Banner mobi

(028).38.64.14.00

Văn bản - công văn
Mẫu đơn xin kiểm tra bù

Mẫu đơn xin kiểm tra bù

26.02.2021Lượt xem: 12

Mẫu đơn xin kiểm tra bù
Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020

Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020

09.05.2020Lượt xem: 115

Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX

Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX

09.05.2020Lượt xem: 95

Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX : Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Báo cáo số 136/BC-GDNN-GDTX

Báo cáo số 136/BC-GDNN-GDTX

09.05.2020Lượt xem: 68

Báo cáo số 136/BC-GDNN-GDTX : Về kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 7
Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX

Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX

09.05.2020Lượt xem: 57

Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX : Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 7
Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP

Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP

09.05.2020Lượt xem: 69

Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP : Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Báo cáo số 128/BC-GDNN-GDTX

Báo cáo số 128/BC-GDNN-GDTX

01.05.2020Lượt xem: 84

Báo cáo số 128/BC-GDNN-GDTX Công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Giai đoạn từ 2014-2020 của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11