Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Phương án tuyển sinh 2019 Đại học Luật TPHCM

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh 2019 Đại học Luật TPHCM. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí:

– Điểm học bạ: chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển,

– Điểm thi THPT quốc gia năm 2019: chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển;

– Và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển.

b) Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước:

 Bước 1: xét tuyển sơ bộ

– Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, gọi tắt là điểm học bạ (tiêu chí 1) và điểm thi THPT quốc gia năm 2019 (tiêu chí 2) từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ;

– Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ: tùy tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển sinh sẽ xác định số lượng này là tối đa không quá 50% số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường hoặc tối đa không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển;

– Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, từ năm 2017, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:

+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);

+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84). 

 Bước 2: xét trúng tuyển

– Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển vào Trường;

– Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;

– Diện trúng tuyển: thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau đây thì thuộc diện trúng tuyển:

+ Có đủ điểm của 3 tiêu chí xét tuyển nêu trên;

+ Có kết quả điểm của 3 tiêu chí này nằm trong tổng chỉ tiêu được phép tuyển;

+ Có điểm của từng môn của 3 tiêu chí không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm trúng tuyển: được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn cứ vào 3 tiêu chí:

+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển);

+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở tiêu chí 1;

+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực năm 2019, do Nhà trường tổ chức. 

 Một số lưu ý:

– Mức điểm xét tuyển sơ bộ và xét trúng tuyển khi công bố là dành cho học sinh phổ thông thuộc KV3;

– Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm;

– Kết quả thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và kết quả thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và của các phương tiện truyền thông đại chúng; Và được Trường cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học. 

c) Cách thức đăng ký xét tuyển

 Hình thức: Trực tuyến (online);

 Các bước đăng ký:

● Đăng ký xét tuyển, kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển

– Hình thức: Chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online);

– Cách thức kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển:

+ Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn, tại mục “Đăng ký xét tuyển” chọn mục “Xét tuyển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hệ chính quy năm 2019”;

+ Hệ thống sẽ mở ra cho thí sinh một Phiếu đăng ký (form) để kê khai thông tin cá nhân và đăng ký nguyện vọng xét tuyển;

+ Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin ở các ô có đánh dấu *. Nếu thiếu thông tin ở bất kỳ ô nào có đánh dấu * thì việc đăng ký xét tuyển được xác định là chưa hoàn tất;

+ Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh bấm vào ô “Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc điền thông tin sai theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”, hệ thống sẽ hiện lên ô có chữ “Lưu”, khi đó thí sinh bấm vào nút “Lưu”.

+ Ngay sau khi bấm vào nút “Lưu”, hệ thống sẽ gửi và qua tin nhắn SMS vào số điện thoại và email đã khai báo (cung cấp) trong Phiếu đăng ký;

+ Thí sinh thoát ra và đăng nhập lại để kiểm tra các thông tin đã kê khai cũng như các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển;

+ Thí sinh dùng và được cấp để chỉnh sửa thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển (nếu có) và cập nhật điểm học bạ, điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

● Để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển, trong thời hạn tối đa 3 ngày, kể từ khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, thí sinh dùng và đã được Nhà trường cung cấp để điền kết quả thi THPT quốc gia của 3 môn thuộc Tổ hợp đã đăng ký xét tuyển.

● Lưu ý:

– Thí sinh không cung cấp số điện thoại cố định (điện thoại bàn) cũng như số điện thoại di động nhưng có đầu số là “08…….. ”, vì khi Nhà trường gửi thông tin liên quan đến xét tuyển qua tin nhắn SMS thì thí sinh sẽ không nhận được;

– Mỗi số điện thoại di động chỉ được dùng để đăng ký duy nhất cho một tài khoản đăng nhập;

– Thí sinh bắt buộc phải nhập tối thiểu 01 nguyện vọng trong phần “Nguyện vọng” thì Hệ thống mới hoàn tất việc đăng ký xét tuyển.

d) Cấu trúc và thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực

– Đề kiểm tra năng lực bao gồm 4 nhóm kiến thức:

+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

+ Kiến thức về pháp luật;

+ Tư duy lôgic và khả năng lập luận.

– Thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: theo thang điểm 30.

đ) Hình thức và ý nghĩa của bài kiểm tra đánh giá năng lực

– Hình thức, thời gian và số lượng câu hỏi của bài kiểm tra:

+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

– Ý nghĩa của việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực:

+ Giúp Nhà trường tuyển được các thí sinh có tố chất, có tư duy lôgic tốt, có hiểu biết sâu rộng các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội…;

+ Có thêm kênh thông tin để hạn chế tối đa các trường hợp may rủi, học tài thi phận của thí sinh (nếu chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ thi THPT quốc gia);

+ Giúp thí sinh bước đầu có thể xác định được ngành học mình lựa chọn học tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.

– Một số lưu ý:

+ Nhà trường không tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh;

+ Để làm bài kiểm tra năng lực, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào nên sẽ không tạo áp lực gì cho thí sinh. Những kiến thức được sử dụng khi làm bài được thí sinh tích lũy trong quá trình trưởng thành của mình.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:


Trình độ đào tạo/ Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Môn chính Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
Các ngành đào tạo đại học        
Ngôn ngữ Anh 7220201   100  
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D66      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D66      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Quản trị kinh doanh 7340101   150  
Toán, Vật lí, Hóa học A00      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D87      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D88      
Toán, Vật lí, Hóa học A00      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D87      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D88      
Quản trị – Luật 7340102   300  
Toán, Vật lí, Hóa học A00      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D87      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D88      
Toán, Vật lí, Hóa học A00      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D87      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D88      
Luật 7380101   1.430  
Toán, Vật lí, Hóa học A00      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Toán, Vật lí, Hóa học A00      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Luật Thương mại quốc tế 7380109   120  
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D66      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D69      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D70      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D87      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D88      
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03      
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D66      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D69      
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D70      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D84      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D87      
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D88      
     

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:

a) Mã số trường (ký hiệu trường): LPS

b) Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển


Stt

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển/ Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tỷ lệ

(dự kiến)

1.

7380101

Luật

Toán, Lý, Hoá: A00

1430

24,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

22,0%

Văn, Sử, Địa: C00

19,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp,D06: tiếng Nhật)

35,0%

2.

7380109

Luật Thương mại quốc tế

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

120

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp,D06: tiếng Nhật)

40,0%

Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp)

20,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

3.

7340102

Quản trị – Luật

Toán, Lý, Hoá: A00

300

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp,D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

4.

7340101

Quản trị kinh doanh

Toán, Lý, Hoá: A00

150

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp,D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

5.

7220201

Ngôn ngữ Anh

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

100

70,0%

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14

10,0%

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66

10,0%

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

10,0%

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ; không sử dụng điểm thi năm 2018 được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không;

d) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Nhà trường chỉ sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT. Theo đó, khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện được nêu tại mục 2.8 nhiều hơn 5% so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

– Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT;

– Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

a) Lịch tuyển sinh: tính đến nay, ngày 18/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chính thức Lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia và Lịch tuyển sinh. Do vậy, các mốc thời gian tuyển sinh của Nhà trường (đăng ký xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển sơ bộ, tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực, công bố danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển và xác nhận nhập học …) được quy định dưới đây có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với Lịch Công tác chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đăng ký xét tuyển (theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường): từ ngày 01/4/2019 đến ngày 16/7/2019:

+ Kê khai thông tin: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019;

+ Cập nhật điểm học bạ: từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/6/2019;

+ Cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2019: từ ngày 14/7/2019 đến 17g00′ ngày 16/7/2019.

– Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh của những thí sinh đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra năng lực: dự kiến ngày 18/7/2019 (trên website của Trường và thông qua tin nhắn SMS hoặc tài khoản đăng nhập đã cấp cho thí sinh);

– Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực:

+ Ngày kiểm tra: dự kiến buổi sáng ngày 21/7/2019 (Chủ nhật);

+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

– Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét trúng tuyển (dự kiến) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến ngày 24/7/2019.

– Ngay sau khi Nhà trường công bố danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh có tên trong danh sách này nếu xác định học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì trong thời hạn từ ngày 24/7/2019 đến ngày 28/7/2019 thí sinh sử dụng <tài khoản> và <mật khẩu cá nhân> đã được các thầy/ cô THPT cấp khi nộp hồ sơ để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển và thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Khi đó, thí sinh phải chọn ngành mà thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là thứ tự nguyện vọng 1.

– Xác nhận nhập học: từ ngày 24/7/2019 đến ngày 28/7/2019, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

v Một số điểm đặc biệt lưu ý sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển (đối với những thí sinh đã bao gồm đủ 3 tiêu chí nêu trên) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển:

– Điểm xét tuyển vào Trường bao gồm 3 tiêu chí: điểm học bạ + điểm thi THPT quốc gia năm 2019 + điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực do Nhà trường tổ chức. Do vậy, những thí sinh không tham dự kiểm tra đánh giá năng lực thì trong thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh không được chọn một trong các ngành của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh để đăng ký xét tuyển (vì thí sinh không có đủ điểm của 3 tiêu chí để Nhà trường xét tuyển);

– Theo quy định và kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần theo phương thức trực tuyến (dự kiến từ ngày 22/7/2019 đến 17g00′ ngày 29/7/2019) hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (dự kiến từ ngày 22/7/2019 đến 17g00′ ngày 31/7/2019). Như vậy, sau khi Nhà trường công bố điểm xét trúng tuyển (đối với những thí sinh đã bao gồm đủ 3 tiêu chí nêu trên) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng không còn nguyện vọng học tại Trường thì vẫn còn thời gian (còn 6,0 ngày theo phương thức trực tuyến và 8,0 ngày theo phương thức ghi Phiếu) để điều chỉnh nguyện vọng theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/ thi tuyển: chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn.

c) Các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển:

– Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và các quy định được nêu trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường;

– Trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh có tham dự làm bài kiểm tra năng lực; và để có mặt trong buổi kiểm tra đánh giá năng lực thí sinh phải thực hiện việc đăng ký xét tuyển, kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển theo đúng thời gian quy định của Nhà trường;

– Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: “dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn” theo đúng thời hạn do Nhà trường quy định tại Lịch tuyển sinh và các thông báo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường (chậm nhất là 17g00′ ngày 16/7/2019 thí sinh phải kê khai đầy đủ thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống dữ liệu của Nhà trường thì mới có tên trong danh sách xét tuyển sơ bộ);

– Trách nhiệm của thí sinh: Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển. Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nhập học hoặc buộc thôi học (khi thí sinh đã nhập học) nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển với hồ sơ gốc.

Theo TTHN

Related Posts