Mới 2023: Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán – PTDTNT tỉnh Trà Vinh 2019: Cho tam giác ABC, biết A(-2;1), B(3;-2) và C(4;0). Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác ABC

Khai giảng KSCL 2019 Trà Vinh môn Toán lớp 11: Trường PTDTNT Trà Vinh tổ chức kiểm tra chất lượng với tổng số 5 câu hỏi và đáp án, cụ thể như sau: titan Một. Tìm tập xác định D... Read more