Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Quy định xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Quy định xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2019:

Mọi trường hợp vi phạm quy chế thi sẽ bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

1. Nhắc nhở đấu thủ phạm lỗi: Xem công việc hoặc trò chuyện với các ứng viên khác. Hình thức này do CBCT xác định trong biên bản cuộc họp.

2. Thí sinh phạm một trong các lỗi sau đây sẽ bị cảnh cáo:

a) Đã bị khiển trách nhưng trong thời gian thi môn đó tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;

b) trao đổi bài tập hoặc giấy nháp với các thí sinh khác;

c) đạo văn bài làm của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác sao chép bài làm của chính họ.

Kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định ghi vào biên bản cuộc họp kèm theo bằng chứng nếu có.

3. Thí sinh mắc một trong các lỗi sau đây sẽ bị đình chỉ thi:

a) Đã bị cảnh cáo một lần mà còn vi phạm quy chế thi đến mức cảnh cáo hoặc cảnh cáo trong thời gian thi của môn học;

b) Vào phòng thi mang theo những vật dụng bị cấm quy định tại Điều 14 của Quy chế này;

c) Mang đề thi ra khỏi phòng thi hoặc thu đáp án từ bên ngoài phòng thi.

d) Viết, vẽ vào bài thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

d) Có hành vi hung hãn, đe dọa cán bộ phụ trách hoặc đe dọa thí sinh khác trong quá trình làm bài thi.

Giám thị trong phòng thi ghi chép, thu thập minh chứng (nếu có), người phụ trách điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu trưởng ban coi thi không đồng ý thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và hết thời gian trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

4. Trừ điểm bài kiểm tra

a) Thí sinh bị khiển trách khi làm bài thi môn nào thì bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

b) Thí sinh bị cảnh cáo trong giờ thi bị trừ 50% tổng số điểm của môn thi.

c) Khi chấm phát hiện bài thi có gian lận thì bị trừ 50% tổng số điểm.

đ) Điểm 0 (không):

– bài thi bị sao chép từ tài liệu mang vào phòng thi khi chưa được phép;

– hai hoặc nhiều bài tập cho kỳ thi hoặc kỳ thi thành phần;

– Bài thi do hai người trở lên viết chung;

– Một số phần của bài thi viết trên giấy nháp hoặc giấy không theo quy định.

đ) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi hoặc môn thi thành phần nào thì bị điểm 0 (không) bài thi hoặc môn thi thành phần đó; không được dự thi bài thi hoặc bài thi thành phần tiếp theo; điểm thi không được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và ứng dụng đại học và tuyển sinh đại học.

đ) Việc trừ điểm quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này do Trưởng ban chấm thi (bài tự luận/trắc nghiệm) quyết định trên cơ sở biên bản của trưởng đối tượng chấm.

5. Thí sinh thuộc các trường hợp sau sẽ bị hủy điểm thi:

– Hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do mắc lỗi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

– Viết vào giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

– Ủy thác cho người khác dự thi hoặc chấm thi thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt tác phẩm sau khi nộp dự thi; sử dụng tác phẩm của người khác để dự thi.

Trên cơ sở văn bản báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

6. Thí sinh mắc một trong các sai phạm sau đây sẽ bị hủy điểm thi, đồng thời lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật:

a) Hồ sơ giả mạo được hưởng chế độ ưu tiên, khen thưởng;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

c) Ủy thác cho người khác coi thi hoặc coi thi dưới mọi hình thức;

d) Có hành vi gây rối, phá rối kỳ thi; tấn công cán bộ, thí sinh khác;

đ) Sử dụng trái phép giấy chứng nhận điểm thi.

7. Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, phòng quản lý giáo dục lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định, đối với các hành vi vi phạm khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức xử phạt quy định tại Điều này.

Theo TTHN

Related Posts