Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10: Phân phối tần số và bảng tần số. Bài 1. Với số... Read more

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả sự phân bố tần suất của bộ phân loại được chuẩn bị trong Bài tập 2 của... Read more

Mới 2023: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Trung bình. Trung bình.Thời trang trả lời và Giải bài 1,2 trang 122; bài 3,4,5 trang 123 SGK Đại số 10: Trung bình. Trung bình.Thời trang Bài 1. Tính giá trị trung bình của các bảng phân phối đã chuẩn... Read more

Mới 2023: Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn – Toán 10. trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.128 SGK Đại số 10: phương sai và độ lệch chuẩn Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần... Read more

Mới 2023: Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Lời giải Ôn tập chương 5 Đại số 10: trả lời và Giải 1 trang 128; bài 2, 3, 4, tr 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. các bước được chỉ địnha) Lập bảng phân bố tần số... Read more

Mới 2023: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Ôn tập chương 5 bài tập trắc nghiệm Đại số 10: trả lời và Giải câu 7 trang 130; Bài 8, 9, 10, 11 trang 131 SGK Đại số 10 7. Tiền thưởng của người quản lý công ty và... Read more

Mới 2023: Cung và góc lượng giác

Chương 6 Cung và góc lượng giác.công thức lượng giác Mũi tên và góc tam giác trả lời và Giải Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang 140 SGK Đại số 10: Các cung và góc lượng giác Bài 1. Khi biểu diễn các... Read more

Mới 2023: Giá trị lượng giác của một cung

Giá trị lượng giác của cung trả lời và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của các cung – Chương 6. Bài 1. Có tồn tại cung α mà sin α nhận giá... Read more

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 153,154,155 Đại số lớp 10: Công thức lượng giác

Bài 3 Chương 6 – Công Thức Lượng Giác: Giải bài 1 trang 153; Bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 154; bài 7,8 trang 155 SGK Toán Đại số 10. Đầu tiên. công thức cộng cos(a – b) =... Read more

Mới 2023: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156

Lời giải Ôn tập chương 6 Toán Đại số 10: bài 1, 2, 3, 4, tr 155; Bài 5, 6, 7, 8 trang 156;Bài 9,10,11,12,13,14 trang 157 Những điều chính xác nhất. Đầu tiên. Đưa ra định nghĩa của sina,... Read more