Ứng xử là gì [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm ứng xử là gì hãy để ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gợi ý cho bạn qua bài viết Ứng xử là gì [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư mới nhất

Luật sư Phạm Thành Hữu tư vấn

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My 02/04/2023 18:34 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư mới nhất hiện nay là gì? – Hồng Đào (Thanh Hóa)

  • >> Kế hoạch cho kết quả kỳ thi thanh đầu tiên vào năm 2023
  • >> Đề xuất tổ chức kỳ thi tuyển sinh luật sư toàn quốc

Mục lục của bài viếtMục lục của bài viết

  • 1. Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư hiện hành
  • 2. Các hành vi bị cấm đối với luật sư

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư mới nhất

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư mới nhất

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời về vấn đề này như sau:

1. Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư hiện hành

Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư mới nhất ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ gồm 32 quy tắc:

địa điểm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư mới nhất

Quy tắc 1: Nhiệm vụ của Luật sư.

– Quy tắc 2: độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

– Nguyên tắc 3: Giữ gìn danh dự, uy tín của luật sư và phát huy truyền thống của luật sư.

– Quy tắc 4: Tham gia các hoạt động cộng đồng.

– Quy tắc 5: Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Quy tắc 6: Tôn trọng khách hàng.

– Quy tắc 7: Giữ bí mật thông tin.

– Quy tắc 8: Bồi thường.

– Quy Tắc 9: Những Điều Luật Sư Không Nên Làm Trong Quan Hệ Thân Chủ.

– Quy tắc 10: Chấp nhận trường hợp của khách hàng.

– Quy tắc 11: Những trường hợp luật sư phải từ chối khi nhận vụ việc của khách hàng.

– Quy tắc 12: Ứng xử vụ việc của thân chủ.

– Quy tắc 13: Từ chối tiếp tục vụ việc của khách hàng.

– Quy tắc 14: Giải quyết khi luật sư đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ pháp lý.

– Quy tắc 15: Xung đột lợi ích.

– Điều 16: Công bố kết quả vụ án.

– Quy tắc 17: Tình bạn thân thiết giữa các luật sư.

– Quy tắc 18: Tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

– Luật 19: Thi đấu chuyên nghiệp.

– Quy tắc 20: Ứng xử trong trường hợp xung đột lợi ích với đồng nghiệp.

– Quy tắc 21: Những điều luật sư không nên làm với đồng nghiệp.

– Quy tắc 22: Ứng xử của luật sư trong tổ chức luật sư.

– Quy tắc 23: Ứng xử của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

– Quy tắc 24: Quan hệ với thực tập sinh pháp lý.

– Quy tắc 25: Mối quan hệ của Luật sư với Tổ chức xã hội – Nghề luật.

– Quy tắc 26: Quy tắc chung khi tham gia tố tụng.

– Quy tắc 27: Ứng xử tại tòa án.

– Quy tắc 28: Những điều luật sư không được làm đối với cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên.

– Quy tắc 29: Hành vi của luật sư đối với các cơ quan khác của chính phủ.

– Quy tắc 30: Ứng xử với tổ chức, cá nhân khác.

– Quy tắc 31: Thông tin, Truyền thông.

– Quy tắc 32: Quảng cáo.

2. Các hành vi bị cấm đối với luật sư

Các hành vi bị cấm đối với luật sư theo Điều 9 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) bao gồm:

– Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có lợi ích đối lập trong cùng lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, dân sự và các vấn đề khác do pháp luật quy định (sau đây gọi chung là: công việc);

– Cố ý cung cấp hoặc chỉ đạo khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng gian dối hoặc sai sự thật; Xúi giục bất kỳ người bị bắt giữ, nghi can, bị cáo hoặc chi nhánh nào khai báo sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng đưa ra các báo cáo, khiếu nại hoặc kiện cáo bất hợp pháp;

– Tiết lộ thông tin về vụ, việc hoặc về khách hàng mà mình biết được trong quá trình công tác, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác;

– quấy rối và lừa dối khách hàng;

– nhận hoặc yêu cầu thêm tiền hoặc dịch vụ từ khách hàng ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

– Thông đồng, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, công chức, viên chức và công chức khác để vi phạm các quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc;

– Sử dụng công ty luật hoặc danh nghĩa luật sư để gây cản trở an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp, pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Nhận hoặc gạ gẫm tiền hoặc lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho khách hàng thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ việc, công việc được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật;

– Phát ngôn hoặc hành động xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng;

– Tự mình hoặc giúp đỡ khách hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài, gây phức tạp, cản trở hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác.

 

Nội dung trên là phần trả lời và tư vấn của chúng tôi đối với các khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT . Nếu còn vướng mắc, vui lòng gửi email về info@thuvienphapluat.vn.

gửi câu hỏi Chia sẻ bài viết trên Facebook3,386

Luật sư ,

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Ứng xử là gì [mới nhất 2023]

Related Posts