Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Phương án tuyển sinh đại học Y Dược

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh đại học Y Dược. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          2.1.1. Chính quy

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2.1.2. Liên thông chính quy

Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp y sỹ (đối với thí sinh xét tuyển ngành Y khoa); có bằng tốt nghiệp trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược (đối với thí sinh xét tuyển ngành Dược học); đáp ứng đủ các quy định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển;

Ghi chú:                2.3.1. Chính quy: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

2.3.2. Liên thông chính quy: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hoặc kết quả học tập THPT.

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Xét như thí sinh chính quy.

– Đối với thi sinh sử dụng kết quả học tập THPT:

+ Ngành Y khoa: Điểm xét tuyển = ĐTB môn Toán + ĐTB môn Hóa học + ĐTB môn Sinh học + Điểm ưu tiên (nếu có);

+ Ngành Dược: Điểm xét tuyển = ĐTB môn Toán + ĐTB môn Hóa học + ĐTB môn Sinh học + Điểm ưu tiên (nếu có) hoặc Điểm xét tuyển = ĐTB môn Toán + ĐTB môn Vật lý + ĐTB môn Hóa học + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm trung bình các môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý là điểm trung bình môn học năm lớp 12 được ghi trong học bạ THPT.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

1

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Y khoa

7720101

400

 

B00

TO

 

 

1.2

Y khoa (liên thông)

7720101LT

40

40

B00

TO

 

 

1.3

Y học dự phòng

7720110

50

 

B00

TO

D08

TO

1.4

Dược học

7720201

200

 

A00

TO

B00

TO

1.5

Dược học (liên thông)

7720201LT

8

32

A00

TO

B00

TO

1.6

Điều dưỡng

7720301

200

 

B00

TO

 

 

1.7

Răng – Hàm – Mặt

7720501

30

 

B00

TO

 

 

1.8

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

50

 

B00

TO

 

 

 

 

Tổng:

978

72

 

 

 

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

2.5.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

2.5.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:  Thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

 (mã tổ hợp xét tuyển)

Tiêu chí phụ

 

 

1

Y khoa

7720101

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Môn Toán cho tất cả các ngành

 

 

2

Dược học

7720201

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

 

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

 

3

Y học Dự phòng

7720110

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)

 

4

Răng Hàm Mặt

7720501

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

 

5

Điều dưỡng

7720301

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

 

6

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

7720601

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

 

Đối với các ngành sử dụng nhiều tổ hợp môn xét tuyển, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với tuyển sinh hệ liên thông chính quy: Nhà trường sẽ quy định cụ thể thời gian thu nhận hồ sơ trong Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy của Nhà trường và được công khai trên Websile trước ngày 30/5/2019.

            Hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ liên thông chính quy bao gồm:

– 01 phiếu dự tuyển (theo mẫu) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan quản lý cán bộ có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã/phường (hoặc tương đương) trở lên;

– 01 bản photo công chứng học bạ THPT (Kèm bản gốc để đối chiếu);

– 01 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương);

– 01 bản photo công chứng bằng Y sỹ (đối với dự tuyển ngành Y khoa) và bằng trung cấp Dược (đối với dự tuyển ngành Dược học);

– 01 bản photo công chứng bảng điểm trung cấp;

– 01 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh dự tuyển theo kết quả THPT Quốc gia năm 2019);

– 01 bản sao Giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên và khu vực tuyển sinh (nếu có);

– 01 bản photo công chứng Hộ khẩu thường trú;

– Các giấy tờ khác cho từng đối tượng cụ thể được quy định trong thông báo tuyển sinh liên thông chính quy của Nhà trường.

2.8. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên tuyển sinh được thực hiện theo Quy định tại Điều 7, Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư  07/2018/TT- BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8.1. Chính quy

a) Điều kiện tuyển thẳng

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý hoặc Tiếng Anh và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào một trong  các ngành đào tạo của Trường và được quy định cụ thể như sau:
Số TT

Ngành (chuyên ngành)

Môn đạt giải

1

Y khoa

Toán, Hóa học hoặc Sinh học

2

Răng Hàm Mặt

3

Điều dưỡng

4

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

5

Dược học

Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Vật lý

6

Y học Dự phòng

Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Tiếng Anh

b)  Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không không dùng điều kiện tuyển thẳng)

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý hoặc Tiếng Anh được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 03 bài thi của tổ hợp môn xét tuyển thuộc mỗi ngành đào tạo:


Số TT

Ngành (chuyên ngành)

Tổ hợp môn xét tuyển

Môn đạt giải

1

Y khoa

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học hoặc Sinh học

2

Răng Hàm Mặt

3

Điều dưỡng

4

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

5

Dược học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học hoặc Sinh học

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Hóa học hoặc Vật lý

6

Y học Dự phòng

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học hoặc Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học hoặc Tiếng Anh

Mức điểm thưởng: đạt giải Nhất cộng 3,0 điểm, đạt giải Nhì cộng 2,0 điểm, đạt giải Ba cộng 1,0 điểm.

2.8.2. Liên thông chính quy

a) Chính sách ưu tiên theo đối tượng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Chương I của Quy chế nêu ở mục 5 trên.

b) Chính sách ưu tiên theo khu vực

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 7, Chương I của Quy chế nêu ở mục 5 trên.

– Đối với thí sinh có thâm niên công tác từ 24 tháng trở lên, hưởng ưu tiên khu vực theo nơi công tác (nơi công tác trong thời gian gần nhất).

– Thời gian tính thâm niên công tác hoặc hộ khẩu thường trú được tính đến 30/7/2019.

c) Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kết tiếp là 1,0 điểm (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm (một phần tư điểm).

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Theo quy định hiện hành.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015, mức thu học phí và lộ trình tăng học phí như sau:

– Năm học 2019-2020:        1.300.000 đồng/tháng/người

– Năm học 2020-2021:         1.430.000 đồng/tháng/người

– Năm học 2021-2022:         1.573.000 đồng/tháng/người

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

Địa chỉ website của trường: tump.edu.vn

Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Trọng Hiếu

TP Đào tạo

02083854504

hieu72yktn@gmail.com

2

Ngô Thị Thanh Loan

Chuyên viên

0966590665

thanhloandhydtn@gmail.com

3

Hồ Xuân Nhàn

Chuyên viên

0912004586

hoxuannhan@gmail.com

Theo TTHN

 

Related Posts