Banner mobi

(028).38.64.14.00

Kế hoạch
Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX

Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX

09.05.2020Lượt xem: 95

Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX : Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX

Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX

09.05.2020Lượt xem: 57

Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX : Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 7
Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP

Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP

09.05.2020Lượt xem: 69

Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP : Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Kế hoạch số 124/KH-GDNN-GDTX

Kế hoạch số 124/KH-GDNN-GDTX

17.04.2020Lượt xem: 65

Kế hoạch số 124/KH-GDNN-GDTX: Tổ chức lực lượng bảo vệ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 11 ( đính kèm danh sách )
Kế hoạch số 125/KH-GDNN-GDTX

Kế hoạch số 125/KH-GDNN-GDTX

17.04.2020Lượt xem: 58

Kế hoạch số 125/KH-GDNN-GDTX: Thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019-2020
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11