Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Phương án tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Hoa Lư

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Hoa Lư. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Mã trường: DNB

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Theo quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               Năm 2019 nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn Ngữ văn và Toán kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

Môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Giáo dục Mầm non 7140201 70 10 M00      
Giáo dục Tiểu học 7140202 60 10 A00 A01 C00 D01
Sư phạm Toán học 7140209 10 5 A00 A01 D07 D08
Sư phạm Vật lý 7140211 10 5 A00 A01 A02  
Sư phạm Ngữ văn 7140217 20 5 C00 D14 D15 D66
Việt Nam học 7310630 10 10 C00 D14 D15 D66
Quản trị kinh doanh 7340101 10 10 A00 A01 D01 D07
Kế toán 7340301 20 20 A00 A01 D01 D07
Du lịch 7810101 20 20 C00 D14 D15 D66
Các ngành đào tạo cao đẳng              
Giáo dục Mầm non 51140201 10 10 M00      
Giáo dục Tiểu học 51140202 10 5 A00 A01 C00 D01
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

2.5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối với tất cả các ngành Sư phạm:

– Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành sư phạm phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành, mỗi trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2019. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 2,0 điểm.

* Đối với các ngành còn lại:

– Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, được công bố trên website của trường sau khi có dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ)

* Đối với các ngành sư phạm:

– Hệ Đại học: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

– Hệ Cao đẳng: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non, ngoài điều kiện nói trên thì kết quả thi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào có kết quả dưới 2,0 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (tương ứng tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia). Đối với thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng kết quả 2 môn Ngữ văn, Toán và kết quả thi môn Năng khiếu để đăng ký xét tuyển.

* Đối với các ngành còn lại:

– Hệ đại học: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

– Hệ cao đẳng: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 – Tốt nghiệp THPT

 – Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hoa Lư.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

2.6.1.  Các thông tin đăng ký xét tuyển vào trường:

* Thông tin của trường

Tên trường: Trường Đại học Hoa Lư

Mã trường: DNB

Website: hluv.edu.vn

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0229.3892.701;  0914.265.583; 0915.302.728.

* Thông tin về ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển năm 2019:
TT

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Ghi chú

I.

Đào tạo đại học

 

 

 

1

Sư phạm Toán học

7140209

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

 

2

Sư phạm Vật lý

7140211

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Sinh (A02)

 

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Địa, Tiếng Anh  (D15)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

 

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

 

5

Giáo dục Mầm non

7140201

Văn, Toán, Năng khiếu

( Đọc diễn cảm, hát) (M00)

Thi Năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH khác

6

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

7

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

8

Việt Nam học

 (Chuyên ngành

Văn hóa – Du lịch)

7310630

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

 

9

Du lịch

7810101

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

 

II.

Đào tạo cao đẳng

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

5140201

Văn, Toán, Năng khiếu

( Đọc diễn cảm, hát) (M00)

Thi Năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH, CĐ khác

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

 

3

Kế toán

51340301

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

2.6.2.  Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Khi xét đến chỉ tiêu cuối cùng của mỗi ngành xét tuyển mà ngành đó có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau nhà trường ưu tiên các thí sinh có điểm trung bình của 3 năm học ở trường THPT của các môn đăng ký xét tuyển cao hơn. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường ưu tiên thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu

– Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: Các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/7/2019 đến ngày 3/8/2019. Xét tuyển vào ngày 6 tháng 8 năm 2019.

+ Đợt 2, 3, 4: Trường sẽ có thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

– Môn Năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 06/5/2019 đến ngày 02/7/2019. Thi tuyển vào ngày 6 tháng 7 năm 2019.

+ Đợt 2: Thời gian nhận hồ sơ từ 08/7/2019 đến ngày 28/8/2019. Thi tuyển vào ngày 31 tháng 8 năm 2019.

2.7.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non)

* Quy định về hồ sơ:

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ khi nhập học.

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp tại Phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

            – Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

            – Gửi qua bưu điện về Phòng Đào tạo – QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

            – Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo TTHN

Related Posts