Banner mobi

(028).38.64.14.00

Văn bản - công văn
Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020

Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020

09.05.2020Lượt xem: 81

Mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX

Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX

09.05.2020Lượt xem: 68

Kế hoạch 133/KH-GDNN-GDTX : Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Báo cáo số 136/BC-GDNN-GDTX

Báo cáo số 136/BC-GDNN-GDTX

09.05.2020Lượt xem: 51

Báo cáo số 136/BC-GDNN-GDTX : Về kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 7
Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX

Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX

09.05.2020Lượt xem: 45

Kế hoạch số 132/KH-GDNN_GDTX : Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 7
Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP

Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP

09.05.2020Lượt xem: 49

Kế hoạch số 122/KH-GDĐT-VP : Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Báo cáo số 128/BC-GDNN-GDTX

Báo cáo số 128/BC-GDNN-GDTX

01.05.2020Lượt xem: 63

Báo cáo số 128/BC-GDNN-GDTX Công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Giai đoạn từ 2014-2020 của Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11
Phương án số 127/PA-GDNN-GDTX

Phương án số 127/PA-GDNN-GDTX

01.05.2020Lượt xem: 71

Phương án số 127/PA-GDNN-GDTX thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11