Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư Phạm Bình Phước 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư Phạm Bình Phước 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

2.1.Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

2.2.Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong nước

2.3.Phương thức nhập: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển;

Lưu ý: – Phương thức kết hợp xét tuyển với thi năng khiếu: áp dụng đối với các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật và giáo dục mầm non;

– Phương thức xét tuyển: áp dụng cho các chuyên ngành khác.

Đặc biệt:

2.3.1.Đầu vào

2.3.1.1.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia năm 2019

Phương thức tuyển sinh này chiếm tối thiểu 50% chỉ tiêu từng ngành.

Mô tả chương trình:

Tất cả các môn xét tuyển theo tổ hợp 05 và 03 môn thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc tổ hợp 03 môn xét tuyển. Trong số những môn khác, môn toán hoặc văn học là bắt buộc.

Hình thức tuyển sinh:

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của từng bài thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Huyết áp = động mạch 1 + động mạch 2 + động mạch 3 + shunt

đằng kia:

ĐXT: điểm xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

DM1, DM2, DM3: Kết quả thi/môn 1, 2, 3 theo tổ hợp đã chọn;

ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, lĩnh vực theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.1.2. Xét tuyển theo học lực lớp 12 THPT (dựa vào học bạ)

Phương thức xét tuyển này chiếm tối đa 50% chỉ tiêu mỗi ngành, xét học sinh tốt nghiệp THPT từ lớp 12 trở lên. Trong đó, ngành Sư phạm Âm nhạc, ngành Sư phạm Mỹ thuật, dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12, điểm trung bình khá trở lên.

Mô tả chương trình:

Đối với từng môn, xét tuyển theo kết quả 3 môn năm lớp 12 (tương ứng với các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia ở Phương thức 2.3.1.1).

Hình thức tuyển sinh:

– Điểm xét tuyển đầu vào là điểm trung bình chung 03 môn năm lớp 12 của trường cấp 3 (tương ứng với tổ hợp môn xét theo kết quả thi quốc gia) cộng với tổng điểm các môn theo quy định và điểm ưu tiên khu vực do Bộ Giáo dục tính và Đào tạo, làm tròn đến hai chữ số thập phân .

Huyết áp = động mạch 1 + động mạch 2 + động mạch 3 + shunt

đằng kia:

ĐXT: điểm xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

DM1, DM2, DM3: điểm trung bình các môn 1, 2, 3 theo tổ hợp tự chọn năm lớp 12;

DU HỌC: Ngành học và khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.2.Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

2.3.2.1.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia thống nhất năm 2019 kết hợp với thi năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng với những ngành có tổ chức thi năng khiếu, tỷ lệ chỉ tiêu mỗi ngành không dưới 50%.

Mô tả chương trình:

* Khoa Giáo dục Mầm non

– Trường chọn 02 môn (bài) kỳ thi quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn) và 01 môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

Hình thức tuyển sinh:

– Điểm xét tuyển là tổng điểm kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn xét tuyển) cộng với điểm bài thi năng khiếu do trường tổ chức cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

BP = BP1 + BP2 + LVEF + DR

đằng kia:

ĐXT: điểm xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

DM1, DM2: xét theo kết quả xét tuyển lần 1 và lần 2 của tổ hợp xét tuyển;

DNK: Điểm thi năng khiếu do Trường CĐSP Bình Phước ra đề;

ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, lĩnh vực theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật

– Nhà trường chọn 01 môn (bài) của kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2019 (theo tổ hợp môn) và 02 bài thi năng khiếu do nhà trường tổ chức.

Hình thức tuyển sinh:

– Điểm xét tuyển là tổng điểm kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 01 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) cộng với điểm bài thi năng khiếu do trường tổ chức cộng điểm xét theo quy định và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

DR = DM1 + ​​DR1 + DR2 + DR

đằng kia:

ĐXT: điểm xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

DM1: Kết quả thi/môn xét theo tổ hợp xét tuyển;

DNK1: Genius Test 1 điểm do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

DNK2: điểm thi năng khiếu 2 do trường CĐSP Bình Phước tổ chức;

ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, lĩnh vực theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.2.2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT kết hợp với điểm thi tuyển sinh các môn năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho những ngành có thi năng khiếu và nó chiếm tối đa 50% chỉ tiêu của từng ngành. Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 loại Khá trở lên được xét tuyển. Riêng các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 và điểm trung bình khá trở lên.

Mô tả chương trình:

* Vụ Giáo dục Mầm non:

– Nhà trường xét tuyển 02 môn năm lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia) và 01 môn thi năng khiếu do Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phục tổ chức.

Hình thức tuyển sinh:

– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình chung của 2 môn học năm lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi thống nhất của trường THPT) và điểm bài thi năng khiếu. do nhà trường tổ chức. Các trường đại học.Đối tượng, khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

BP = BP1 + BP2 + LVEF + DR

đằng kia:

ĐXT: điểm xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐTM1, ĐTM2: theo điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn thứ nhất và thứ hai của tổ hợp xét tuyển;

DNK: Kết quả thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

DU HỌC: Ngành học và khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* Ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật:

– Nhà trường xét tuyển 01 môn năm lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia) và 02 bài thi năng khiếu do Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phục tổ chức.

Hình thức tuyển sinh:

– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 01 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia thống nhất) và điểm 02 môn năng khiếu do trường tổ chức. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực làm tròn đến hai chữ số thập phân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

DR = DM1 + ​​DR1 + DR2 + DR

đằng kia:

ĐXT: điểm xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐKVĐ1: điểm trung bình các môn thi xét theo tổ hợp xét tuyển là 12 điểm;

DNK1, DNK2: kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực lần 1, lần 2 do Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

DU HỌC: Ngành học và khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Môn thi phân biệt Sư phạm Âm nhạc: Thanh nhạc; Tập hát – Tiết tấu.

Môn thi Năng khiếu Sư phạm Mỹ thuật: Hình họa; Trang trí.

Kiểm tra năng khiếu ngành Giáo dục mầm non: Đọc-Kể diễn cảm, Hát.

2.4. Tiêu chí xét tuyển:TT lớn lao mã ngành mục tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn thi 1 Môn thi tổ hợp 2 Sự kết hợp của 3 kỳ thi tuyển sinh Sự kết hợp của 4 kỳ thi tuyển sinh
Căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia theo cách khác Mã danh mục đầu tư chủ đề Mã danh mục đầu tư chủ đề Mã danh mục đầu tư chủ đề Mã danh mục đầu tư chủ đề
người đầu tiên Đối tượng đào tạo của khoa

1.1

Giáo dục trẻ em từ sớm 51140201 50 50 M00

1.2

Giáo dục tiểu học 51140202 25 25 A00 A01 C00 D01

1.3

sư phạm tin học 51140210 20 20 A00 A01 A02 D01

1.4

Sư phạm âm nhạc 51140221 20 20 N00 N01

1,5

nhà giáo dục nghệ thuật 51140222 20 20 H00 H07

1.6

sư phạm tiếng anh 51140231 20 20 A01 D01 D09 D15

2.5.Nhập ngưỡng đảm bảo chất lượng, điều kiện để được cấp giấy đăng ký:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6.Các thông tin khác cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:

Mã trường: C43

Mã ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định về khoảng cách xét tuyển giữa các tổ hợp; điều kiện bổ sung khi xét tuyển

1. Giáo dục mầm non, mã khoa: 51140201, tổ hợp M00 (ngữ văn, toán, đọc diễn cảm – hát).

2. Khoa giáo dục tiểu học Mã ngành: 51140202 Tổ hợp xét tuyển: A00 (toán, lý, hóa), D01 (văn, toán, tiếng Anh), C00 (văn, sử, địa), A01 (toán, lý, tiếng Anh) . Chênh lệch điểm xét tuyển của từng tổ hợp: 0.

3. Ngành Sư phạm Tiếng Anh, mã ngành 51140231, tổ hợp xét tuyển: D01 (Tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh), D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh). Chênh lệch điểm xét tuyển của từng tổ hợp: 0.

4. Ngành Sư phạm Âm nhạc, Mã ngành: 51140221, Tổ hợp xét tuyển: N00 (Ngữ Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2), N01 (Toán, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2). Chênh lệch điểm xét tuyển của từng tổ hợp: 0.

5. Ngành Sư phạm Tin học: Mã số: 51140210, Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), ​​D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), A02 (Toán, Lý, Sinh). Chênh lệch điểm xét tuyển của từng tổ hợp: 0.

6. Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Số báo danh: 51140222; Tổ hợp xét tuyển: H00 (ngữ văn, năng khiếu hội họa NT1, năng khiếu hội họa NT2); H07 (môn toán, hội họa giỏi NT1, hội họa giỏi NT2). Chênh lệch điểm xét tuyển của từng tổ hợp: 0.

2.7. Cơ quan tuyển dụng:

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/4/2019 đến ngày 26/7/2019. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đường bưu điện chuyển phát nhanh) địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước – Số 899 – Quốc lộ 14 – Khu Tân Bình – TP. Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước, điện thoại 02713.881.236; 0904.930.330; website. cdspbinhphuoc.edu.vn.

hồ sơ nhập học

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường thông báo kết quả và gọi nhập học.

Đối với thí sinh xét tuyển bằng điểm THPT

+ Đơn đăng ký theo mẫu của trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phước

+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng).

+ Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường thông báo kết quả và gọi nhập học.

Đối với thí sinh thi năng khiếu

+ Điền phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phục

+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng).

+ 3 ảnh (3×4), chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường thông báo kết quả và gọi nhập học.

Thời gian tuyển sinh, kiểm tra năng lực và công bố kết quả:

+ Tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thi tài năng: 09/07/2019

+ Công bố kết quả xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8.Chính sách ưu tiên:

Các chính sách ưu tiên được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí thi/kiểm tra đầu vào:

Theo quy định hiện hành.

2.10. Dự kiến ​​học phí cho sinh viên chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa hàng năm (nếu có):

Học phí miễn phí

2.11.Các nội dung khác (không vi phạm quy định):

Theo TTHN

Related Posts