Toán lớp 12: Phân dạng bài tập & ví dụ mới nhất 2023

Bạn đang xem bài viết Phân dạng bài tập & ví dụ. Hi vọng sẽ là đáp án bạn ưng ý. Cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn cách bấm máy tính nguyên hàm bằng Casio fx 580VNX và 570VN Plus nhanh nhất, giải quyết từ bài toán cơ bản đến nâng cao. Từ đó nâng cao được hiệu suất giải quyết các bài toán trắc nghiệm chương trình toán lớp 12.

Cách bấm máy tính nguyên hàm
Tổng hợp các cách bấm nguyên hàm bằng CASIO

Chỉnh máy tính để bấm máy tính nguyên hàm

  • Sai số cực nhỏ 9 chữ số thập phân – Bấm: Shift – mod – 9
  • Thông thường đơn vị rad – Bấm: Shift – mod – 4

Để mang tính chất trực quan hơn thì chúng ta có thể đi thẳng vào một số ví dụ theo từng bài toán như sau:

Phân dạng bài tập

Dạng 1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

Cú pháp bấm

Cú pháp: Cú pháp tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

Trong đó:

f (A): gíá trị của f(x) tại x = A (A là hằng số bất kỳ thuộc tập xác định và A lấy giá trị bé 0,1; 0,2; 0,3; …; 1; 1,1)

Fi (x): các kết quả nguyên hàm.

Bài tập vận dụng

Câu 1. bằng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn C

Bước 1:

Nhập:

Bước 2:

Gán x = A = 1 hoặc 0,1 ( bấm CALC → A) cho kết quả khác 0 ta loại ngay đáp án đó ⇒ Loại A

Thay Fi (x) bởi đáp án B và gán A như trên ta nhận kết quả khác 0 ⇒ Loại B

Thay Fi (x) bởi đáp án C và gán A như trên ta nhận kết quả bằng 0; để chắc chắn kiểm tra thêm vài giá trị của A như 0; 0,2; 0,5; 1 ⇒ ⟹ Chọn C. ( Không nên gán x = A giá trị quá lớn máy sẽ chửi đấy)

Câu 2. ∫x.sinx.cosx dx bằng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Gán A = 0,1 Cho kết quả bằng 0 – kiểm tra vài giá trị khác như 0,2; 0,3; 0,5 ta nhận kết quả đều bằng 0

Chọn A

Câu 3. bằng.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

→ Gán A = 0,1 nhận kết quả khác 0 ⇒ loại đáp án A

  → Gán A = 0,1 nhận kết quả bằng 0 ⇒ chọn đáp án B

Chọn B

Dạng 2. Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M

Cú pháp bấm

Cú pháp tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M

Bài tập vận dụng

Câu 1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số , biết

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

→ Gán A = 0,1; 1 đều nhận kết quả khác 0 ⇒ loại đáp án A

→ Gán A = 0,1; 1 nhận kết quả bằng 0, kiểm tra thêm ⇒ chọn đáp án D

Chọn D

Câu 2. Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số , thỏa

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

  → Gán A = 0; 0,1 nhận kết quả khác 0 ⇒ loại đáp án A

→ Gán A = 0; 0,1; 2 nhận kết quả 0 ⇒ chọn đáp án B

Chọn B

Dạng 3. Tính tích phân: (Trong các đáp án đều là số vô tỷ: dạng căn, số e, số π các bạn nên bấm máy ghi nhận lại các các kết quả trên)

Cú pháp bấm

Cú pháp tính tích phân mà đáp án đều là các số vô tỉ

Bài tập vận dụng

Câu 1. bằng

A.

B.

C.

D.

Chọn D

Câu 2. bằng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn B

Câu 3. bằng

A.

B.

C.

D.

Chọn C

Câu 4.

A.

B.

C.

D.

Chọn A

Câu 5.

A.

B.

C.

D.

Chọn A

Dạng 4. Diện tích hình phẳng – Thể tích khối tròn xoay

Cú pháp bấm

Cú pháp dùng nguyên hàm tính diện tích hình phẳng, khối tròn xoay

Bài tập vận dụng

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 – 2x và y = x là

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

f1 (x) – f2 (x) = 0 ⇔ x2 – 3x = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = 3

Chọn B

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = (e + 1) x và y = (1 + ex) x là

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

f1 (x) – f2 (x) = 0 ⇔ x (exe) = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = 1

Chọn D

Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = |x2 – 4x + 3| và y = x + 3 là

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

f1 (x) – f2 (x) = 0 ⇔ |x2 – 4x + 3| = x + 3 ⇔ x = 0 ∨ x = 5

Chọn B

Câu 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

Chọn C

Câu 5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số và y = x2

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

Chọn C

Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y2 = 2x + 1 và y = x là

A.

B. 

C.

D.

Hướng dẫn giải

và y = x – 1 ⇒ x = y + 1

Phương trình hoành độ giao điểm:

Chọn A

Câu 7. Hình (H) giới hạn bởi các đường y = x2 – 2x; y = 0; x = –1; x = 2. Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi (H) xoay quanh trục Ox.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Câu 8. Tính thể tích của khối tròn xoay khi (H) giới hạn bởi các đường và y = 2(1 – x) xoay quanh trục Ox.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

Chọn A

Tài liệu tham khảo

Thông tin tài liệu

Tác giả Thầy Hoàng Văn Bình
Hướng dẫn giải
Số trang 44

Mục lục tài liệu

  • Lý thuyết & công thức về nguyên hàm
  • Sử dụng máy tính cầm tay tính nguyên hàm
  • Các ví dụ
  • Lý thuyết & công thức về tích phân
  • Sử dụng máy tính cầm tay tính tích phân
  • Các ví dụ

Xem tài liệu

Trên đây là 4 bài toán điển hình về cách bấm máy tính nguyên hàm, ứng dụng trong việc giải các dạng toán nguyên hàm trắc nghiệm bằng máy tính casio.

Bạn đang xem bài viết Phân dạng bài tập & ví dụ xem thêm các bài viết khác về chủ đề Toán lớp 12. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!

Related Posts