Banner mobi

(028).38.64.14.00

Thông báo
Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020

Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020

09.05.2020Lượt xem: 115

Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông bào số 120/TB-GDNN-GDTX

Thông bào số 120/TB-GDNN-GDTX

17.04.2020Lượt xem: 111

Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại quý I năm 2020 theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 11 ( đính kèm danh sách )
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11