Mới 2023: Khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa lớp 11 – THPT Đoàn Thượng: Nguyên tử một nguyên tố X có Z = 16. Hãy viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn (có giải thích)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng. Đề thi gồm 17 câu như sau: Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố đã cho: H=1; Br=80; C=12; N=14; O=16; S=32;... Read more

Mới 2023: Đề khảo sát kiến thức đầu năm môn Địa lớp 10 – THPT Liễn Sơn 2019: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta

Khảo sát kiến ​​thức đầu năm 2019 về địa lý lớp 10 của trường trung học Lianshan. Đề thi gồm 2 câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm cụ thể: Phần trắc nghiệm (4 điểm): Câu hỏi một:... Read more

Mới 2023: Đề kiểm tra đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Đông Thạnh: Không sử dụng máy tính. Hãy giải các phương trình sau: 3x² – 4x – 2 = 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Tương tự trường THPT Qing. Xem chi tiết và nhận câu trả lời. Câu 1 (3 điểm) Không sử dụng máy tính. Hãy giải phương trình sau: a) 3x² – 4x... Read more

Mới 2023: Đề KSCL đầu năm môn Văn lớp 10 – THPT Ngô Thì Nhậm: Chỉ ra các từ ngữ là thành phần biệt lập trong đoạn văn trên. Cho biết tên gọi của thành phần đó

KSCL Đầu Năm Môn Ngữ Văn Lớp 10 – THPT Ngô Thì Nhậm. Bài kiểm tra bao gồm hai phần: đọc hiểu và viết cụ thể: phần TÔI. đọc hiểu: (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu... Read more

Mới 2023: Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Cò Nòi: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau. Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Các em thử thách bản thân với bài kiểm tra chất lượng môn toán đầu năm lớp 10 tại Trường trung học Valley Neighborhood thuộc sở giáo dục và đào tạo Shanla. chọn câu trả lời đúng Câu hỏi một:... Read more

Mới 2023: Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 10 – THPT Trưng Nữ Vương: Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Gọi M,N là trung điểm AB và BC. Tính độ dài của các vectơ AN, OM, NM, theo a 2019:

Trường THPT Trưng Nữ Vương tổ chức Kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán vào lớp 10 đầu năm học 2019-2020, đề thi gồm 3 bài sau: Bài 1:(2,0đ) Cho Parabol (P): y = x2 Đường thẳng (d): y... Read more

Mới 2023: Đề kiểm tra KSCL đầu năm môn Văn lớp 12 – THPT Nga Sơn: Nêu ít nhất hai câu trong đoạn trích  thể hiện giá trị, ý nghĩa của hoa sen?

Phòng GD&ĐT trường THCS Asan Thanh Hóa tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học 2018-2019 môn ngữ văn lớp 12, nội dung cập nhật cụ thể như sau. Phần 1: Đọc (3 điểm) Đọc đoạn trích dưới đây... Read more