Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Thông tin tuyển sinh ĐH Đà Nẵng – Viện Nghiên Cứu & Đào tạo Việt

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thông tin tuyển sinh ĐH Đà Nẵng – Viện Nghiên Cứu & Đào tạo Việt. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

2.1.Đối tượng: • Tất cả học sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc;

• Người nước ngoài đã tốt nghiệp cấp 3

• Học sinh có Chứng chỉ Quốc tế của Kỳ thi Đại học Cambridge (A-Level) đã tốt nghiệp THPT

• Học sinh có điểm SAT (Bài kiểm tra đánh giá học thuật)

2.2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong và ngoài nước

2.3.Phương thức xét tuyển: kết hợp thi tuyển với xét tuyển;

Ghi chú: 2.3.1 Xét tuyển chung – dựa vào điểm thi THPT

Xem Phần 2.4 – Tiêu chí Đăng ký và Phần 2.6.1 – Lựa chọn Kết hợp để biết thêm chi tiết.

2.3.2 Tuyển sinh riêng – Dựa trên thành tích học tập:

Xem Phần 2.4 – Tiêu chí đầu vào và Phần 2.6.2 – Danh mục lựa chọn để biết chi tiết.

2.3.3 Lựa chọn chiến thắng: xem phần 2.6.4 để biết chi tiết

2.3.3.1 Tuyển thẳng những thí sinh đạt giải HSG quốc tế và những thí sinh tham dự kỳ thi Chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic

2.3.3.2 Thí sinh đạt giải HSG Quốc gia được tuyển thẳng

2.3.3.3 Tuyển thẳng Học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

2.3.3.4 Ưu tiên thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành xét tuyển thẳng mà đăng ký xét tuyển vào các ngành khác.

2.3.3.5 Học sinh lớp 12 đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia cao ở hai môn bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển được tuyển thẳng (trừ môn môn đạt giải) ) 14 điểm trở lên (Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.3.3.6 Tuyển sinh riêng dựa trên chứng chỉ A Level / SAT quốc tế

Học sinh có Chứng chỉ Quốc tế của kỳ thi Đại học Cambridge (A-Level) tốt nghiệp THPT và đạt kết quả 3 môn thi theo yêu cầu của ngành học tương ứng.

Học sinh đạt điểm trong bài kiểm tra chuẩn hóa SAT (Bài kiểm tra đánh giá học thuật của Mỹ).

Kết quả xét trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thi đến thời điểm xét tuyển.

2.4. Tiêu chí xét tuyển:

lớn lao mã ngành mục tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn thi 1 Môn thi tổ hợp 2 Sự kết hợp của 3 kỳ thi tuyển sinh Sự kết hợp của 4 kỳ thi tuyển sinh
Căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia theo cách khác Mã danh mục đầu tư chủ đề Mã danh mục đầu tư chủ đề Mã danh mục đầu tư chủ đề Mã danh mục đầu tư chủ đề
chuyên ngành đào tạo đại học
Kinh doanh và Quản lý Quốc tế 7340124 60 60 A00 A01 D01 D10
khoa học y sinh 7420204 20 20 A00 B00 D07 D08
Khoa học và Kỹ thuật Máy tính 7480204 15 15 A00 A01 D01 D90
Khoa học dữ liệu (Chuyên nghiệp) 7480205DT 15 15 A00 A01 D01 D08

>> Xem thêm: Chuẩn Đại học Đà Nẵng – Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh đây.

2.5.Nhập ngưỡng đảm bảo chất lượng, điều kiện để được cấp giấy đăng ký:
2.5.1. Tuyển sinh chung

khi kết quả được công bố

2.5.2 Đăng ký riêng

1. ĐXT trung bình >= 6,0

2. Bài cá nhân được chấm điểm ĐẠT

3. Tham gia phỏng vấn của Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và đạt trình độ DAT

2.6.Các thông tin khác cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:
2.6.1 Xét tuyển kết quả thi THPT Quốc giaTT

Tên nhóm ngành/Ngành

Mã đăng ký

Mục tiêu

Đội ngũ tuyển sinh

Kết quả thi tuyển sinh (DXT)

dưới tiêu chuẩn
cho các thí sinh có cùng số điểm

Điểm chuẩn giữa các danh mục đầu tư

Nhập ngưỡng kiểm soát chất lượng

Viện đào tạo Việt-Anh

ĐDV

người đầu tiên

Kinh doanh và Quản lý Quốc tế

7340124

60

1. A00

2. A01

3. D01

4. D10

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Tiếng Anh + Vật lý

3. Toán + Tiếng Anh + Văn

4. Toán + Tiếng Anh + Địa lý

KHÔNG

bình đẳng

Sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia

2

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

15

1. A00

2. A01

3.D01

4. D90

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Tiếng Anh + Vật lý

3. Toán + Tiếng Anh + Văn

4. Toán + Tiếng Anh + KHTN

KHÔNG

bình đẳng

3

khoa học y sinh

7420204

20

1. A00

2.D07

3.B00

4.D08

1. Toán + Hóa + Lý

2. Toán + Tiếng Anh + Hóa

3. Toán + Hóa + Sinh

4. Toán + Tiếng Anh + Sinh học

KHÔNG

bình đẳng

4

Khoa học dữ liệu (đặc biệt)

7480205DT

15

1. A00

2. A01

3.D01

4. D08

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Tiếng Anh + Vật lý

3. Toán + Tiếng Anh + Văn

4. Toán + Tiếng Anh + Sinh học

KHÔNG

bình đẳng

2.6.2 Xét tuyển bằng học bạ THPTTT

Tên nhóm ngành/Ngành

Mã đăng ký

Mục tiêu

Kết quả thi tuyển sinh (DXT)

Nhập ngưỡng kiểm soát chất lượng

ghi chú

Viện đào tạo Việt-Anh

ĐDV

người đầu tiên

Kinh doanh và Quản lý Quốc tế

7340124

60

1. Toán + Tiếng Anh + Văn
2. Toán + Lý + Hóa
3. Toán + Văn + Lý
4. Toán + Tiếng Anh + Vật lý

1. ĐXT trung bình >= 6,0

2. Bài cá nhân được xếp loại ĐẠT

3. Tham gia phỏng vấn của Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và đạt trình độ DAT

2

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

15

1. Toán + Văn + Anh
2. Toán + Lý + Hóa
3. Toán + Văn + Lý
4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3

khoa học y sinh

7420204

20

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Hóa + Sinh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Toán + Sinh + Anh

4

Khoa học dữ liệu (Đặc biệt)

7480205DT

15

1. Toán + Văn + Anh
2. Toán + Lý + Hóa
3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
4. Toán + Tiếng Anh + Sinh học

Theo TTHN

Related Posts