Banner mobi

(028).38.64.14.00

Văn bản
Phương án số 127/PA-GDNN-GDTX

Phương án số 127/PA-GDNN-GDTX

01.05.2020Lượt xem: 71

Phương án số 127/PA-GDNN-GDTX thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 11
Văn bản số 583/UBND-VP

Văn bản số 583/UBND-VP

17.04.2020Lượt xem: 48

Về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản số 576/UBND-VP

Văn bản số 576/UBND-VP

17.04.2020Lượt xem: 49

Về việc xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
Văn bản số 505/UBND-NV

Văn bản số 505/UBND-NV

17.04.2020Lượt xem: 58

Văn bản số 505/UBND-NV : về việc thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19
Đề án vị trí việc làm Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Đề án vị trí việc làm Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

11.02.2020Lượt xem: 391

Đề án vị trí việc làm Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11