Mới 2023: Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều?

Viết bài văn “Nỗi buồn của tôi” (đoản) (trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du Văn 10: Câu 2. Bút pháp truyền thống được sử dụng cho những hình ảnh ẩn dụ. bướm baycành lá cành chim, truyền thuyết, kinh điển... Read more