Thủ thuật hay” Thiết lập ngày giờ cho máy tính

Để sửa lỗi máy tính của bạn hiển thị ngày và giờ không chính xác, hãy làm theo các bước sau:

Nhấp chuột trái vào biểu tượng Ngày và Giờ trên thanh tác vụ, nằm ở phía dưới bên phải màn hình máy tính của bạn.Sau đó sẽ hiện ra một hộp như hình bên dưới

Trên khung này, nhấp vàoThay đổi cài đặt ngày và giờ“Sau đó, hộp cài đặt ngày giờ sẽ xuất hiện. Trong hộp xuất hiện, hãy tìm “Thay đổi ngày và giờ” và nhấn vào, giao diện cài đặt ngày giờ hiện ra.

Ở đây bạn đã đặt ngày và giờ chính xác. Hãy chú ý đến phần thiết lập thời gian. Nếu thời gian trong khoảng từ 0h -> 12h trưa thì chọn AM. Từ khoảng 12h trưa đến khoảng 12h trưa chọn PM

Khi hoàn tất, nhấn “ĐƯỢC RỒI” để đóng màn hình rồi tiếp tục nhấn “Áp dụng” -> Nhấn Tiếp theo “ĐƯỢC RỒI” để đóng các khung còn lại.

Đến đây là bạn đã hoàn thành việc thiết lập ngày giờ cho máy tính của mình. Hiển thị chính xác, phải không?

Huệ Nam – Chu Yandisong

Related Posts