TTTS vào 10 2023: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Nam Định 2018

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Nam Định 2018. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Tình hình tuyển sinh lớp 10 THPT bình thường

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh khoảng 75% học sinh tốt nghiệp THCS và học sinh THCS vào các trường THPT công lập và ngoài công lập. Trường trung học phổ thông có cơ sở vật chất giáo dục khang trang, chất lượng cao, sĩ số không quá 40 học sinh/lớp; trường trung học phổ thông khác sĩ số không quá 45 học sinh/lớp; không tổ chức đào tạo ngoài công lập trong trường công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chí cụ thể cho từng đơn vị.

2. Đối tượng, ngành tuyển sinh

Học sinh đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau được đăng ký dự thi tại bất kỳ trường THPT nào trên địa bàn tỉnh:

– Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giáo dục phổ thông và đủ độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học;

– Có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Nam Định kèm theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

(Trường hợp đặc biệt do [ý do nào đó chưa có hộ khẩu thường trú tại tinh Nam Định, ủy quyền cho Giám đổc Sớ GDĐT xem xét và giái quyết),

3.  Thời gian tổ chức và hoàn thành công tác tuyển sinh

Giao Sở GDĐT hướng dẫn tô chức đăng ký tuyến sinh, thu hồ sơ, phương án tố chức coi, chấm thi,

Thời hạn hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/7/2018.

4.  Phương thức tuyến

–   Đối với các trường THPT công lập: Tổ chức thi tuyến cho những học sinh có nguyện vọng vào trường (và những học sinh có nguyện vọng vào trường ngoài công lập nào đó của tỉnh mà trường đó không tô chức thi).

–  Đối với các trường ngoài công lập: Lấy kết quả thi tuyển vào các trường công lập để xét tuyển những học sinh có nguyện vọng vào trường. Với những trường ngoài công lập có đù điều kiện, có nguyện vọng và được Sớ GDĐT đồng ý thì được tổ chức thi tuyển như các trường công lập.

5. Tuyển thắng

Tuyển thắng vào các trường THPT trong tính (trừ trường THPT chuyên và trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao) các đối tượng sau:

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giái cấp quốc gia {do Bộ GDĐT tổ chức) và quốc tế (Giai Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích hoặc huy chương Vàng, Bặc, Đồng, Bằng khen) các cuộc thi, hội thi, kì thi về văn hóa; khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT, Olympic Toán học Hà Nội mờ rộng (HOMC); đạt giải cá nhân cấp quốc gia trớ lẽn về vãn nghệ, thể dục thể thao.

6. Thi tuyển

6.1.   Nội dung, hình thức và những vẩn đề liên quan đển đề thi, bài thi

a)  Thí sinh phải làm đủ 3 bài thi:

–  Bài 1: Môn Toán;

–  Bài 2: Môn Ngữ văn;

Môn Toán, Ngừ văn thi theo hình thức trẳc nghiệm kết hợp với tự luận; thời gian làm bài 120 phút;

–    Bài 3: Bài tổng hợp. Gồm 3 lĩnh vực KHXH, KHTN và Ngoại ngữ; thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Lĩnh vực Ngoại ngữ có thể chọn một trong ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga hoặc tiếng Pháp.

b)  Nội dung, mức độ của đề thi:

–   Nội dung thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9;

–    Đối với bài thi môn Toán, Ngữ văn, yêu cầu đề thi đám bảo độ phân hoá, tăng cường câu hỏi mở, câu hói, bài tập gắn với thực tiễn;

–    Đổi với bài thi tổng hợp, câu hỏi chủ yếu ớ mức độ nhận biết, thông hiêu, đam bảo kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức kĩ năng, có những cầu hói gấn với thực tiễn địa phương.

c)    Thang điếm bải thi: Bài thi được chấm theo thang điếm 10, lấy đến hai chữ số thập phân sau dấu phấy.

d)   Hệ số điểm bài thi: Điểm cúa các bài thi đều tính hệ số I.

6.2.   Chế độ ưu tiên

a)   Cộng 2,00 điểm cho một trong các đổi tượng:

+ Con liệt sỳ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trớ lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81 % trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

b)   Cộng 1,50 điếm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con cúa Anh hùng lao động;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c)  Cộng 1,00 điểm cho đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu sổ.

7.  Phương thức xét đỗ

–   Điểm xét tuyến: Là tổng điểm cúa 03 bài thi và điểm ưu tiên (nếu có).

–   Nguyên tắc xét đỗ: Chí xét đồ đối với học sinh dự thi, có đủ 03 bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, điểm mỗi bài thi phải lớn hơn 2,00 điểm khi xét tuyến vào các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao và lớn hơn 1,00 điểm khi xét tuyển vào các trường THPT còn lại. Không xét đồ những học sinh dự thi đẵ đỗ và nộp hồ sơ nhập học vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

–    Xét đỗ đợt 1: Cãn cú vào kết quả điếm thi tuyến sinh, Giám đốc Sở GDĐT quyết định điểm sàn xét đỗ đợt 1 đổi với từng trường, đảm báo tuyền được ít nhất 70% chỉ tiêu của trường đó.

Từng trường lấy đỗ theo điểm xét tuyến từ cao đến thấp cho đến khi đủ chi tiêu được giao hoặc hết nguồn học sinh đú điều kiện về điểm sàn. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuoi cùng có nhiều thí sinh có điếm xét tuyến bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

–    Xét đồ đợt 2. Những học sinh chưa trúng tuyên đợt 1 được nộp hồ sơ để xét tuyên đợt 2 vào trường công lập còn chi tiêu (kê cá trường học sinh đã dự thi) hoặc trường THPT ngoài công lập hoặc trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Sau khi thu hồ sơ, các trường tổ chức xét đỗ cho đển khi đủ chi tiêu được giao.

II. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyến 570 học sinh, chia thành 16 lớp, trong đó có 14 lóp chuyên (mỗi lớp 35 học sinh) và 02 lớp không chuyên (mỗi lớp 40 học sinh).

–   Các lớp chuyên gồm: 02 lớp chuyên Toán, 02 lớp chuyên Tiếng Anh, 02 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên Vật lí, 01 lớp chuyên Hoá học, 01 lớp chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Lịch sử, 01 lớp chuyến Địa lí, 01 lớp chuyên Tiểng Nga, 01 lớp chuyên Tiếng Pháp;

–   Các lớp không chuyên gồm: 01 lớp không chuyên (KC1) tuyến từ những học sinh dự tuyển vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật Lí, Hóa học, Sinh học; 01 lớp không chuyên (KC2) tuyển chọn từ những học sinh dự tuyển vào các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiểng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp.

2. Điều kiện dự tuyển

–   Có hộ khấu thường trú tại tinh Nam Định (trường hợp đặc biệt vì lý do nào đó chưa có hộ khấu thường trú tại tỉnh Nam Định, uy quyền cho Giám đổc Sơ GDĐT xem xét và giải quyết);

–   xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học cúa các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

–     xếp loại tổt nghiệp THCS từ khá trở lên (nểu học sinh chưa được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS thì điều kiện này sẽ được kiếm tra sau khi đẫ trúng tuyển);

–     Tuôi của học sinh dự tuyến thực hiện theo quy định cúa Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

3.  Thời gian tố chức và hoàn thành công tác tuyển sinh

Giao Sở GDĐT hướng dẫn tố chức đăng ký tuyển sinh, thu hồ sơ, phương án tổ chức coi, chẩm thi.

Thời hạn hoàn thành còng tác tuyển sinh trước ngày 15/6/2018. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, giái đáp thông tin cho học sinh tại trường.

4.  Phương thức tuyển sinh

–   Vòng 1: Sơ tuyển.

–  Vòng 2: Tổ chức thi tuyền đối với những học sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyền ở vòng 1.

5. Tổ chức tuyển sinh

5.1.   Vòng 1: Sơ tuyển

Học sinh mua hồ sơ và điển thông tin theo mẫu, trên cơ sở đó, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tính điểm sơ tuyển tại trường. Điếm sơ tuyển được tính như sau:

–  Cuổi mồi năm học lớp 6, 7, 8 và cuối học kì I năm học lớp 9, học sinh xếp loại học lực khá được 2,0 điếm, học lực giỏi được 4,0 điểm;

–  Học sinh đạt giải hoặc huy chương trong các kì thi, cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, văn nghệ, thế thao, hùng biện tiếng Anh, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn, khoa học kỹ thuật từ cẩp tinh tổ chức trở lên, Olympic Toán Hà Nội mở rộng (HOMC); các kì thi Olympic Toán cấp quốc gia đành cho học sinh THCS được tính điêm sơ tuyển như sau:

+ Giái Khuyến khích hoặc Bằng khen được 1,0 điếm;

+ Giái Ba hoặc huy chương Đồng được 2,0 điểm;

+ Giải Nhì hoặc huy chương Bạc được 3,0 điểm;

+ Giải Nhất hoặc huy chương Vàng được 4,0 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải hoặc huy chương chi tính theo giái hoặc huy chương cao nhất (bao gồm các kết quá đã được báo luru 01 năm).

–   Điểm sơ tuyển là tổng điểm cúa các tiêu chí trên. Học sinh đăng ký dự tuyến vào các lớp chuyên Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đạt từ 10,0 điểm trở lên; học sinh đãng ký dự tuyến vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học đạt từ 9,0 điểm trờ lẽn; học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên còn lại đạt từ 8,0 điếm trớ ỉên thì được chọn vào vòng 2 để thi tuyển.

5.2.   Vòng 2: Thi tuyến

Thí sinh phải làm bài thi các môn chung và môn chuyên. Thí sinh đãng ký dự thi vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi môn chuyên được quy định cho lóp chuyên đó (mục b dưới đây). Thí sinh chỉ có nguyện vọng vào lớp không chuyên vẫn phải đăng ký dự thi vào ít nhất 01 lớp chuyên.

a)     Môn chung: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

–   Các môn Ngữ văn, Ngoại ngừ (chung): Mỗi môn có 01 đề thi chung cho tất cả các thí sinh. Với môn Ngoại ngừ, thí sinh có thế chọn một trong ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga hoặc tiếng Pháp;

–   Môn Toán (chung) có hai đề:

+ Đe Toán 1: Dành cho các thí sinh dự thi vào các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học;

+ Đe Toán 2: Dành cho các thí sinh dự thi vào các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

b)    Môn chuyên:

–  Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí thì làm bài thí môn chuyên là Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí (tương ứng) hoặc làm bài thi môn chuyên là Toán (thi cùng đề môn chuyên với học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán);

–  Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Lịch sử thì làm bài thi môn chuyên là Lịch sứ hoặc làm bài thi môn chuyên là Ngữ văn (thi cùng đề môn chuyên với học sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn);

–   Thí sinh đự thi vào các lớp chuyên mả đăng kí dự thi môn chuyên bằng Toán được đăng kí thêm nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Địa mà không phải dự thi môn Địa lí.

–   Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Anh, chuyên Nga, chuyên Pháp thì làm bài thi môn chuyên tương ứng là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp.

c)     Chỉ tiêu theo môn chuyên của mỗi lớp chuyên:

+ Lớp chuyên Tin: lấy 25 chỉ tiêu thi môn chuyên là Tin học và 10 chí tiêu thi môn chuyên là Toán.

+ Các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí: mỗi lớp lấy 30 chỉ tiêu thi môn chuyên là Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí tương ứng và 05 chí tiêu thi môn chuyên là Toán.

+ Lớp chuyên Lịch sử: lấy 30 chỉ tiêu thi môn chuyên là Lịch sử và 05 chi tiêu thi môn chuyên !à Ngữ văn.

+ Lớp chuyên còn lại (chuyên Toán, Văn, Anh, Nga, Pháp) lấy đúng chi tiêu thi môn chuyên tương ứng.

Trong trường hợp không đủ nguồn học sinh đăng kí dự thi hoặc không đú nguồn học sinh xét đỗ thi ủy quyền cho Giám đốc Sớ GDĐT điều chính phương án đảm bảo công bàng, khách quan.

d)    Nội dung đề thi: nằm trong chương trình THCS, chủ yểu là chương trình lóp 9 có tiếp cận chương trình liên thông bồi dưỡng học sinh giói (theo công văn 1563/SGDĐT-GDTrH về việc Điều chinh Khung chương trình liên thông bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS ngày 26/12/2017). Riêng môn Ngoại ngữ đề chuyên có thêm phần nghe hieu.

e)   Hình thức đề thi:

–    Trừ đề thi môn Ngoại ngữ, các đề thi (môn chung, môn chuyên) của các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

–   Đe thi môn Ngoại ngữ theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, trong đó:

+ Môn Ngoại ngừ đề chung: phần trắc nghiệm chiếm không quá 50% tổng số

điếm cúa bài thi;

+ Môn Ngoại ngữ đề chuyên: phần trắc nghiệm chiếm không quá 30% tồng sổ điêm của bài thi.

f)  Thời gian làm bài thi:

–   Các bài thi môn chung:

+ Môn Toán và Ngữ văn 120 phút;

+ Môn Ngoại ngừ 90 phút;

–  Các bài thi môn chuyên:

+ Môn Ngoại ngừ 120 phút;

+ Các bài thi môn chuyên khác ỉ 50 phút.

g)   Thang điểm thi: Điểm bài thi tỉnh theo thang điểm 10 và lấy điểm đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy.

III. Tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT

1. Đối tượng tuyến sinh

Những người từ 15 tuổi trở lên (sinh năm 2002 trở về trước), đã tốt nghiệp cấp THCS có nhu cầu học tập chương trình GDTX cấp THPT.

2.  Phương thức tuyển

a)   Tuyển thắng các đối tượng từ 18 tuổi trờ lẽn (sinh năm 1999 trờ về trước).

b)    Xét tuyển nhừng học sinh đã tốt nghiệp cấp THCS từ 15 – 17 tuổi.

Việc xét tuyến căn cứ vào kết quả trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 hoặc kết quá học tập và rèn luyện ớ lớp 9 cấp THCS.

c)    Các trường Cao đẳng, Trung cấp có nhu cầu dạy chương trình GDTX cấp

THPT cho học sinh được liên kết với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX để thực hiện khi được Sở GD&ĐT đồng ý.

3. Thời gian tuyển sinh

–   Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức đãng ký tuyển sinh, thu hồ sơ, phương án xét tuyển.

–   Thời gian tuyên sinh hoàn thành trước ngày 20/8/2018.

Theo TTHN

Related Posts