15, D01

30

18

thứ mười hai

dự án xây dựng

7580201

A00, A16, B00, D07

30

18

thứ mười hai

phong cảnh khu vườn

7580110

A00, A01, A16, C15

30

18

thứ mười hai

Quản lý dịch vụ du lịch

7340103

A00, A01, C15, D01

30

18

thứ mười hai

Theo TTHN


Related Posts