Tuyển sinh ĐH-CĐ 2023: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị công bố thông tin tuyển sinh 2019

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị công bố thông tin tuyển sinh 2019. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

               

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          Thí sinh được tham gia tuyển sinh nếu đạt các điều kiện sau:

a. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

b. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

c. Dự thi các môn năng khiếu (đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật ở trình độ Cao đẳng) hoặc tham gia sơ tuyển năng khiếu (đối với ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non) theo quy định của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

d. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển;

Ghi chú:                2.3.1. Đối với các ngành Cao đẳng

Trường tiến hành xét tuyển theo ba phương thức như sau:

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019.

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ): Điểm trung bình các môn của năm học lớp 12 tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển theo từng ngành.

Phương thức 3: Kết hợp giữa thi THPT quốc gia và xét kết quả học tập THPT: Thí sinh lựa chọn 1 hoặc 2 môn thi THPT kết hợp với 2 hoặc 1 môn của năm học lớp 12 trong học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của từng ngành.

Thi năng khiếu:

Thí sinh dự tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật phải nộp hồ sơ để dự thi các môn sau:

+ Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Đọc diễn cảm và hát (Các môn Văn và Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);

+ Ngành SP Âm nhạc thi hai môn: Thẩm âm-tiết tấu, Hát (Môn Văn hoặc Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);

+ Ngành SP Mỹ thuật thi hai môn Hình họa, Trang trí (Môn Văn hoặc Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2).

2.3.2. Đối với ngành Trung cấp sư phạm mầm non

Trường tiến hành xét tuyển kết hợp với sơ tuyển năng khiếu như sau:

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (Học bạ): Điểm trung bình các môn Văn và Toán của năm học lớp 12;

– Sơ tuyển năng khiếu: Đọc diễn cảm.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng                  

1.1

Giáo dục Mầm non 51140201 30 70 M00 NK5        

1.2

Giáo dục Tiểu học 51140202 15 35 B03   C03   C04 D01

1.3

Giáo dục Công dân 51140204 3 7 C00   D01   D14 D15

1.4

Sư phạm Tin học 51140210 9 21 A00   A01   B00 D01

1.5

Sư phạm Vật lý 51140211 6 14 A00   A01   A02 D11

1.6

Sư phạm Sinh học 51140213 6 14 A02   B00   C08 D08

1.7

Sư phạm Lịch sử 51140218 12 28 A07   C00   C03 D14

1.8

Sư phạm Âm nhạc 51140221 1 4 N00   N01      

1.9

Sư phạm Mỹ thuật 51140222 1 4 H00 NK1 H07 NK2    

1.1

Sư phạm Tiếng Anh 51140231 12 28 A01   D01   D14 D15
               

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

b. Điều kiện nhận ĐKXT

Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ tiếp nhận ĐKXT của thí sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Là đối tượng tuyển sinh được quy định tại mục 2.1 của Đề án này;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức Dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông vào trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp phải có học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên. Riêng hai ngành Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc và Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật thí sinh phải có học lực lớp 12 từ loại Trung bình trở lên. 

 – Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa thi THPT Quốc gia 2019 với kết quả học tập lớp 12 ghi trong học bạ: Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định; điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập lớp 12 tối thiểu phải đạt 6,5 trở lên, riêng ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật đạt từ 5,0 trở lên.

– Nộp đủ hồ sơ và lệ phí ĐKXT theo quy định và đúng thời gian được thông báo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp và môn nhân hệ số

Điều kiện phụ trong xét tuyển

Mã số

Tên tổ hợp

 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00

Toán, Văn,

Đọc diễn cảm và Hát

Không có

Môn Đọc diễn cảm và Hát từ 5 điểm trở lên

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

D01

Toán, Văn, Anh

Không có

 

B03

Toán, Văn, Sinh

C03

Toán, Văn, Sử

C04

Toán, Văn, Địa

3

Sư phạm Giáo dục công dân

51140204

C00

Văn, Sử, Địa

Không có

 

D14

Văn, Sử, Anh

D15

Văn, Địa, Anh

D01

Văn, Toán, Anh

4

Sư phạm Tin học

51140210

A00

Toán, Lý, Hóa

Không có

 

A01

Toán, Lý, Anh

B00

Toán, Hóa, Sinh

D01

Toán, Văn, Anh

5

Sư phạm Vật lý

51140211

A01

Lý, Toán, Anh

Không có

 

A00

Lý, Hóa, Toán

A02

Lý, Sinh, Toán

D11

Lý, Văn, Anh

6

Sư phạm Sinh học

51140213

B00

Sinh, Hóa, Toán

Không có

 

C08

Sinh, Hóa, Văn

D08

Sinh, Toán, Anh

A02

Sinh, Lý, Toán

7

Sư phạm Lịch sử

51140218

C00

Sử, Địa, Văn

Không có

 

C03

Sử, Toán, Văn

D14

Sử, Anh, Văn

A07

Sử, Địa, Toán

8

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

D01

Anh, Toán,Văn

Không có

 

A01

Anh, Toán, Lý

D14

Anh, Văn, Sử

D15

Anh, Văn, Địa

9

Sư phạm Âm nhạc

51140221

N00

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Văn

Không có

Các môn Thẩm âm – Tiết tấu, Hát mỗi môn phải đạt từ 5 điểm trở lên

N01

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Toán

10

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

H00

Hình họa, Trang trí, Văn

Không có

Các môn Hình họa, Trang trí mỗi môn phải đạt từ 5 điểm trở lên

H07

Hình họa, Trang trí, Toán

 

TRUNG CẤP SƯ PHẠM

 

 

 

 

1

Sư phạm Mầm non

42140201

 

Văn, Toán

Không có

Đạt các điều kiện của sơ tuyển năng khi

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia

– Năm 2019, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tuyển sinh 30% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng theo phương thức lấy điểm thi 3 môn (tùy theo ngành đào tạo) trong số các môn thi theo đề thi THPT quốc gia năm 2019. Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2019 của những thí sinh đã dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển các môn thi theo từng ngành.

– Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Thời gian, hình thức, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí Đăng ký xét tuyển thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia.

– Đối với các ngành học Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật thí sinh phải tham dự kỳ thi các môn năng khiếu (Môn: Đọc diễn cảm và hát đối với ngành Giáo dục Mầm non; Các môn: Thẩm âm – tiết tấu, Hát đối với ngành Sư phạm Âm nhạc; Các môn: Hình họa, Trang trí đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật) do trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức.

2.7.2. Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc kết hợp cả kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học tập lớp 12

Năm 2019, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức xét tuyển theo điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 ghi trong học bạ THPT hoặc kết hợp cả kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học tập lớp 12 như sau:

–  70% chỉ tiêu đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng;

– 100% chỉ tiêu đối với ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non.

2.7.2.1. Tiêu chí xét tuyển

a) Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật

– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và phải tham gia thi các môn năng khiếu phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

–  Ngưỡng điểm xét tuyển phải đáp ứng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Điểm các môn Toán, Văn là điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 ghi trong học bạ THPT.

– Điểm các môn năng khiếu lấy từ kết quả của kỳ thi năng khiếu do trường CĐSP Quảng Trị tổ chức năm 2019 đạt mỗi môn từ 5 điểm trở lên (theo hệ 10),

– Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh có đầy đủ hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển  theo quy định.

b)  Đối với các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Giáo dục công dân, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh.

– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

–  Ngưỡng điểm xét tuyển phải đáp ứng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 ghi trong học bạ THPT.

– Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh có đầy đủ hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển  theo quy định.

c) Đối với các ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non

– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và phải tham gia sơ tuyển.

–  Ngưỡng điểm xét tuyển phải đáp ứng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Điểm các môn Toán, Văn là điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 ghi trong học bạ THPT.

– Đạt các yêu cầu về sơ tuyển năng khiếu do trường CĐSP Quảng Trị tổ chức năm 2019.

– Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh có đầy đủ hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển  theo quy định.

2.7.2.2. Hồ sơ phải nộp và quy trình nộp khi đăng ký xét tuyển

a) Hồ sơ thí sinh phải nộp bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

+ Bản sao học bạ THPT.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019).

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Một thí sinh có thể đăng ký xét tuyển tối đa 03 ngành.

Thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT vẫn được nộp hồ sơ xét tuyển nhưng phải bổ sung bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến hết ngày 26/7/2019 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).

b) Quy trình, thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT

– Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị hoặc chuyển phát nhanh:

+ Đợt 1: từ ngày 03/6/2019 đến hết ngày 02/8/2019.

+ Đợt 2: từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 16/8/2019.

+ Đợt 3: từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 30/8/2019.

+ Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

– Nộp hồ sơ bổ sung: Thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ để xét tuyển điểm ghi trong học bạ theo quy định tại mục 2.7.2.2. (a) của Đề án này phải nộp bổ sung đầy đủ về trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, hạn đến hết ngày cuối của mỗi đợt xét tuyển (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh), nếu thí sinh không nộp hồ sơ bổ sung theo quy định thì không được tham gia xét tuyển.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Km3, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233. 3584741, 0233. 3580406.

2.7.2.3. Xét tuyển và công bố kết quả

– Đợt 1: Xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 05/8/2019.

– Đợt 2: Xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 19/8/2019.

– Đợt 3: Xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 05/9/2019.

– Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

2.7.2.4. Quy trình xét tuyển

– Bước 1: Thành lập Hội đồng xét tuyển và các Ban/Tổ giúp việc.

– Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý.

– Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

– Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển, thực hiện xét tuyển theo nguyên tắc như sau:

 Tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = A + B.

Trong đó:

A được tính như sau:

Đối với ngành Giáo dục Mầm non,  A là tổng điểm 3 môn gồm: điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Văn, Toán và điểm thi môn Đọc diễn cảm và hát.  Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, A là tổng điểm 3 môn  gồm: điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Văn hoặc của môn Toán, điểm thi 2 môn Thẩm âm – tiết tấu và Hát. Đối với ngành  Sư phạm Mỹ thuật, A là tổng điểm của 3 môn gồm: điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Văn hoặc của môn Toán, điểm thi  2 môn Hình họa, Trang trí.

Đối với các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý,  Sư phạm Sinh học, Sư phạm Giáo dục Công dân, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh: A là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của 3 môn (được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 2.6 của Đề án này).

Đối với các ngành Trung cấp sư phạm Mầm non: A là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của 2 môn Văn và Toán.

B là tổng điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

+ Nguyên tắc xét tuyển

Lấy ĐXT từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Các thí sinh xét tuyển cao đẳng nhưng không trúng tuyển, Trường sẽ xét tuyển trung cấp nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển trung cấp. Tỷ lệ chỉ tiêu được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 2.4 của Đề án này.

Đối với những thí sinh có cùng ĐXT thì xét thêm tiêu chí về kết quả xếp loại tốt nghiệp THPT và kết quả xếp loại hạnh kiểm.

– Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

2.7.2.5. Điểm ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.7.2.6. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.7.3. Thi tuyển sinh các môn năng khiếu và Sơ tuyển năng khiếu

– Thí sinh dự tuyển vào các ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật (không phân biệt đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hay theo điểm ghi trong học bạ THPT) phải dự kỳ thi các môn năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức để lấy điểm các môn năng khiếu trong tổ hợp môn của ngành xét tuyển.

– Thí sinh dự tuyển vào ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non phải tham gia Sơ tuyển năng khiếu.

 2.7.3.1. Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu (ĐKDTNK)/ Sơ tuyển năng khiếu (ĐKSTNK) gồm có:

01 túi hồ sơ kích thước 20cmx30cm, có dán Phiếu ĐKDTNK/ĐKSTNK ở mặt trước và 01 Phiếu ĐKDTNK/ĐKSTNK (để trong bì hồ sơ)

02 ảnh 4×6 kiểu chứng minh thư, mới chụp chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng năm sinh)

02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (trường sẽ dùng bì thư này để gửi Phiếu báo dự thi và kết quả thi cho thí sinh)

2.7.3.2. Thời gian nhận hồ sơ ĐKDTNK/ĐKSTNK:

   + Đợt 1: Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 08/7/2019.

   + Đợt 2: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 30/7/2019 (Nếu còn chỉ tiêu).

   + Đợt 3: Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 14/8/2019 (Nếu còn chỉ tiêu).

   + Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

2.7.3.3. Nơi nhận hồ sơ ĐKDTNK/ĐKSTNK:

Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị;

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Điện thoại: 0233.3584741, 0233.3580406.

2.7.3.4. Thời gian thi các môn năng khiếu và sơ tuyển năng khiếu:

   + Đợt 1: Ngày 11 tháng 7 năm 2019.

   + Đợt 2: Ngày 01 tháng 8 năm 2019 (Nếu còn chỉ tiêu).

   + Đợt 3: Ngày 15 tháng 8 năm 2019 (Nếu còn chỉ tiêu).

   + Các đợt tiếp theo (nếu có), Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

2.8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

+ Lệ phí thi tuyển/sơ tuyển năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

Theo TTHN

Related Posts